Uppsala på god väg mot mer hållbart resande

Gamla vanor behöver inte vara svåra att bryta. I projektet "Spjutspetsar Mobility Management Uppsala" har 15 företag och organisationer undersökt sina medarbetares resvanor och samarbetat för att få fler att resa hållbart. Resultatet visar att man med relativt små medel kan få fler att ställa bilen och resa klimatsmart i tjänsten.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Energi- & klimatarbete offentlig sektor Offentlig sektor
Typ av stöd Energi- & klimatarbete offentlig sektor Typ av stödmottagare Offentlig sektor

Inom 15 år beräknas Uppsala ha 250 000–275 000 invånare. Det är förstås positivt för staden, men ställer också högre krav på en väl fungerande infrastruktur och ansvarsfull klimatplanering. I Uppsala har man därför som mål att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska bli det naturliga valet för alla resor inom regionen.

Företagen och organisationerna som medverkade i "Spjutspetsar Mobility Management Uppsala" behövde först förstå hur deras medarbetare tänkte runt resande. För att ta reda på detta, och för att identifiera eventuella hinder, genomfördes därför en resevaneundersökning. Där framkom att nästan alla tycker det är viktigt att resa hållbart i tjänsten, men att fyra av tio tar bilen till jobbet ändå.

Många mindre delprojekt gör stor skillnad

Utifrån resultatet av undersökningen tog Uppsala kommun fram riktade kommunikationsinsatser som exempelvis skräddarsydda reseplanerare, mötesplanerare, tjänstereseinformation på intranät, biljetter och företagskort. Kommunen sjösatte även ett antal andra delprojekt för att uppmuntra fler att ta cykeln eller resa kollektivt till arbetet och i tjänsten. Bland annat definierades kriterier för vad som är en cykelvänlig arbetsplats.

– Arbetsgivare som lever upp till kriterierna för en cykelvänlig arbetsplats diplomeras, vilket gör dem mer attraktiva för anställda. Samtidigt stärker det företagens miljöprofil, säger Teresa Uggla Kerrou, projektledare på Uppsala kommun.

Kommunen tog också fram utmaningen "Hojometern", där medarbetare som bytte ut andra färdmedel mot cykel uppmuntrades med utrustning till sig själva och till cykeln. Ett annat lyckat delprojekt var "Testresenären", där medarbetare som var vanebilister erbjöds gratis busskort i en månad. Omkring 200 personer deltog i projektet och efter perioden svarade hela 85 procent att de kommer att fortsätta resa kollektivt.

Energimyndighetens roll

Detta unika projekt har delfinansierats av Energimyndigheten, vilket gjort det möjligt för projektledningen att avsätta tid och resurser till att genomföra projektet.

Resultat

Resultat