Svensk båtfärg sänker bränsleförbrukningen och skonar miljön

Havstulpaner på båtskrov ökar bränsleförbrukningen dramatiskt. Lösningen hittills har varit att måla fartygen med färger som innehåller stora mängder koppar, nackdelen är att den giftiga metallen utgör ett allvarligt hot mot vattenlevande organismer. Ett sömnmedel är nu på väg att slå igenom som ett giftfritt alternativ.


Foto: Havstulpaner, Pixabay

Påväxt av marina organismer på båtskrov är ett stort problem. Det vet inte minst fritidsbåtsägare som varje vår tvingas kämpa för att få bort de havstulpaner som sommaren innan i stor mängd satte sig fast på den del av båtens skrov som låg under vattenlinjen. De marina organismerna skapar ett än större problem för de större fartygen som transporterar gods från kontinent till kontinent.  

Lösningen för den kommersiella sjöfarten har hittills varit att måla skrovet med en färg som kan innehålla upp till 50 procent koppar. En metod som länge har ifrågasatts eftersom metallen är mycket giftig och därmed blivit till ett allvarligt hot för vattenlevande organismer.

Alternativet att inte behandla båtskrov alls är inte heller någon lyckad lösning. Om skrovet är täckt med 10 procent havstulpaner måste motorn arbeta närmare 40 procent mer för att ett fartyg ska kunna hålla samma hastighet. Och omvänt, ett rent skrov betyder att världens 100 000 lastfartyg tillsammans skulle kunna minska sina kostnader med upp till 20 miljarder dollar per år. Sjöfarten, som idag står för tre procent av de globala koldioxidutsläppen, skulle därigenom kunna minska sina koldioxidutsläpp med 100 miljoner ton per år.

För att hindra att organismer får fäste på båtars skrov har Göteborgsföretaget I-Tech utvecklat en produkt som idag säljs under varunamnet Selektope. Det är inte en färdig båtfärg utan en aktiv substans som etablerade färgtillverkare kan blanda in i sina egna produkter för att på så sätt kunna minska eller helt utesluta koppar.  

Det betyder att sjöfarten nu både kan minska sin bränsleförbrukning och se till att miljön i världens hav blir bättre. Energimyndighetens stöd bidrog till att göra framgången möjlig.  

Effektivt vid låga doser  

Det verksamma medlet i Selektope är medetomidin, ett veterinärmedicinskt preparat som tidigare främst har använts som sömnmedel för hundar och katter. Hos havstulpaner är effekten dock inte sövande, istället påverkar deras förmåga så att de inte får fäste på båtars släta skrov.

Andra fördelar med medetomidin är att varken havstulpaner eller andra djur och växter skadas och att det bryts ned i vattenmiljön. Substansen är dessutom verksamt i mycket låga doser under lång tid, ett enda gram Selektope kan ersätta 500 gram koppar.  

Trots att patentet för Selektope godkändes för omkring 20 år sedan är det först under senare år som produkten har kunnat lanseras på marknaden.


Foto: Philip Chaabane på I-Tech

– Den verksamma molekylen användes inte i någon näraliggande industriell produkt och därför blev vi tvungna att förse myndigheter runt om i världen med mängder av data innan de kunde påbörja sitt arbete. Totalt tog det åtta år innan alla de tillstånd vi behövde var klara. Sedan tog det tio år innan färgtillverkarna vågade förändra de färger de sålde, säger Philip Chaabane, vd för I-Tech.

Försäljningen ökar snabbt

En hel del av de olika aktörernas arbete har skett parallellt men totalt tog resan från färdigutvecklad produkt till marknaden omkring 15 år. Nu är dock alla viktiga tillstånd på plats och därmed har I-Tech kunna ta steget från att vara ett löftesrikt företag till att bli en etablerad aktör inom området. Det gör att de idag har samarbeten med de flesta stora färgtillverkare i världen. Bland annat med den japanska färgtillverkaren Chugoku Marine Paints,  och det världsledande norska färgföretaget Jotun.

Under 2019 köpte Chugoku Marine Paints Selektope från I-Tech till ett värde av 57 miljoner kronor vilket har räckt till att måla 200 fartyg med miljövänlig, bränslebesparande färg. Totalt beräknas marknaden för en produkt som Selektope vara värd omkring 500 miljoner dollar per år.  

Nu analyserar I-Tech den amerikanska marknaden inför en eventuell etablering, siktet är inställt både på flottan och fritidsbåtar. Parallellt försöker företaget hitta nya användningsområden för sin unika substans, som att hindra påväxt av havslevande organismer på exempelvis fendrar, kablar och utrustning inom fiskodling.

Förebild för andra småföretag

Energimyndigheten har sedan 2012 stöttat företaget I-Tech och deras produkt Selektope, bland annat genom ett affärsutvecklings- och kommersialiseringsstöd på 7,7 miljoner kronor.

– Stödet från Energimyndigheten har varit värdefullt för oss. Dels för att vi har fått hjälp att utveckla och bredda vår produkts applikationsområde, och dels för den bekräftelse som det innebar att någon som verkligen har kunskaper om energibesparing trodde på oss. Det har även fungerat som ett dragplåster när vi har vänt oss till andra finansiärer, säger Philip Chaabane.

Enligt Andreas Stubelius, som är portföljutvecklare på Energimyndigheten och som i den rollen träffar på många företag med lovande idéer, är I-Tech ett både spännande och lärorikt exempel.

– En slutsats av att det har tagit så lång tid att få ut Selektope på marknaden är att det behövs uthållighet för att lyckas. I det perspektivet blir det statliga stödet viktigt eftersom små idérika företag sällan har muskler att ta sig förbi alla hinder på egen hand.  

I-Tech har därmed, menar han, blivit en viktig förebild för andra mindre företag med löftesrika produkter och tjänster men som tvingas kämpa för att nå ut till marknaden.  

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Fakta om I-Tech

Stödmottagare: I-Tech
Webbplats:
I-Tech
Stöd från Energimyndigheten:
Affärsutvecklings- och kommersialiseringsstöd 
Övrigt: Under de senaste åren har I-Tech även fått en rad olika internationella priser, några av dem är Tanker Shipping & Trade Environmental Award, samt European Marine Engineering Awards. 2017 vann de priset Frost & Sullivan Technology Innovation Award, och i våras tilldelades de Göteborgs Companipris. 

Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer