Svenska uppfinningen som kan lösa vattenkrisen

Under ett innovationsrace i Shanghai fick en svensk professor en snilleblixt. Vattenförbrukningen kan sänkas med 98 procent, genom att skapa ett särskilt munstycke för vattenkranar som omvandlar slösaktiga vattenstrålar till en snålare dimma. Det ledde till företaget Altered – som i dag spås kunna spela en viktig roll i kampen mot den globala vattenbristen.

Över två miljarder människor lever i dag i områden där det råder brist på färskvatten. På grund av den snabba befolkningsökningen växer problematiken för varje år som går. Samtidigt använder stora delar av världens hushåll, företag och restauranger traditionella vattenkranar – där en stor del av vattnet som spolas i kranarna bara rinner ut i avloppet utan att ha fyllt något egentligt syfte.

Det var det här problemet som Kaj Mickos, tidigare professor i innovationsteknik vid
Mälardalens högskola, identifierade och ville hitta en lösning på när han tillsammans med Energimyndigheten anordnade ett innovationsrace utifrån temat ”Better city, better life” på världsutställningen i Shanghai 2010.  

– Baserat på det fick jag en idé om att man skulle kunna använda det befintliga trycket i vattenledningar tillsammans med ett särskilt munstycke för att sönderdela vattnet som kommer ur våra kranar i miljontals små droppar, till ett slags dimma. Den första prototypen bekräftade mina tankar om att det gick att använda två procent av den normala vattenförbrukningen och ändå ha full funktionalitet, säger Kaj Mickos.  

Munstycke blev viralt

Trots att den enkla men eleganta lösningen framgångsrikt testades i Shanghai redan 2010 skulle det dröja till 2016 innan idén hade växt till företaget Altered. Till sin hjälp hade Kaj Mickos då även de båda medgrundarna Johan Nihlén och Mikael Abbhagen.  

Trion blev snabbt varse om det stora intresset för deras innovation när företaget samma år lanserade en kampanj för gräsrotsfinansiering av dess första produkt – kranmunstycket Altered:Nozzle – via hemsidan Kickstarter.

– Vårt munstycke blev viralt på internet. Vi fick stöd från människor över hela världen. Kampanjen drog in knappt fem miljoner kronor från närmare 7 000 intressenter, säger Kaj Mickos.  

Året därpå, 2017, fick Altered sitt första produktutvecklingsstöd från Energimyndigheten som tidigt hade insett vilken potential den enkla uppfinningen hade när det kom till energi- och resursbesparing.  

– I Sverige duschar vi i dricksvatten. Det gör man inte på så många andra ställen i världen. När det kommer till att tvätta händerna så träffar en stor del av vattnet du använder inte ens dina händer, utan åker direkt ner i avloppet. Det är ett stort slöseri. Altereds innovation kan installeras nästan överallt och sparar mellan 85–98 procent av det överflödiga vattnet. Världen har väntat på det här, säger Andreas Stubelius, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Inspirerande stöd under produktutvecklingen

Stödet från Energimyndigheten betydde mycket när Altered under 2017 skulle få igång sin produktion och börja leverera produkten som man framgångsrikt hade sålt in till sin publik via Kickstarter.  

– Det finansiella spelade en stor roll för oss, men lika viktigt var stödet och expertisen som kom från olika personer inom myndigheten. Det var inspirerande att det fanns så många inom myndigheten som personligen engagerade sig i att hjälpa oss framåt, säger Kaj Mickos.  

Under 2018 och 2019 vidareutvecklade företaget sitt sortiment genom att bland annat skapa ett munstycke för duschar och ett munstycke för automatkranar. Man har även satsat på att växa på nya marknader, bland annat i USA och Mellanöstern. Något som gjordes enklare av att Altered beviljades ett nytt stöd från Energimyndigheten under 2019.  

– Det har även underlättat för oss att vi har fått ingå i Energimyndighets cleantech-hubb i New York och i ett accelerator-program i San Francisco, säger Johan Nihlén.   För Altered – som under förra året lanserade sin teknik i ett uppmärksammat designsamarbete tillsammans med Ikea och som redan har hittat ut till fler aktörer på den svenska marknaden – ser framtiden ljus ut.  

– Nu är vi nio anställda inom bolaget och har flyttat till egna lokaler. Vi siktar på att bli kassaflödespositiva i år. Nu håller vi på med ytterligare ett par produkter som är spännande, bland annat inom vattenrening. Vi börjar bli ett komplett water tech-bolag, som jobbar med olika tekniska lösningar inom vattenområdet, säger Kaj Mickos.

Fakta om Altered

Stödmottagare: Altered

Webbplats: www.alteredcompany.com

Kontaktperson hos företaget: Johan Nihlén

Stöd från Energimyndigheten: Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus  

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer