Svenska bussar världsledande i energieffektivitet

Bussar som stannar och startar ofta vid hållplatser och i trafiken har visat sig vara extra lämpliga för att använda hybridteknik, där en förbränningsmotor samverkar med en elmotor. Volvo har genom att utveckla hybridtekniken tagit fram en av världens mest energieffektiva bussar.

Bild hybridbussPersonbilar med hybridteknik är ganska vanligt förekommande men större fordon som till exempel bussar har tidigare haft problem med batteriernas kapacitet. 2007 satsade regeringen 245 miljoner på fordonsforskning med miljöinriktning. Pengarna satsades utifrån ett mål om att öka andelen förnybar energi i transportsektorn till 10 procent 2020. Forskningen ska både leda till att komma närmare 2020 målet men också för att behålla jobb inom fordonsindustrin.

Minskad bränsleförbrukning och utsläpp med ny teknik

Volvo var ett av de företag som fick ta del av de satsade miljonerna via Energimyndigheten. Volvos eget mål var att ta fram en hybridbuss med 20-30 procent lägre bränsleförbrukning i jämförelse med en dieselbuss.

– Vi klarade målet med råge! Under de mättningar som har gjorts på bussar som rullar i tät Londontrafik har bränsleförbrukningen reducerats med 35 procent medan de som körs i den lite lugnare Göteborgstrafiken har minskat sin förbrukning med 25 procent, säger Ulf Gustafsson på Volvo Bussar.

Det visade sig att det gick att återvinna en stor del av den bromsenergin som uppstod vid bussens många stopp i trafiken, vilket gjorde dem extra lämpliga för hybridtekniken. I slutet av 2011 hade Volvo levererat cirka 400 av sina nya hybridbussar till flera olika länder. De 400 bussarna beräknas under sin livstid minska bränsleförbrukningen med 500 miljoner liter och utsläppen med drygt 1,4 miljarder kilo koldioxid.

– Fortfarande är tekniken relativt dyr men vi räknar med att ett bussbolag som köper en av våra energieffektiva bussar kan räkna hem investeringen inom fem år. I takt med att vi ökar produktion kommer mer­kostnaden att bli lägre än idag och vi räknar därför med att merparten av alla stadsbussar kommer att vara hybrider redan inom några år, säger Ulf Gustafsson.

Stora möjligheter med hybridteknik

Tekniken som använts för att göra bussarna mer energieffektiva passar också utmärkt för andra slags fordon. Volvo har därför utvecklat både en sopbil och en lastbil med samma teknik. Sopbilarna blev inte bara mer energieffektiva de blev också betydligt tystare.

Arbetet med att utveckla hybridfordon hos Volvo har fortsatt med finansiellt stöd från Energimyndigheten. I slutet av 2012 kommer en ny form av laddhybridbuss att testas i Göteborg. Denna form av buss bygger på samma teknik som de andra hybridbussarna men kommer också att laddas varje gång de kommer till en ändhållplats. På detta sätt ska större del av sträckan kunna köras på el och minska utsläppen med koldioxid med 80 procent. Utvecklingsmöjligheterna inom området är fortfarande stort och ett viktigt fokus nu är att utveckla mer effektiva batterier.

Foto: Volvo Bus Corporation, Volvo 3P

Program Övrigt
Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Företag & organisationer