Sektorsstrategier för energieffektivisering

Aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor har tillsammans pekat ut vilka områden och avgörande frågor som behöver arbetas med för att Sverige ska kunna nå energieffektiviseringsmålet till år 2030 på ett kostnadseffektivt sätt.

Arbetet har skett i en process som har letts av Energimyndigheten, och resultatet har sammanställts i fem sektorsstrategier för energieffektivisering som du hittar nedan.

Flera av aktörerna har också bildat strateginoder och gjort åtaganden för att påbörja arbetet inom vissa av områdena.