Tornado löser problem med slam på pappersbruken

Ett pappersbruk producerar inte bara papper. Vid tillverkningen skapas också stora mängder fiberrikt slam. Det är ett organiskt avfall som idag ställer till med stora problem men som i framtiden kan bli en betydande inkomstkälla.

De svenska pappersbruken produceras årligen 40 miljoner ton slam. Men på grund av att vattenhalten är hög blir restprodukten inte användbar utan att den först avfuktas. Problemet är att det hittills inte har funnits någon effektiv och ekonomiskt rimlig sätt att få bort vattnet. Därför har många bruk tvingast att skicka sitt energirika avfall till deponi. Det är ett tillvägagångssätt som enligt lagen om hur organiskt avfall ska hanteras inte är tillåten, men som pappersbruken i brist på bättre lösningar ofta har fått dispens för.

Företaget Fibre Tornado från Skelleftehamn har dock en lösning på problemet, genom att skapa en konstgjord tornado.

– Tekniken bygger på att vi blåser ner en kraftig luftström i en reaktor och att vi på så sätt skapar två luftvirvlar med motsatta riktningar som finfördelar materialet och driver ut fukten, säger Per-Ove Nilsson som är vd på Fibre Tornado.

Från restprodukt till värdefull resurs

När slammet väl är avfuktat har det fått ett helt nytt värde, antingen som ett pumpbart biobränsle för större värmeanläggningar eller som pellets.

Enligt beräkningar har tekniken potential att effektivisera energianvändningen på de svenska pappersbruken med 360 gigawattimmar per år.

– Avgörande för att vi skulle kunna komma vidare med vår idé var att vi tidigt fick ett villkorslån av Energimyndigheten. Lånet som var på 950 000 kronor hade även en avgörande betydelse för att vi skulle kunna intressera andra finansiärer, säger Jan Eriksson som är företagets styrelseordförande.

– Dessutom uppskattar vi att Energimyndigheten har ett obyråkratisk förhållningssätt till små företag. De har även kompetens att snabbt bedöma om nya tekniska lösningars har potential, både som energisparåtgärd och som företagsidé, säger han.

Användningsområdena kan bli fler

De senaste årens tuffa ekonomiska läge, som gjort att många pappersbruk har haft investeringstopp tvingade Fibre Tornado att senarelägga sin produktlansering. Nu har vinden vänt och pappersbruken, som hela tiden varit positivt inställda till den nya tekniken, har återvänt med förfrågningar.

– Vi ser mycket positivt på framtiden. I takt med att myndigheterna börjar ställa allt tuffare krav på avfallshantering kan vi erbjuda en ekonomiskt intressant lösning. Tekniken är även användbar inom många andra industrigrenar, antingen för att finfördela material eller för att separera material med olika egenskaper.

Program Övrigt
Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer