Smarta mobilitetslösningar blev en del i kommunernas samhällsplanering

Att samordna smarta mobilitetslösningar, så kallade mobility management-åtgärder, med den fysiska planeringen i kommuner har stark påverkan på våra val av färdmedel och hur ofta vi transporterar oss. Det visar tolv kommuners pilotarbete med bland annat flexibla parkeringsnormer och gröna parkeringsköp.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Kommun
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Kommun

Renare luft med mindre utsläpp, lägre energianvändning och ökad folkhälsa är något som alla svenska kommuner arbetar för. Genom att arbeta med mobility management tidigt i samhällsplaneringsprocessen kan kommuner komma ytterligare en bit på vägen.

Tolv kommuner deltog under perioden 2012-2014 inom temaområde Energismart planering i Energimyndighetens program Uthållig kommun. De deltagande kommunerna var: Linköping, Norrköping, Uppsala, Borås, Västerås, Örebro, Lund, Eskilstuna, Jönköping, Huddinge, Umeå, och Örnsköldsvik.

Flexibla parkeringsnormer skapar hållbart resande

Med en tidig dialog med byggherrar går det att bygga in bra, energisnåla och effektiva transportlösningar. För att minska behovet av parkeringsplatser kan man främja användning av cykel, starta bilpooler och förbättra kollektivtrafiken. Med flexibla parkeringsnormer kan kommuner tillsammans med byggherrarna exempelvis anpassa antalet parkeringar vid nybyggnation efter målgrupp, område, kollektivtrafikmöjligheter. Det sparar pengar och ger en minskad energianvändning för såväl byggherrar, fastighetsägare som kommuner.

Gröna parkeringsköp – win-win för kommuner och fastighetsägare

Gröna parkeringsköp ger liksom flexibla parkeringsnormer en win-win situation. Fastighetsägaren får ett ökat ansvar att åstadkomma ett förändrat resebeteende. I gengäld kan bilparkeringsnormen reduceras vilket minskar kostnaden för att anlägga parkering. Umeå kommun är en av kommunerna som testat detta.

– Umeå kommun ser vinster med gröna parkeringsköp genom att få bättre luft, effektiv markanvändning, minskad trängsel och bidrag till mål om klimat och trafiksäkerhet. Utöver det finns det även vinster i form av trivsel och attraktivitet när parkeringsytor kan omvandlas till positiva inslag i stadsmiljön, säger Elin Pietroni, planeringschef på Umeå kommun.

Vägledning för samhällsplanerare och beslutsfattare

De tolv kommunernas erfarenheter av att integrera mobility management i samhällsplaneringen finns samlat i publikationen Uthållig kommun – Möjligheter med mobility management. Här kan du som samhällsplanerare eller beslutsfattare i kommun inspireras av erfarenheter av arbete med mobility management, från några av landets ledande kommuner inom implementering av mobility management i tidiga planeringsskeden.

Resultat

Resultat