Säve plantskola blir ännu grönare

Säve plantskola, som etablerades redan 1947, drivs idag vidare i modern tappning som ett familjeägt företag med fokus på att leverera perenna växter till återförsäljare och yrkesanvändare. Förutom 4,5 hektar odlingsmark har man också sju växthus samt 500 m2 hall för maskiner, kontor och packning. Framförallt växthusen värmdes tidigare upp med hjälp av två oljepannor som använde 7 000 liter olja/år för att hålla en frostfri miljö.

Med en stark miljöprofil ville plantskolan bli av med sitt oljeberoende och arbeta mer med förnybar energi.

– Det började med att vi fick ett brev om en informationsträff för Klimatklivet som vi blev intresserade av berättar Marie Andersson, produktions- och personalchef på Säve plantskola.

Bild: Marie Andersson, Säve plantskola

Vi arbetar mycket med ständig förbättring och utveckling så det ligger i vår natur med tanke på vår verksamhet att se vad vi kan utveckla. Under 2017 hade vi dessutom fått sigillet ”Ansvarsfullt företag” för att vi bryr oss om vår arbetsmiljö och agerar ur ett hållbarhetsperspektiv. Helt förutsättningslöst gick jag på informationsmötet.

Förutom att jag fick bra information om Klimatklivet, fick jag ett visitkort till energi- och klimatrådgivningen. Vi bestämde oss för att ringa upp, vilket resulterade i ett besök av två energi- och klimatrådgivare från Göteborg. Vi började diskutera hur vi kunde byta ut oljan mot luftvärmepumpar.

Det bästa var att vi kunde diskutera helt förbehållslöst och kunde väga för- och nackdelar mot varandra. Samtidigt började vi diskutera ytterligare en lösning med solceller på vår hallbyggnad. Vi tog fram en kravspecifikation som sändes ut till olika leverantörer. Vi hade sex-sju olika leverantörer som var ute på plats hos oss. Till sist var det några som kom in med en regelrätt offert. Vi kom fram till att den bästa lösningen för oss skulle vara att lägga solceller på maskinhallstaket och sätta upp luftvärmepumpar för växthusen.

Oljepannor byttes ut och solceller installerades

Företaget beslutade sig för att byta ut sina oljepannor mot luft/vatten- värmepumpar i samband med en utbyggnad av anläggningen med fler växthus. Samtidigt installerades 37 kW solceller med en årlig produktion på ca 34 000 kWh vilket till största delen används i produktionen. Man räknar med en energibesparing på ca 70 000 kWh/år med de åtgärder som hittills är genomförda och dessutom en rejäl nedgång i koldioxidekvivalenter. Projektet slutfördes under mars 2020.

– Vi har ju vår mest hektiska period när solen lyser som bäst och då känns det bra för själen att veta att våra elfordon kan laddas med solel. Vi hoppas och tror att vi kan använda det mesta av den producerade solelen för eget bruk.

– Vi fick god hjälp av vår leverantör för att söka solcellstödet. Klimatklivet sökte vi själva och det var mycket att räkna på och sätta sig in i. Vi tittade på en ansökan som en annan plantskola hade gjort och det var en bra hjälp. Sedan upplevde vi också att handläggarna gav oss stöd och råd i hur vi skulle utforma och trimma ansökan. Vi fick till slut beviljat 60 % i stöd för bytet av uppvärmningssystemet. Det är vi jättenöjda med.

Vi har även haft mycket god hjälp av energi- och klimatrådgivarna under hela processen och vi har kunnat fråga om det som vi inte visste själva. Därutöver gäller det att sätta sig in i området, vara klar över vilka krav man själv har och diskutera med leverantörer som kan möta upp de kraven.

Mer information

Kommunal energi- och klimatrådgivning ger lokal, opartisk och kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar energi till hushåll, föreningar och företag. Rådgivningstjänsten finansieras med bidrag från Energimyndigheten. www.energimyndigheten.se/ekr

Kontaktpersoner: Lars Hällentorp och Jan Thorstensson, Energi- och klimatrådgivare i Göteborg, Partille och Öckerö. lars.hal...@miljo.goteborg.se

Kontaktperson Energimyndigheten: Liv Balkmar 

Energi- och klimatrådgivningen bidrar bland annat till: Målet om 50 % effektivare energianvändning 2030.  

Typ av stöd Energi- & klimatrådgivning
Typ av stödmottagare Företag & organisationer