Braskamin och pelletskamin

En kamin kan vara mer än bara trivseleldning. Den kan komplettera annan uppvärmning och bidrar på så sätt till att minska din sårbarhet för höjda energipriser nu och i framtiden. När du har kompletterande uppvärmning är det viktigt att de olika uppvärmningarna samarbetar så att energianvändningen blir så låg som möjligt.

Braskamin eller pelletskamin är ett bra komplement

Komplettera med en braskamin eller pelletskamin så du blir mindre sårbar för höjda elpriser. Det är då extra viktigt att du har ett bra styr- och reglersystem så att värmen på radiatorerna eller värmen från värmepumpen sänks så snart du eldar i braskaminen eller pelletskaminen, annars kommer inte din elanvändning att minska. Huset behöver ha en skorsten eller möjlighet att leda ut röken via en rökkanal i väggen. Tänk också på att du måste ha utrymme att förvara veden eller pelletsen på.

Kontakta din kommun innan du börjar

Många kommuner kräver bygganmälan vid installation eller ändring av eldstad, och bygglov kan behövas för att få installera eller ändra skorsten. Kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller för eldning innan du bestämmer dig. Energi- och klimatrådgivaren vet mer.

Hitta din energi-och klimatrådgivare

Ta hjälp av installatören för att välja rätt effekt

För att få en så bra och väl fungerande uppvärmning som möjligt är det viktigt att välja en kamin med rätt effekt för ditt hus och dina behov. Ta hjälp av installatören. Har kaminen för låg effekt får du elda oftare och ger kaminen istället för mycket värme ökar kostnaderna och verkningsgraden blir sämre då du inte kan elda optimalt.

Lär dig att elda rätt

Elda bara med torr ved eller pellets, inget annat. Kontrollera vilka regler som gäller för eldning där du bor. Följ de rekommendationer som finns kring hur du ska elda rätt och hur askan ska tas om hand på ett säkert sätt. Genom att elda rätt minskar både ved eller pelletsförbrukningen och utsläppen som påverkar miljö och hälsa minskar också. 

Läs mer om vedeldning på naturvårdsverket.se

Att värma med ved är klimatsmart men påverkar hälsan

Ved är ett förnybart och inhemskt bränsle. Att elda med ved är klimatsmart, om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt. Utsläppen påverkar din hälsa och miljön.

Pelletskamin har automatiserad eldning

En pelletskamin är en kamin som är speciellt anpassad för att bara eldas med pellets. En stor del av eldningen är automatiserad.

Viktigt med bra styrning och reglering

Placeringen av braskaminen är viktig för att värmen ska spridas i huset. Tänk på att du behöver ha ett bra styr och reglersystem av övriga värmen i huset så till exempel värmen från elradiatorerna (elementen) stängs av när du eldar i braskaminen och så att luft-luftvärmepumpen inte automatiskt börjar kyla när det blir varmare i rummet. Det finns värmepumpar som känner av värmen från kaminen och då går över i fläktfunktion för att hjälpa till att sprida värmen i rummet.

Ta hjälp av energimärkningen

Det finns energimärkning på braskaminer och pelletskaminer. Det finns även ekodesignkrav som omfattar krav på effektivitet och gränsvärden för utsläpp till miljön. Energimärkningen finns där för att du ska kunna jämföra olika braskaminer med varandra, men också för att du ska kunna jämföra till exempel en braskamin med en pelletskamin. Kaminer har en skala på energimärkningen från A++ -G.

Energimärkningsetikett för kaminer

Regelbunden sotning och brandskyddskontroll

Värmer du ditt hus med vedpanna, pelletspanna eller en kamin så är det viktigt med regelbunden sotning och brandskyddskontroll. På så sätt ökar säkerheten och du får en bättre fungerande uppvärmning. Det är kommunen som beslutar hur ofta det måste sotas och vad det kostar. Kontakta din kommun. Brandskyddskontrollen ska upptäcka eventuella fel och brister.

Hur ofta brandskyddet behöver kontrolleras bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kolla upp när den senast kontrollen utfördes innan du börjar elda igen inför hösten och vintern.

Sotning och brandskyddskontroll, msb.se

 

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera