Solkraft-kommunen Heby

Att producera sin egen solenergi är inte så svårt som många tror. I alla fall inte om man bor i Heby där kommunen och energibolaget tillsammans arrangerar workshops och studiecirklar för villaägare, lantbrukare och företagare. Genom målmedveten kommunikation har Heby kommun nu uppnått det första delmålet med 180 kW nyinstallerad solenergi.

Solresan i Heby började med att sex studenter på Uppsala universitet räknade fram att det i Heby kommun fanns tillräckligt många tak för en solenergiproduktion på 20 till 30 GWh. Kommunen formulerade sin energiplan och startade ett samarbete med Energimyndigheten. Inom programmet Uthållig kommun fastställdes målet om att Heby kommun ska vara nettoproducent av förnybar energi år 2030 med 100 kW installerad solenergi som första delmål.

Våren 2012 gjordes en informationskampanj där kommunen och det lokala energibolaget bjöd in allmänheten till informationsmöten, ett 30-tal studiecirklar samt ett flertal seminarier. Budskapet var att solpaneler är enkla att installera och lönsamma även i liten skala, exempelvis på taket till en villa, verkstad eller ladugård. Efter dessa insatser har solpaneler installerats som tillsammans ger cirka 180 kW. Heby kommun har därmed – med god marginal – uppnått sitt första delmål.

Erfarenheten finns

Som en fortsättning har kommunen och det lokala energibolaget startat ett projekt som kallas "Alfagranne i Heby kommun" som fungerar enligt mun-till-mun-metoden. Meningen är att göra solenergin synlig för så många som möjligt. Tanken är att familjer med solpaneler på taket bloggar om sina solceller och håller dörren öppen för dem som vill veta mer om att producera förnybar energi hemma i liten skala.

– En solanläggning som syns motiverar andra att också satsa på solenergi, säger Camilla Winquist, miljöstrateg i Heby kommun.

Projekt har också startats för att inspirera och stötta Hebys småföretagare och industrier. Ett av pilotprojekten är installationen av solpaneler på kommunens reningsverk. För en kommun som Heby ligger den stora utmaningen i begränsade resurser, både ekonomiskt och vad gäller antalet medarbetare som kan driva processerna framåt. Därför är kunskapsutbyten med andra kommuner i samma storlek viktiga. Tack vare satsningen som gjorts finns nu ett flertal medarbetare med praktisk erfarenhet av solenergi.

Energimyndighetens roll

Heby har varit en del av Energimyndighetens program Uthållig kommun – fas 3. Energimyndigheten har stöttat projektets styrgrupp och satt upp ett ramverk och bidragit med finansiellt stöd och kontakter.

Program Övrigt