Yxtillverkarens långsiktiga energitänk gav flera vinster direkt

På Gränsfors bruk tillverkas kvalitetsyxor. I oktober 2015 vann de tävlingen E-prize med motiveringen: "Med miljö- och resurshänsyn som en del av värdegrunden har man med enkla medel lyckats minska användningen av olja med över 80 procent." Enligt VD Thomas Ericsson var det viktigaste strategiska verktyget själva energikartläggningen.

Gränsfors yxor

Gränsfors Bruk AB tillverkar handsmidda yxor på det traditionella sättet. För hand. Det har de gjort sedan starten 1902. Idag har de 35 anställda och återförsäljare i bland annat USA, Australien, Japan, Frankrike och Tyskland. Hela 80 procent av deras produktion går till export. Parallellt med detta erbjuder bruket kurser i smide och timring, eftersom det av tradition hör samman.

Även om miljömedvetenhet länge varit en del av självbilden inom företaget var det först 2009, som sönerna till den förre ägaren tog över och systematiskt började jobba för att bli mindre beroende av olja. Övergången från oljeeldad uppvärmning till bergvärme hade redan påbörjats, 2011 gjordes en energikartläggning och 2014 var det mesta på plats.

En sak i taget i rätt ordning

– Energikartläggningen blev som en manual som hjälpte oss att göra rätt sak i rätt ordning. Först tog vi hand om fastigheten som var illa isolerad och parallellt med det såg vi över ventilation och luftfiltrering, berättar VD Thomas Ericsson.

Nästa steg var att byta ut de gamla oljeeldade ugnarna mot eldrivna induktionsugnar, som bara värmer när smederna och stålet är på plats. Bergvärmen för uppvärmning av lokalerna togs i bruk 2013. En oväntad bonuslösning låg i att man kunde koppla samman överskottsvärmen från smidesugnarna med bergvärmen. Genom detta kan man nu kyla ugnarna på ett mer driftsäkert sätt än tidigare.

Övergången till bergvärme och induktionsugnar har nu minskat oljeförbrukningen från 68 till 15 kubikmeter per år.

Långsiktighet en del av värdegrunden

När det kommer till investeringskostnader och snabb avräkning vill hellre Thomas prata om det långa perspektivet som är en del av brukets värdegrund.

– Vi tillverkar en produkt med 20 års garanti som rätt skött håller i en evighet. Inte alla produkter har den livslängden. I en av våra större kunders kommunikation marknadsförs våra yxor som "ett grönare val", vilken bland annat handlar om att vi använder naturgarvat läder och yxorna är i grunden gjorda av återvunnet stål. Hållbarhetsbegreppet ligger nära oss, säger Thomas Ericsson.

I en av våra större kunders kommunikation marknadsförs våra yxor som "ett grönare val". Hållbarhetsbegreppet ligger nära oss.

Vid starten av energieffektiviseringen hade Gränsfors bruk en årlig energianvändning på 980 000 KWh. Idag ligger man på 580 000 KWh vilket är en minskning med 40 procent.

– Vi ligger på 350 000 per år i minskad energikostnad. Återbetalningstiden har vi inte fäst oss så mycket vid. Jag tycker det är intressant att hitta beskrivande nyckeltal. Jag brukar säga så här: Vi har minskat oljebehovet med 80 procent vilket motsvarar en minskning från 1,3 till 0,3 liter per yxa. Det är ungefär som att vi idag slipper att hälla ut en liter olja per yxa vi gör, berättar Thomas.

Vi har minskat oljebehovet med 80 procent vilket motsvarar en minskning från 1,3 till 0,3 liter per yxa.

Vill bli självförsörjande på energi från sol och vatten

Gränsfors bruk tänker framåt. Just nu handlar det om ett webbaserat system för bättre överblick och skarpare styrning av energianvändningen. Plus att man tittar på hur energi från sol och vatten ska kunna integreras i den dagliga driften. Målet är att en dag bli så gott som självförsörjande.

Förutom kilowatt och kronor handlar energieffektivisering också ofta om en förbättrad arbetsmiljö. Nya energieffektiva system är oftast tystare och renare, vilket gagnar alla som jobbar i dess närhet.

– Jag vill ju tro att det vi gör fungerar. Alltså att tänka och agera långsiktigt. Jag hoppas också att vi inspirerar andra genom att vara gott exempel. Vi har ingenting emot att, tillsammans med kunniga samarbetspartners och entreprenörer modernisera omgivningarna även om vi kommer att fortsätta tillverka yxorna som vi gör – på ett traditionellt sätt, säger Thomas.

Energimyndighetens roll

Energikartläggningsstödet blev hjälpen som fick Gränsfors bruk att komma igång. Ett startskott.

Foto: Gränsfors bruk

Program Övrigt
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet
Typ av stödmottagare Företag & organisationer
Slutår 2014