Energieffektiv ventilation

Ventilationen ska bidra med frisk luft till de som bor i huset, och skydda huset från fuktskador. Luften i ett rum ska bytas ut varannan timme. Om du upplever att det är dragigt i ditt hus, att det uppstår kondens på fönstrens insida eller att det luktar instängt kan det vara dags att fundera över hur ventilationen kan förbättras.

Checklista för ventilation:

 • Underhåll din ventilation. Den viktigaste åtgärden för att ventilationen ska vara effektiv är regelbundet underhåll. Exempelvis att rengöra fläktar, ventiler och kanaler och att göra filterbyten och injustering.
 • Ta hjälp av kommunens kostnadsfria och oberoende energi- och klimatrådgivare för att diskutera vilken ventilation som kan passa just ditt hus. Det är många aspekter som ska vägas in i valet. Hitta din energi- och klimatrådgivare
 • En ventilationsexpert eller installatör kan också ge bra och fördjupande tips och råd om valet av systemlösning, fabrikat och dimensionering av systemet.
  Hitta certifierade personer - Boverket
 • Energimärkningen är ett stöd när du har kommit så långt att du ska välja ventilationsaggregat. Energimärkning av ventilationsaggregat
 • Se upp med radon. Om ditt hus har förhöjd radonhalt behöver du vara extra noga med tryckförhållanden när du väljer ventilationslösning. Kontakta en sakkunnig för att få råd om åtgärder kopplade till exempelvis fukt eller radon.
  Hitta certifierade personer - Boverket
 • Lär dig mer om ventilation hos Boverket. Ventilation hos Boverket
 • Ventilation är förknippat med hälsa. Läs mer om ventilation hos Folkhälsomyndigheten. Ventilation hos Folkhälsomyndigheten 
 • Att tänka på

 • Ventilationssystemet påverkas av andra åtgärder som tilläggsisolering eller byte av fönster. När du gör den typen av åtgärder behöver du även se över ventilationssystemet. Du kan exempelvis behöva justera luftflöden, eller byta eller installera nya ventiler.

Återvinn värmen i frånluften

I energieffektiva hus återvinns värmen i frånluften med hjälp av en värmepump eller ett värmeväxlingsaggregat (FTX). Genom att återvinna värmen som annars ventileras ut, minskar behovet av att tillföra värme. Beroende på husets förutsättningar och geografiska läge kan du på så vis halvera den energianvändning som går till värme och varmvatten.  

Mekanisk från- och tilluft med värmeväxling (FTX).

Bild: Mekanisk från- och tilluft med värmeväxling (FTX). Klicka på bilden för att förstora.

Om du vill installera en ny ventilationsanläggning är det viktigt att ta hänsyn till husets egenskaper i sin helhet. Ett tätt hus är en förutsättning för att det ska vara någon idé att byta till mekanisk ventilation. Om huset redan har både till- och/eller frånluftsintag och är tätt kan det vara en bra idé att installera mekanisk från- och tilluft med värmeväxling (FTX) för att ta vara på värmen i frånluften.

 

Olika sorters ventilation – vad är vad?

 

+

Självdrag

Ventilation utan fläktar. Värmeskillnad mellan inne och ute och vindpåverkan på byggnaden skapar drag.

Bild 2.jpgKlicka på bilden för att förstora.

+

Mekanisk frånluftsventilation

En fläkt leder ut frånluften från kök, badrum och toalett. Tilluften kommer in genom ventiler som sitter i väggen, bakom elementen eller i fönsterkarmen.

+

Mekanisk till- och frånluftsventilation

Består av två typer av fläktar: en som trycker in tilluft i bostaden, och en som suger ut frånluften.

Bild 13.jpgKlicka på bilden för att förstora.

+

Ventilationsaggregat med värmeväxling (FTX)

FTX står för mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeväxling. X- betecknar växlingen. 
Bild 3.jpg

Klicka på bilden för att förstora.

+

Frånluftsvärmepump 

En frånluftsvärmepump återvinner värme i frånluften och tillför den i vattenburet värmesystem och varmvatten.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera