Se över husets uppvärmningssystem

När du har sett till att ditt hus har bra förutsättningar för att hålla värmen är det dags att se över husets uppvärmningssystem. Även här finns olika nivåer av åtgärder att ta till.

Checklista för uppvärmning

 • Starta alltid med att minska behovet av värme och varmvatten.
  Minska behovet av värme och varmvatten
 • Se till att din nuvarande uppvärmning fungerar så bra som möjligt. Det kan handla om att optimera injusteringen, att rengöra eller byta filter i luftvärmepumpen. Installera ett styrsystem, byt ut cirkulationspumpar och äldre termostater till radiatorer.
 • Välj uppvärmning som passar dig och ditt hus. Ta hjälp av din kommunala energi- och klimatrådgivare som kan visa på olika alternativ och vara ett bollplank från start till mål.
  Hitta din energi- och klimatrådgivare
 • Reglera och styr värmen så att den hamnar där den gör mest nytta. Du får en jämnare och behagligare temperatur inomhus.
 • Kombinera gärna flera olika uppvärmningsalternativ, för att sprida riskerna och så att du blir mindre sårbar för energipriser, nu och i framtiden.
 • Ta hjälp av energimärkningen när du ska välja nya uppvärmningsprodukter.
 • Ta in offerter från flera leverantörer, jämför inte bara pris utan även annat.
 • Ta reda på vilken service och vilket underhåll din nya uppvärmning behöver i framtiden för att fungera bra.
 • Ta reda på om det finns webbsidor, appar eller andra hjälpmedel som gör att du kan följa upp din energianvändning och se att allt fungerar som det ska.

Vilken uppvärmning ska jag välja?

Det finns många olika sätt att värma ett hus på och vilka alternativ som är aktuella för dig och ditt hus beror på en rad olika saker. Vilken uppvärmning du kan välja för framtiden är också delvis beroende av den uppvärmning du har idag.

+

Vilket värmesystem passar mig?

Här är några viktiga frågor som du bör ställa dig inför val av värmesystem:

 • Är bekvämlighet viktigt för dig eller har du tid och intresse av att hantera exempelvis ved?
 • Hur ser driftsäkerheten och tillgången till bränsle och service ut för de uppvärmningsalternativ du är intresserad av?
 • Vill du ha möjlighet att växla mellan olika energislag?
 • Är miljöaspekten viktig för dig?
 • Andra viktiga aspekter att jämföra är hur systemet påverkar inom- och utomhusmiljön. Förekommer exempelvis buller?
+

Vilket värmesystem passar mitt hus?

Förutom dina krav och önskemål finns det många andra faktorer som påverkar vilket uppvärmningssystem som kan passa just ditt hus. Fundera på:

 • Ska det nya systemet fungera ihop med ett befintligt system?
 • Värms huset med direktel eller finns ett vattenburet värmesystem? Med vattenburet värmesystem har du större valmöjligheter.
 • Hur stort utrymme behöver värmesystemet? Finns det plats för exempelvis panna och/eller ackumulatortank?
 • Finns det en godkänd skorsten och vilka regler finns det för eldning där du bor?
 • Har du plats för att lagra ved eller pellets? Du behöver också se över om det finns tillräckligt stora dörröppningar så att utrustningen kan bäras in i huset.
 • Finns det ett fjärrvärmenät i närheten du kan ansluta ditt hus till?
 • Har tomten en stor yta som kan användas för jordvärme?
 • Står huset på en grusås? Eller ligger fastigheten i ett vattenskyddsområde? Då är bergvärme mindre lämpligt.
 • Har huset bra läge för solenergi? Använd gärna solkartan för att ta reda på hur stor solinstrålningen är på just ditt tak.