Stora vinster med energieffektiv renovering av miljonprogrammen

Renoveringsbehovet av Sveriges så kallade miljonprogram är omfattande. Bostäder som är byggda på 60- och 70-talet har uttjänta stammar och installationer. Nu när byggnaderna ska renoveras är det viktigt att samtidigt se över möjligheterna att energieffektivisera. Det finns god potential att halvera energianvändningen och därmed även energikostnaden då många hus exempelvis är dåligt isolerade.

– Genom att integrera energifrågan i renoveringsfasen blir det kostnadseffektivt på ett helt annat sätt än att göra separata åtgärder i efterhand. Kommunerna har stora möjligheter att gå före och skapa goda exempel på hur man kan gå till väga, säger Anita Aspegren chef på Avdelningen för energieffektivisering på Energimyndigheten.

Sex kommuner går före

Inom den tredje etappen av Energimyndighetens program Uthållig kommun har sex spjutspetskommuner arbetat aktivt med energieffektivisering av miljonprogrammet. Målet är att halvera energianvändningen och det har bland annat gjorts genom tilläggsisolering, nya fönster och solceller. Men även frågor som rör ekologisk och social hållbarhet har varit viktiga.

I Energimyndighetens film om renovering av miljonprogrammen får vi möta tre av kommunerna: Ålidhem i Umeå, som satsat på ombyggnad och energieffektivisering med hållbarhetsperspektiv. Projektet har belönats med ett flertal priser och utnämningar. I Eskilstuna och området Lagersberg, har bostadsbolaget satsat på Beställargruppen Bostäders (Bebos) totalprojektmetod. Genom den metoden har man lyckats halvera energianvändningen i lägenheterna. Man har även arbetat med att stärka de boendes gemenskap och områdets gröna identitet. I Västerås har Bostads AB Mimer i Västerås renoverat 18 lägenheter med ny, spännande teknik. Bland annat har balkongerna försetts med solceller som väsentligt bidrar till de boendes hushållsel. För att minska energianvändningen till ett minimum finns en central hemma/bortaknapp som hyresgästen kan släcka ner när man går hemifrån. Bädda in filmen här Även Sundsvall, Uppsala och Örebro har deltagit i projektet och genomfört effektiva åtgärder för att minska energianvändningen med olika tekniska lösningar.

Det finns även andra viktiga aspekter att ta hänsyn till förutom att renovera energieffektivt. I miljonprogrammet har man många gånger utmaningar med socialt utanförskap, integration och begränsad betalningsförmåga. Men det är oftast också bostadsområden med stora tillgångar - ljusa lägenheter med bra planlösningar och gröna, bilfria innergårdar. Det finns stor potential för ett helhetsgrepp vid renovering av Sveriges miljonprogramsområden.

Program Uthållig kommun
Typ av stödmottagare Kommun