Stöd blev avgörande för ny skogsmaskin med eldrift

Lennart Lundström hade en idé om en skogsmaskin som skulle göra mindre skador i naturen och dessutom vara den första skogsmaskinen med eldrift. Många var tveksamma till idén men med rätt stöd kunde skogsmaskinen bli verklighet.

Bild skotareDe skogsmaskiner som transporterar ut virke ur skogen så kallade skotare orsakar idag stora skador i naturen. Varje gång den måste svänga bildas ett brett och djupt sår i marken. Lennart Lundströms idé för att minska skadorna var att bygga en maskin med styrning på alla hjul, och som var och ett kunde köras med olika hastighet. På detta sätt kan de bakre däcken följa i hjulspåren från de främre, vilket gör att det övre jordlagret inte trycks ut åt sidan. Med idén föddes företaget El-Forest AB.

För att få hjälp med skotarens drivning, de funktioner som är utmärkande för skogsavverkning tog Lennart kontakt med Thord Gustavsson på företaget Thordab i Örnsköldsvik. Företaget är specialister på drivning men tillsammans ställdes de nu inför en ny utmaning när de valde att bygga världens första skogsmaskin med eldrift.

Stöd blev avgörande för att fler skulle tro på produkten

Det var få investerare som trodde på produkten men 2005 kunde till sist en prototyp visas upp tack vare stöd från den lokala Kempestiftelsen och Länsstyrelsen. Reaktionerna på prototypen blev mycket positiva men fortfarande var få villiga att investera i den produkten. Räddningen blev Innovationsbron Norr som beviljade ett lån så att prototypen kunde vidareutvecklas. När det skett kontaktades de stora skogsindustriföretagen, Energimyndigheten och Volvo Technology Transfer. Samtliga dessa var beredda att satsa på maskinen. Skogsindustrin var redo att köpa maskiner, Volvo gick in som delägare och Energimyndigheten beviljade lån till fortsatt utveckling av produkten.

– Att Energimyndigheter i ett tidigt skede beviljade oss två lån, ett för projektet i sig på 4,9 miljoner och ytterligare ett lån på 2,2 miljoner för innovationer knutna till projektet, var avgörande för att vi skulle komma vidare. Deras agerande skiljer från flertalet offentliga finansiärer genom att de i ett tidigt skede kunde bedöma projektets potential, säger Gunnar Bäck som är vd i El-Forest AB.

Med ett tillskott på pengar kunde tre skotare börja tillverkas, två av dessa maskiner levererades till Sveaskog för utvärdering i fält.

– Vi måste bevisa att elhybridtekniken fungerar i en skogsmaskin samtidigt som den måste vara minst lika bra som en konventionell maskin på alla punkter, säger Gunnar Bäck.

I och med att företaget kunde visa upp att tekniken fungerar började också fler att investera. Till exempel har Fouriertransform AB under 2010 investerat 20 miljoner kronor i bolaget och därmed blivit den största enskilda ägaren.

Ljus framtid med hybridteknik

Eldriften i form av hybridteknik visade sig vara ett utmärkt val för skotaren och kan passa väl till alla typer av tunga arbetsfordon. Jämfört med en traditionell skotare fick El-Forests skotare en minskad bränsleförbrukning med 30-35 procent.

För skogsindustrin skulle en sådan sänkning kunna få stor betydelse. Enbart i Sverige används varje år 80 miljoner liter diesel för att transportera ut virke ur skogen.

– Om tio år kommer elhybridtekniken säkert att vara helt dominerande bland de tunga arbetsfordonen. Att vi är först ut ger oss en bra plattform för framtiden. Avgörande för att vi har lyckats utveckla något så kapitalkrävande som en skogsmaskin var att vi i början av processen fick ett villkorslån av Energimyndigheten, säger Gunnar Bäck.

Nu ska El-Forest utvärdera sina erfarenheter från de maskiner som nu testas i fält, innan serieproduktion kan komma igång. Förhoppningen för framtiden är att inom tio år ska arbetsfordon med hybridteknik ha slagit igenom, och att företaget tillsammans med Volvo ska vara leverantörer av ett flertal olika arbetsmaskiner med eldrift.

Foto: Per Westergård

Program Övrigt