Stor potential att minska utsläpp med elvägar

Elvägar kan minska beroendet av fossila bränslen och Sverige ligger i framkant. Två tekniker för direktöverföring av el till tunga lastbilar har med framgång testats på allmänna vägar utanför Sandviken och vid Arlanda. Demoprojekten har gett värdefull kunskap för alla inblandade aktörer att bygga vidare på.

Först ut i världen var ElvägE16, den luftledningsbaserade elvägen utanför Sandviken som invigdes sommaren 2016. Sedan dess har två olika hybridlastbilar kört nyttolast från industrin på den två kilometer långa demonstrationssträckan under en vecka i månaden.   

Våren 2018 invigdes eRoadArlanda. En helt eldriven lastbil har därefter kört gods mellan Arlanda flygplats och postterminalen i Rosersberg. Fordonet laddas under färd via en elskena i vägbanan.  

Båda elvägarna är de första i sitt slag. Sverige är världsledande inom området och demo-projekten har dragit till sig stort intresse internationellt. ElvägE16 är i drift till och med mars 2020 och eRoadArlanda avvecklas 2021.  

Magnus Henke är handläggare på Energimyndigheten och expert på elvägar. Han har varit med i utvecklingsarbetet från start, och har ett nära samarbete med Trafikverket.  

– Det har varit en fantastisk resa och vi har dragit många lärdomar. Vi visste när vi drog igång att den kunskap som kommer ut från demoprojekten har ett stort värde, för den kan tala om för oss om vi kan lösa energitillförseln till tunga transporter för fjärrtransporter.

Båda teknikerna har utvecklats enormt under processens gång. Vi kan nu med trygghet säga att det här är möjligt att göra ur rent teknisk synpunkt.  

Arbetet med elvägar genomsyras av en helhetssyn. Med hållbarhet och minskad miljö- och klimatpåverkan i fokus. Visionen är att elektrifiera landets största godsstråk. Om 5 procent av det statliga vägnätet i Sverige elektrifieras blir det 500 mil. Det innebär att de fossila utsläppen från tunga godsfordon har potential att halveras.  

Förstår kravbilden bättre  

ElvägE16 och eRoadArlanda är en del i Trafikverkets förkommersiella upphandli