Tejpmetoden minskar kostnad för solceller

Tejp som leder elektrisk ström kan ersätta silvertråd vid tillverkning av solceller, och kan minska både kostnader och miljöbelastning vid tillverkningen. Metoden är utvecklad av JB Ecotech, som fått stöd av Energimyndigheten i flera omgångar.

Solcell med tejp
Foto: JB Ecotech

JB EcoTech AB har tagit fram en tillverkningsmetod baserad på ledande tejp. Själva tejpen är fem millimeter bred och består av en specialutvecklad genomskinlig polymertejp och en tunn koppartråd som leder el. Likt vanlig tejp klistras den fast på solcellernas under- och ovansida. Detta förenklar sammanfogningen av de enskilda solceller som ingår i en solcellsmodul.  

Metoden innebär att man kan minska mängden silver i rutnätet på kiselsolceller. Dessutom är metoden är utan lödning vilken innebär att bly kan elimineras.  

 Att tejpa i stället för att löda ihop solcellsmoduler kan bidra till minskade kostnader vid tillverkningen, säger Maria Olsson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.  

Billigare och ger lägre belastning på miljön  

Energimyndigheten har i flera omgångar stöttat JB EcoTech med medel ur forsknings- och innovationsprogrammet ”El från solen”. Myndigheten ser en tydlig potential.  

– Med lägre kostnader och lägre miljöbelastning borde detta vara intressant för marknaden. Metoden kan ha stor potential om många tillverkare väljer den, menar Maria Olsson.  

Besparingarna vid tillverkningen kommer främst genom att dyrt silver kan ersättas av den ledande tejpen.  

– Det finns olika typer av mönster för rutnätet där silver ingår, så för vissa paneler kan man spara tio procent andra fem procent av den totala tillverkningskostnaden, berättar Jonas Buddgård som uppfunnit metoden och numera är vd för JB EcoTech.  

Ytterligare en fördel med tejpmetoden är att den inte kräver värme som vid lödning. Därmed öppnas möjligheter att skapa moduler där kiselsolceller läggs ihop med tunnfilmssolceller, så kallade HJT-solceller (HetroJunction Technology) som är känsliga för upphettning. Sådana solceller får högre verkningsgrad, framhåller Jonas Buddgård.  

Att få mycket lägre kostnader är förstås intressant för tillverkarna, som då också skulle kunna pressa prisbilden mot kunder. Lyckas företaget kommersialisera tejpmetoden väntar en världsmarknad med 100-tals modultillverkare som vill kunna vässa prisbilden. Men riktigt så långt har inte JB EcoTech nått ännu.    

På väg mot kommersiell lansering  

– Det svåra för oss är att hitta en första kund, för tillverkarna tvekar om ingen använder metoden. Men så fort vi får en referenskund, då kommer marknaden att släppa, bedömer Jonas Buddgård.  

Företaget har låtit utvärdera några prototyper, och själva metoden utvärderas av en större tillverkare av solcellsmoduler. Tillverkningen är inte heller helt färdigutvecklad, men man siktar på den delen ska vara färdig i mitten av 2020.  

 – Då kommer företaget att gå mer mot den kommersiella delen, säger Jonas Buddgård.  

Forskningsprogrammet vid Energimyndigheten har betytt mycket för JB EcoTechs möjligheter att förverkliga den här uppfinningen.  

– Stödet har varit helt avgörande för oss eftersom vi befinner oss i ett tidigt stadium av utvecklingen där det är svårt att hitta annat kapital, som exempelvis riskkapital, säger han.  

– JB EcoTech är ett litet företag som startades med enda syftet att utveckla tejpmetoden. Vi har alltså inga inkomster. Stödet från Energimyndigheten har gett oss en enorm chans att utveckla metoden och visa den och resultaten från vår forskning på konferenser och mässor.  

Samarbetet med Energimyndigheten har fungerat väl

– Vi är mycket nöjda med samarbetet med Energimyndigheten. Det har varit enkelt och smidigt genom alla våra projekt, berättar han.  

Och sannolikt behöver företaget ytterligare stöd för att kunna klara en sista fas innan man går över till kommersialisering. Denna gång går ansökan till det europeiska samarbetet Solar-ERA.NET Cofund, där Energimyndigheten ansvarar för sökanden från Sverige.
 

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här bidrar till målet om 100 procent förnybar elproduktion 2040.

Fakta om projektet

Projektets namn: Automatisering av metod för kostnadsreducering vid solcellstillverkning
Utförare: JB EcoTech AB samt Karlstads universitet som har utvärderat moduler.
Webbplats: jbecotech.se
Film: Film om tejptekniken
Projektledare: Jonas Buddgård

Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Företag & organisationer