Isolering och tilläggsisolering

Husets värme försvinner ut genom grund, tak, väggar, fönster och dörrar. För att minska värmeförlusterna är det viktigt att ytterväggar, tak och grund är ordentligt isolerade. Isolering eller tilläggsisolering kan minska husets energibehov betydligt, samtidigt som det är viktigt att göra rätt för att undvika fuktproblem.

  • Så försvinner värmen från huset

  • Husets klimatskal är de ytor som omger den uppvärmda volymen i ett hus som golv, väggar, fönster, ytterdörrar och tak. När det är kallare ute än inne läcker värmen ut genom klimatskalet. Det kallas för värmeförluster. En varm sommardag gäller det omvända, då läcker den varma utomhusluften in i huset och värmer upp det utifrån. Ett bra klimatskal är välisolerat och har god lufttäthet. På så sätt isolerar klimatskalet från varm uteluft på sommaren och kall luft på vintern.

Bild 1.jpgBilden visar de genomsnittliga värmeförlusterna från ett hus. Klicka på bilden för att förstora.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera