Sverige ledande på värmepumpar

Målmedvetna satsningar på forskning, och en upphandling i form av en tävling gav resultat. Idag är Sverige världsledande på värmepumpar. Men vägen dit har inte varit långt från spikrak.

De svenska värmepumpstillverkarna är få men omsätter idag tillsammans flera miljarder kronor. Sverige står idag för halva den europiska marknaden av värmepumpar, och man får idag förfrågningar från värmepumpsinstallatörer från andra länder om att få komma till Sverige och lära sig tekniken.

Sveriges världsledande ställning i branschen är tack vare ett aktivt arbete att stödja forskningen inom området. Med stöd från Byggforskningsrådet och senare Energimyndigheten byggdes kunnandet om värmepumpar upp på universitet och högskolor. Forskningen har bland annat skett genom Energimyndighetens branschforskningsprogram Effsys vid KTH.

En skiftande marknad

Men Sverige har inte alltid varit en stark faktor inom värmepumpar, under 70-talets början var intresset från forskare, företagare och allmänheten liten. En oljekris 1973-74 bidrog till ett kraftigt ökat forskningsstöd för att utveckla alternativ inhemsk energi. Från 1975 till 2008 satsade staten 200 miljoner kronor på forskning och utveckling av enbart värmepumpssektorn.

I slutet av 70-talet och början av 80-talet blev det ett uppsving för värmepumpar, men i mitten av 80-talet blev det ett tvärt slut på expansionen. Problem med fungerande produkter, oseriösa aktörer och ett kraftigt prisfall på olja punkterade marknaden.

För att blåsa nytt liv i marknaden utlyste statliga Nutek 1993 en upphandlingstävling. 16 värmepumpstillverkare bjöds in till att tävla om att ta fram ny teknik som skulle spara 30 procent energi till 30 procent lägre kostnad. Pumparna skulle vara små, lätta att installera och vara fria från ämnen som kunde skada ozonskiktet i atmosfären.

1994 utsågs en värmepump från vardera IVT och Eufor till vinnare. För IVT blev tävlingen vändpunkten för företaget. Från en omsättning på 30 miljoner när man tackade ja till att delta i upphandlingstävlingen till att 2007 omsätta 1,3 miljarder och vara verksamma i 19 länder.

Ansvarstagande skapade förtroende

Resan har inte gått helt smärtfritt i samband med att de nya värmepumparna utvecklades hade nya köldmedier tagits fram. Problemet var dock att värmepumparnas kompressorer inte var anpassade till dessa med haverier och driftproblem som följd. Märkligt nog blev just dessa missöden nyckeln till den kommande succén.

– Köparna hölls skadeslösa. Havererade pumpar byttes ut. Det skapade förtroende för tillverkarna. På så sätt kunde marknaden byggas upp, förklarar Egil Öfverholm på Energimyndigheten.

Kvalitetsproblemen kunde följas upp på grund av att det fanns förtroende mellan företag, myndighet och forskning. För att lösa problemen sattes forskningsaktiviteter igång av vilka staten betalade hälften. Det blev starten på en serie fleråriga forskningsprogram kring värmepumpar.

Program Övrigt
Slutår 2010