Smarta designen låter restauranger återvinna spillvärme

Svenska startupen Enjay levererar en lösning som låter 15 miljoner restauranger världen över återvinna energin från deras fettrika utsläppsluft, utan att förstöra ventilationen. Uppfinningen – en värmeväxlare som släpper igenom 95 procent av allt fett och sot från köket – spås kunna minska branschens koldioxidutsläpp med hundratals miljoner ton årligen.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Affärsutveckling & kommersialisering Företag & organisationer
Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering Typ av stödmottagare Företag & organisationer

Ett restaurangkök där hamburgare grillas över öppen låga framstår vid första anblick inte som den mest utmanande miljö man kan befinna sig i. Faktum är dock den ger vilket ventilationssystem som helst en tuff match.

Fråga bara Nils Lekeberg och Jesper Wirén. Tillsammans har de över 30 års erfarenhet av att sälja luftreningssystem till restauranger.  

– Var vi än marknadsförde de luftrenare som vi sålde på vår dåvarande arbetsplats fick vi samma fråga från alla restauranger: Kan vi använda luftreningsteknik för att skydda vår energiåtervinningsutrustning från fettpartiklar? säger Nils Lekeberg, medgrundare på Enjay.  


Nils Lekeberg, Enjay

De båda kollegorna tröttnade till slut på att ständigt behöva svara nej på den frågan. Därför sade de upp sig 2014 och startade det egna företaget Enjay, fast beslutna om att hitta en lösning på problemet. Någonting som skulle visa sig vara utmanande.  

Burger King första kunden

Det nystartade företaget ägnade tio månader åt att undersöka befintliga filtertekniker som tidigare inte hade använts i restauranger. Hur man än vred och vände på det tycktes en implementering vara ogenomförbar. Då gick det upp ett nytt ljus för Enjay.  

Istället för att filtrera bort fettet och sotet som hade hindrat restauranger från att återvinna energin i frånluften skulle de kringgå fettet helt och hållet.  

– Vi hade skapat en filterprototyp för att undersöka om den tilldragande kraften i kondensation skulle kunna utgöra en gångbar teknik. Det gjorde den inte. Sedan insåg vi att om vi istället kylde ner aggregatet fungerade det som en värmeväxlare som inte smutsades ner av fettpartiklar. Designen som vi snubblade över var perfekt.  

Foto: Enjay

Några som höll med om det var den internationella restaurangkedjan Burger King, dit Enjay levererade sin första fullskaliga prototyp under hösten 2016.

– Under våren 2017 kunde vi konstatera att utrustningen fungerade på Burger King, som vanligtvis utgör ett hopplöst fall. Allt som man sätter in i ventilationssystemet på en Burger King-restaurang förstörs inom sex till åtta veckor eftersom det är så hög belastning från köket. Men vår design fungerade, säger Nils Lekeberg.  

”Går inte att överskatta stödets betydelse”

Kort därefter sökte och beviljades företaget ett stöd från Energimyndigheten om 2 miljoner kronor, för att hjälpa till att kommersialisera och få ut produkten på den skandinaviska marknaden. Enjay lyfter i dag andra mjukare aspekter av stödet som minst lika viktiga.

– Alla startups behöver finansiell stöttning som gör att man får utrymme att fokusera på det som man som startup borde hålla på med, snarare än att hela tiden tänka på finansiering. Men minst lika viktig har tillgången till myndighetens rådgivning och nätverk av investerare varit, säger Nils Lekeberg.

Enjays energiåtervinningslösning marknadsförs i dag under namnet Lepido. Produkten lanserades under 2019 och i nuläget säljs den i Sverige, Norge och Danmark. Lepido används redan av restaurangkedjor som Chop Chop och fastighetsägare som Vasakronan.  

För Enjay stundar nu en internationell uppväxling.  

– Våra två huvudinvesterare är sådana som vi har träffat i sammanhang som Energimyndigheten har satt oss i, som Cleantech Forum i San Francisco. Det hade vi aldrig fått tillfälle till själva. Vår fina utveckling är i allra högsta grad ett resultat av Energimyndighetens stöd, säger Nils Lekeberg.  

Det är inte svårt att förstå varför så många aktörer visat intresse för den nyskapande tekniken. Enligt Enjays beräkningar kan en fullskalig implementering av tekniken minska de globala koldioxidutsläppen med 0,5 gigaton årligen. Baserat på International Energy Agencys statistik för 2019 skulle det motsvara 1,5 procent av världens totala CO2-utsläpp.  

– Enjays innovativa lösning är skalbar och intressant för flera länder och marknader. Det kan ge en enorm energieffektivisering i en bransch som verkligen behöver det, säger Ada Nilsson, handläggare på Energimyndigheten.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Om Enjay

Stödmottagare: Enjay
Webbplats: Enjaysystems
Stöd från Energimyndigheten: Affärsutvecklingsstöd - Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus
Kontaktperson hos företaget: Nils Lekeberg
Kontaktperson Energimyndigheten: Ada Nilsson

Resultat

Resultat