System som visar energianvändning ska få oss att ändra beteende

Företaget Kyab i Luleå har utvecklat ett mätsystem, där konsumenten lätt kan se sin användning av värme och varmvatten var för sig, och anpassa sitt beteende därefter.

Systemet, som kallas Saber, delar upp förbrukningskurvan för till exempel fjärrvärme i en del för uppvärmning och en del för varmvatten. Värmekurvan kan separeras med hjälp av bland annat den aktuella utetemperaturen. Varmvattenkurvan kan avläsas som spikar och avvikelser från värmekurvan. Systemet kopplas till energimätaren och redovisningen sker via internet till användarna.

Energimyndigheten har finansierat prototypen med 925 000 kronor till systemet, och forskningen bakom mätsystemet har i huvudsak skett vid Luleå Tekniska Universitet.

– För oss var det vitalt att få stöd för att komma över den första tröskeln, säger Kimmo Yliniemi, vd för Kyab.

Energimyndigheten har gett sitt stöd till applikationen för fjärrvärme.

– Men tekniken är även användbar för elmätare och för andra uppvärmningsformer än fjärrvärme, och den kan kompletteras med larmfunktioner när förbrukningen till exempel når en viss nivå, säger Kimmo Yliniemi

Systemet nu ute på marknaden

För en villa kostar ett komplett system cirka 5 000 kronor. I flerbostadshus krävs mätare för varje lägenhet för att man ska kunna avläsa det enskilda hushållets förbrukningsmönster.

– Men även om mätningen sker kollektivt kan man ju separera uppvärmning från varmvatten, och det kan ge information och ekonomiskt incitament att ändra även ett kollektivt beteende, säger Kimmo Yliniemi.

Studier visar att ett hushåll kan spara mellan 20 och 30 procent av sina kostnader för värme och varmvatten genom att få insikt om och anpassa sitt beteende. Kyab har nu börjat marknadsföra och kommersialisera sina mätsystem. Hittills har man sålt system till cirka 100 fastigheter. Försäljningen tog fart under 2010, och då bland annat till skolor och andra offentliga byggnader.

– Vår prognos är att vi inom tre år ska omsätta 30 miljoner kronor per år och att vi inom fem år ska vara verksamma i minst fem länder, säger Kimmo Yliniemi.
Program Övrigt
Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer