Studie ger koll på uppvärmningen hos Wången

På travsportens riksanläggning Wången har energianvändningen varit hög, och den största andelen har gått till uppvärmningen av de många lokalerna och byggnaderna. Genom en studie har de nu fått vägar för att energieffektivisera, som kan minska energianvändningen med 20 procent.

Flygbild över Wången

Wången. Foto: Thomas Blomqvist

Wången AB i Jämtland är riksanläggning för travsport, men även islandshästar och brukshästar är viktiga delar av Wångens verksamhet. Här utbildas travtränare, travkuskar, brukshästkuskar, ridlärare, hippologer, hovslagare, och hästskötare. Nära 100 hästar finns på anläggningen.

Energianvändningen har varit cirka 1 900 megawattimmar (MWh) om året, och där den största delen energi har använts till uppvärmning. Exakt vad som gjorde att uppvärmningen krävde så mycket energi behövde undersökas närmare. Wången valde därför att ansöka om stödet Miljöstudier via Energimyndigheten för att analysera problemet. För att kunna se vilka de bästa investeringarna är för att komma till rätta med problemen kring uppvärmning. Det var svårt att veta exakt vilka byggnader som använde mest energi för uppvärmning då undermätare saknades.

– Vi hade för få undermätare. Även om vi haft undermätare kan det vara svårt. Med miljöstudien får vi mer detaljer, och en chans att punktmäta våra många fastigheter och byggnader, säger Conny Erlandsson, anläggningschef på Wången.

Genom miljöstudien har Wången fått stöd för 70 procent av kostnaden för sin studie. Stödet gjorde att de kunde ta in en energikonsult som genomförde en mätstudie samt identifierade de lämpligaste åtgärderna för att minska energianvändningen för uppvärmning.

Ett fel gav flera följder

För att se hur energianvändningen fördelades på olika byggnader genomförde Wången en långtidsmätning av elanvändningen. Ett antal områden undersöktes också närmare, mätning av bergvärmepumparna visade att temperaturen i borrhålen var låg och att de inte levererat värme som det var tänkt. Anläggningens el