Så mycket kan du spara på att effektivisera ditt hus

Här visar vi två vanliga hus och exempel på vad du kan göra för att minska energianvändningen för uppvärmning och varmvatten. Olika åtgärder sparar olika mycket, men allt du gör har betydelse. Låt dig inspireras och välj det som passar bäst för ditt hus och för dig.

Ett hus är byggt på 1940-talet och ett hus är byggt på 1970-talet. Husen värms idag med el. Inga omfattande åtgärder har genomförts sedan husen byggdes. Det betyder att det är två äldre hus i behov av att minska sin energianvändning. I 40-talshuset bor två vuxna och i 70-talshuset bor en familj med två barn.


Både jämförelsevis enkla och mer omfattande åtgärder

För båda husen visar vi två olika alternativ. I det första exemplet fokuserar vi på åtgärder som minskar behovet av värme och varmvatten och i det andra exemplet så har vi fler åtgärder som minskar behovet av energi och dessutom har vi lagt till byte av uppvärmningssystem. Det första exemplet är för dig som vill fokusera på några få och jämförelsevis enkla åtgärder. Det andra exemplet riktar sig till dig som är beredd att göra mer och som dessutom vill byta uppvärmning.


Några få åtgärder gör stor skillnad

Energimyndighetens beräkningar visar att redan efter att du gjort några få åtgärder för att minska behovet av värme och varmvatten kan du spara upp till 20 procent i huset från 1940-talet och upp till 15 procent i 70-talshuset. När du minskar husets behov av värme och varmvatten så betyder det i de här exemplen att du inte behöver köpa lika mycket el som tidigare.

• 1 plan med källare
• Byggt 1930-1959
• Uppvärmd yta: 160 kvadratmeter (80 kvadratmeter boyta + källare)
• Antal personer som bor i huset: 2 vuxna
• Bostadsort: Linköping
• Uppvärmning: Elpanna
• Inomhustemperatur: 22°C på plan 1 och 18°C i källaren

Energianvändning innan några åtgärder genomförts

Energianvändningen (köpt energi) för uppvärmning och varmvatten innan några åtgärder genomförts är 35 000 kWh per år. Det motsvarar 217 kWh per kvadratmeter uppvärmd yta i huset.

+

Energibesparing efter att åtgärder genomförts för att minska behovet av värme och varmvatten

Redan efter att du genomfört bara några åtgärder i huset har du sparat 20 procent, drygt 7 000 kilowattimmar per år. Den nya energianvändningen (köpt energi) för uppvärmning och varmvatten är 27 500 kWh per år. Det motsvarar 172 kWh per kvadratmeter uppvärmd yta.

 • Energianvändning för uppvärmning och varmvatten (köpt energi) före åtgärder: 35 000 kWh per år, 217 kWh/m2 och år.
 • Energianvändning för uppvärmning och varmvatten efter att åtgärderna genomförts: 27 500 kWh, 172 kWh/m2 och år
 • En energibesparing på 7 000 kWh per år, 45 kWh/m2 och år (20%).

Nu är du förhoppningsvis lite nyfiken på vilka åtgärder vi har räknat på i detta exempel. Läs och låt dig inspireras!

Fyra åtgärder för att minska behovet av värme och varmvatten

Här är de fyra åtgärder som paret som bor i huset från 1940-talet har gjort för att spara upp till 7 000 kilowattimmar per år. Här har vi fokuserat på jämförelsevis enkla åtgärder som att sänka inomhustemperaturen, skaffa effektiva kranar och duschmunstycken, tilläggsisolera vinden och byta ut ett av glasen i alla fönster till så kallade energiglas som inte släpper ut lika mycket värme som vanliga fönsterglas.

 • Sänkt temperaturen med en grad, från 22 till 21°C genom att de har bytt till nya termostater på radiatorerna (elementen) och justerat in uppvärmningen för att den ska bli jämn och bra.
 • Bytt till effektiva kranar och duschmunstycken med bra funktion i kök och badrum. Det minskar energianvändningen för varmvatten från drygt 3 000 kWh till 2 600 kWh per år. Här har vi inte tagit med värmeförluster i varmvattenberedaren.
 • Tilläggsisolering av vind. På så sätt blir mer värme kvar inomhus. U-värde för vinden sänks från 0,48 till 0,13 W/m2K. Ju lägre siffra desto bättre.
 • Bytt ut den inre glasrutan i alla fönster till energiglas. Med energiglas isolerar fönstret bättre vilket betyder att mer värme blir kvar inomhus. Detta visas som U-värde, ju lägre siffra desto bättre. Fönstrens U-värden sänks från 2,7 till 1,8.

Ekonomi

 • Investering: 64 000 kronor (400 kr/m2)
 • Energikostnad: El 2,5 kr/kWh, Varmvatten 25 kr/m3
 • Årlig avkastning på investering: 25 %
+

För dig som är beredd att göra fler och mer omfattande åtgärder i ditt hus

Om du genomför alla åtgärder i detta exempel sparar du 85 procent av elen till uppvärmning och varmvatten. Den nya energianvändningen (köpt energi) är drygt 5 000 kWh per år. Det motsvarar 33 kWh per kvadratmeter uppvärmd yta. Förklaringen till att energianvändningen är så låg beror både på att paret minskat behovet av värme och varmvatten samt installerat en luft-vattenvärmepump som tar vara på ”gratis” värme i utomhusluften, vilket betyder att de inte behöver köpa lika mycket el. När det blir riktigt kallt ute finns det ingen värme kvar i utomhusluften. Ju kallare det blir desto mer av värmen kommer från den elpatron som finns i värmepumpen. I detta exempel har vi räknat på byte till luft-vattenvärmepump, men det finns annan uppvärmning som till exempel fjärrvärme eller bergvärmepump.

Åtta åtgärder för att minska behovet av värme och varmvatten samt byte av uppvärmning

Här är de åtta åtgärder som paret som bor i huset från 1940-talet har gjort för att spara 85 procent, upp till 29 000 kilowattimmar per år. Här finns både enkla och mer omfattande åtgärder. Exempel på enkla åtgärder som att sänka inomhustemperaturen, skaffa effektiva kranar och duschmunstycken och tilläggsisolera vinden. Mer omfattande åtgärder kan vara att byta till nya fönster och dörrar, tilläggsisolera fasaden och källarväggen och skaffa ny uppvärmning. Tilläggsisolering av fasaden och källarväggen har skett i samband med att fasaden behövde renoveras och källaren dräneras. Fördelen med att tilläggsisolera samtidigt som annan renovering är att merkostnaden då blir liten. Dessutom har paret bytt ut elpannan och värmer nu huset och varmvattnet med en luft-vattenvärmepump. Har du en elpanna så är fördelen att du kan välja nästan vilken annan uppvärmning som helst eftersom du har vattenburna radiatorer (element).

Energi

 • 35 000 kWh per år, energianvändning (köpt energi) för uppvärmning och varmvatten före åtgärder (217 kWh/m2)).
 • 5 300 kWh, energianvändning för uppvärmning och varmvatten efter att åtgärderna genomförts: (33 kWh/m2)
 • En energibesparing på 29 000 kWh/år, 180 kWh/m2 (85%).

Åtgärder

 • Sänkt temperaturen med en grad, från 22 till 21°C. Dessutom har de bytt till nya termostater på radiatorerna (elementen) och justerat in uppvärmningen för att värmen ska bli jämn och bra.
 • Skaffat effektiva kranar och duschmunstycken med bra funktion i kök och badrum. Det minskar energianvändningen för varmvatten från drygt 3 000 kWh till 2 600 kWh per år. Här har vi inte tagit med värmeförluster i varmvattenberedaren.
 • Bytt till nya energieffektiva fönster med ett U-värde på 1,0 istället för 2,7. Ju lägre siffra desto bättre.
 • Tilläggsisolering av vind - U-värde från 0,48 till 0,13. Ju lägre siffra desto bättre.
 • Tilläggsisolering av fasad vid fasadrenovering. U-värde för fasaden sänks från 0,62 till 0,18. Ju lägre siffra desto bättre.
 • Tilläggsisolering av källarvägg, ovan mark. U-värde för källarväggen sänks då från 1,7 till 0,21. Ju lägre siffra desto bättre.
 • Tilläggsisolering av källarvägg under mark vid dränering - U-värdet sänks då från 0,94 till 0,19.
 • Byte av dörrar - U-värdet sänks från 1,7 till 0,7.
 • Installation av luft-vattenvärmepump med en effektivitet per år på 3,2 SCOP (Årsvärmefaktor). Det betyder att för varje kilowattimme el som värmepumpen använder får du totalt drygt 3 kWh värme till huset. I effektiviteten per år ingår inte värmning av vatten till kranar och duschar. Värmepumpen tar vara på värmen som finns i utomhusluften och därför varierar effektiviteten över året.

Ekonomi

 • Investering: 417 000 kronor, (2 600 kr/m2)
 • Energikostnad: El 2,5 kr/kWh, Varmvatten: 25 kr/m3
 • Årlig avkastning på investeringen: 17 %
 • 1,5 plan utan källare
 • Byggt 1970-1989
 • Uppvärmd yta: 145 kvadratmeter
 • Antal som bor i huset: 2 vuxna och 2 barn
 • Bostadsort, Linköping
 • Uppvärmning: Direktel
 • Inga större åtgärder har genomförts sedan huset byggdes
 • Inomhustemperatur från början: 21°C 

Energianvändning innan några åtgärder genomförts

Energianvändningen (köpt energi) för uppvärmning och varmvatten innan några åtgärder genomförts är 16 400 kWh per år. Det motsvarar 113 kWh per kvadratmeter uppvärmd yta i huset.

+

Energibesparing efter att åtgärder genomförts för att minska behovet av värme och varmvatten

Redan efter att du genomfört bara några åtgärder i huset har du sparat 16 procent, cirka 2 700 kilowattimmar per år. Den nya energianvändningen (köpt energi) för uppvärmning och varmvatten är 13 800 kWh per år. Det motsvarar 95 kWh per kvadratmeter uppvärmd yta i huset.

 • Energianvändning för uppvärmning och varmvatten (köpt energi) före åtgärder: 16 400 kWh per år,113 kWh/m2
 • Energianvändning för uppvärmning och varmvatten efter att åtgärderna genomförts: 13 800 kWh, 95 kWh/m2 och år
 • En energibesparing på 19 kWh/m2 och år (15%).

Tre åtgärder för att minska behovet av värme och varmvatten

Här är de tre åtgärder som familjen som bor i huset från 1970-talet har gjort för att spara upp till 2 700 kilowattimmar per år. Här har vi fokuserat på jämförelsevis enkla åtgärder som att byta till effektiva kranar och duschmunstycken, tilläggsisolera vinden och att byta ut ett av glasen i alla fönster till så kallade energiglas som inte släpper ut lika mycket värme som vanliga fönsterglas.

 • Skaffat effektiva kranar och duschmunstycken med bra funktion i kök och badrum. Det minskar energianvändningen för varmvatten från knappt 3 000 kWh till 2 300 kWh per år. Här har vi inte tagit med värmeförluster i varmvattenberedaren.
 • Tilläggsisolering av vind. På så sätt blir mer värme kvar inomhus. U-värde för vinden sänks från 0,28 till 0,20. Ju lägre siffra desto bättre.
 • Bytt till ny isolerkassett i befintliga fönster. Den består av två eller tre glas vilket betyder att mer värme blir kvar inomhus. Detta visas som U-värde, ju lägre siffra desto bättre. Fönstrens U-värden sänks från 2,0 till 1,3 W/m2K.

Ekonomi

 • Investering: 100 000 kronor, (700 kr/m2)
 • Energikostnad: El 2,5 kr/kWh, Varmvatten: 25 kr/m3
 • Avkastning på investering: 5,4 %
+

För dig som är beredd att göra fler och mer omfattande åtgärder i ditt hus

I det här exemplet har vi ett hus från 70-talet med direktverkande el som enda uppvärmning. Familjen som bor i huset vill göra åtgärder för att spara energi och dessutom installera vattenburen uppvärmning, vilket kräver mer omfattande installationer i huset.

Energibesparing efter byte av uppvärmning

Om du genomför alla åtgärder i detta exempel sparar du 70 procent per år. Den nya energianvändningen (köpt energi) för uppvärmning och varmvatten är drygt 6 000 kWh per år. Det motsvarar 43 kWh per kvadratmeter uppvärmd yta. Förklaringen till att energianvändningen är så låg beror både på att familjen både minskat behovet av värme och varmvatten samt installerat vattenburen uppvärmning med värmepump som tar vara på ”gratis” värme i utomhusluften, viket betyder att de inte behöver köpa lika mycket el. När det blir riktigt kallt ute värms huset med en elpatron som finns i värmepumpen. När det blir riktigt kallt ute finns det ingen värme kvar i utomhusluften. Ju kallare det blir desto mer av värmen kommer från den elpatron som finns i värmepumpen. I detta exempel har vi räknat på byte till luft-vattenvärmepump, men det finns annan uppvärmning som till exempel fjärrvärme eller bergvärmepump.

Byte till vattenburen uppvärmning i hus med direktel

Här är de åtgärder som familjen som bor i huset från 1970-talet har gjort för att spara 70 procent, upp till 15 000 kilowattimmar per år. Här finns både enkla åtgärder som att skaffa effektiva kranar och duschmunstycken och tilläggsisolera vinden. Dessutom har familjen bytt ut den direktverkande elen och installerat vattenburen uppvärmning med en luft-vattenvärmepump som hämtar värme från utomhusluften. Detta kräver installation av rör, rördragningar. De värmer nu huset och varmvattnet med en luft-vattenvärmepump. När du har gjort detta är fördelen att du kan välja nästan vilken annan uppvärmning som helst eftersom du har vattenburna radiatorer (element).

Energi

 • 21 000 kWh per år, energianvändning (köpt energi) för uppvärmning och varmvatten före åtgärder (147 kWh/m2)).
 • 6 200 kWh, energianvändning för uppvärmning och varmvatten (köpt energi) efter att åtgärderna genomförts: (43 kWh/m2).
 • En energibesparing (köpt energi) på 100 kWh/m2 och år (70%).

Åtgärder

 • Skaffat effektiva kranar och duschmunstycken med bra funktion i kök och badrum. Det minskar energianvändningen för varmvatten från 3 000 kWh till 2 300 kWh per år.
 • Tilläggsisolering av vind - U-värde från 0,28 till 0,20. Ju lägre siffra desto bättre.
 • Installation av luft-vattenvärmepump med en effektivitet per år på 3,2 SCOP (Årsvärmefaktor) Det betyder att för varje kilowattimme el som värmepumpen använder får du totalt drygt 3 kWh värme. Det betyder att för varje kilowattimme el som värmepumpen använder får du totalt drygt 3 kWh värme till huset. I effektiviteten per år ingår inte värmning av vatten till kranar och duschar. Värmepumpen tar vara på värmen som finns i utomhusluften och därför varierar effektiviteten över året.

Ekonomi

 • Investering: 266 000 kronor (1 800 kr/m2)
 • Energikostnad: El 2,5 kr/kWh, Varmvatten: 25 kr/m3
 • Årlig avkastning på investering: 14%
+

Ordlista

Elpris

I elpriser ingår alla rörliga kostnader som elhandelsavgift, elnätsavgift, elcertifikat, inklusive skatt och moms. Elpriset varierar och beror delvis på vilket elavtal du har och var du bor.

U-värde W/m2 K

U-värdet visar hur välisolerat vinden, väggen eller fönstret är. Ju lägre siffra desto bättre. Enheten för U-värde är W/m2 K U-värdet visas som watt per kvadratmeter och per grad i temperaturskillnad mellan inne och ute. Temperaturskillnaden mäts i kelvin (K).

Årsvärmefaktor (SCOP)

Årsvärmefaktor för en värmepump förkortas SCOP och visar värmepumpens effektivitet under ett helt år. En årsvärmefaktor på 3 betyder att för varje kilowattimme el får du totalt 3 kilowattimmar värme. I årsvärmefaktorn som visas ingår inte värmning av vatten till kranar och duschar.

Årlig avkastning och kalkylränta

Årlig avkastning på investeringen i procent. När den årliga avkastningen är högre än kalkylräntan är investeringen ekonomiskt lönsam. Kalkylränta är den ränta som används för att beräkna avkastning på framtida investeringar.

 

Beräkningarna är gjorda av Chalmers Industriteknik på uppdrag av Energimyndigheten.