Svenska kraftnät ser över den egna energianvändningen

Även hos experter på att transportera el finns möjligheter till energieffektivisering. Hos Svenska kraftnät har ett omfattande arbete med att kartlägga energianvändningen i deras anläggningar från norr till söder gjorts. Resultatet blev något överraskande, även för Svenska kraftnät själva.

Foto: Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är en statlig myndighet som ansvarar för det svenska stamnätet för el. Deras uppdrag är att se till så att elen kan föras vidare från produktionsanläggningen, via stamnätet till regionala nät, ut till elanvändaren via det lokala elnätet. I Sundbyberg finns huvudkontoret och även det nationella kontrollrummet från vilket stamnätet styrs och kontrolleras.

För att kunna styra elen krävs en rad olika anläggningar såsom transformatorstationer och kopplingsstationer. Runt om i landet finns närmare 80 stycken sådana anläggningar som ägs av Svenska kraftnät. Dessutom finns ett antal teknikbodar och förråd. Nu har Svenska kraftnät påbörjat ett arbete med att kartlägga energianvändningen av dessa. Dels på grund av egna miljömål men också på grund av införandet av lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Då det rör sig om många anläggningar har man valt att dela upp arbetet på tre år.

Idag är man klar med kartläggningen av de första 10 anläggningarna och resultatet har visat på möjligheter för minskad energianvändning både i nuvarande anläggningar men kanske framför allt vid byggandet av nya.

Utökade mätningar gav positivt resultat

För att genomföra kartläggningarna upphandlades en energikartläggare från företaget Solvina. Svenska kraftnät valde också att ta in en elkrafttekniker från samma företag för att genomföra mätningar.

– Vi hade två konsulter ute vid varje kartläggning. Det blev förstås dyrare men det gav oss otroligt mycket ny information. Tidigare har vi aldrig vetat exakt var energin används i våra anläggningar, då vi inte har några undermätare, säger Karolina Viksten, projektledare för energikartläggningen hos Svenska kraftnät.

Mätningen av energianvändningen har tagit cirka ett dygn per anläggning. Från Svenska kraftnät är man mycket nöjd med det arbete som genomförts och också med beslutet att ta in extra resurser för noggrannare mätningar.

Anläggningarna i fokus

Totalt har Svenska kraftnät en energianvändning på drygt 20 gigawattimmar i sina anläggningar. En siffra som motsvarar hushållselen för cirka 5 000 villor.

Ett välkänt