Smart teknik omvandlar spillvärme till hållbar elektricitet

Lösningen på klimatutmaningen och det ökade energibehovet sätter press på alla länder och företag världen över. De flesta aktörer är överens om att öka andelen förnybar energi och att använda den befintliga energin mer effektivt är vägen framåt. Climeons innovation är en viktig pusselbit som kan bidra i omställningen.

Företaget Climeons innovativa energiteknik, Heat Power, går ut på att producera el från lågtempererad värme. Detta innebär att det går att utnyttja spillvärmen i alla slags industriella processer inklusive stora fartygsmotorer, samt producera förnybar el från jordskorpans värme, så kallad geotermisk värmekraft.

Genom sin unika och patenterade lösning bidrar den här innovationen till att lösa klimatutmaningen genom att dels öka andelen förnybar energi, dels använda befintlig energi mer effektivt.

Stor order till Island

– Under 2017 small det till i orderböckerna. Då beställde Island 100 av våra Heat Power-anläggningar för geotermisk produktion, en order på totalt 670 miljoner kronor. Sedan tidigare har vi även flera stora ordrar från bland annat Viking Line och Virgin, säger Thomas Öström, vd för Climeon.

När kronprinsessan Viktoria besökte Island i oktober 2019 gjorde hon även ett besök på kraftverket som Climeon levererat.

Investeraruppdrag lockar kändisar

– Jag leder ett uppdrag från regeringen som handlar om att attrahera fler investerare till svensk energiteknik. En utpekad aktör är Bill Gates initiativ Breakthrough Energy Ventures (BEV). I oktober 2018 dök en möjlighet upp för en längre sittning med BEV där vi presenterade ett antal svenska företag, bland annat Climeon, med potentiellt transformativa innovationer, säger Andreas Stubelius som är internationell portföljutvecklare på Energimyndigheten.

BEV är en investerarledd fond finansierad av några av världens främsta företagsledare såsom Bill Gates och Mark Zuckerberg. I mars 2019 kom så nyheten om att svenska bolaget Climeon hade ingått ett samarbete med BEV. Fonden har investerat 12,5 miljoner US dollar i Climeon för att accelerera spridningen av företagets unika lösning av lågtempererad geotermisk värmekraft globalt.

Energimyndigheten har stöttat på flera sätt

Climeons resa med Energimyndigheten började 2009 då de sökte stöd för forskning och utveckling av sin idé. De har sedan sökt stöd i fler omgångar, bland annat för att bygga en testanläggning på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. När det sedan blev dags att lansera innovationen stöttade Energimyndigheten med affärsutveckling för att bygga själva företaget och dess affärsmodell.

– Vi behövde verifiera om deras lösning hade potential att fungera eller inte så vi tog stöd av våra kontakter på KTH. Det ledde till att Climeon tillsammans med KTH kom in med en första ansökan att testa det kritiska steget i deras process. Detta är också ett bra exempel på vår roll som förmedlare av kontakter och förmåga att para ihop strategiska kompetenser, säger Linus Palmblad, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här bidrar till målet om 100 procent förnybar elproduktion 2040.

Fakta om projektet

Innovation:  Lösningen Heat Power. Utvecklar och säljer värmekraftslösningar som baseras på lågtempererad värme.
Företag: Climeon grundades 2011 och börsnoterades 2017. Marknadsvärdering 2019 är 3,7 miljarder kronor.
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Vinnova, affärsänglar och institutionella investerare.
Webbplats: www.climeon.com
Kontaktperson hos Climeon: Charlotte Becker, Head of Investor Relations & PR

Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Företag & organisationer