Fjärrvärme

Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsform som tar liten plats i huset. Det krävs att huset ligger nära en fjärrvärmeledning och att huset har ett vattenburet värmesystem.

Bekvämt sätt att värma huset

För dig som villaägare är fjärrvärme ofta ett enkelt sätt att värma ditt hus. Fjärrvärmen produceras i ett fjärrvärmeverk som sköts av utbildad personal och levereras till din villa via rörledningar i marken. En fördel med fjärrvärme är att värmen produceras på en plats och att utsläppen därmed kan renas.

Det mesta av fjärrvärmen produceras av förnybara råvaror, men det finns lokala skillnader. En stor del av fjärrvärmen kommer från biobränslen, men även från sopförbränning och överskottsvärmen från till exempel industrier, som på så sätt gör nytta och värmer hus.

Finns det fjärrvärme där du bor?

Om det är möjligt att ansluta ditt hus till fjärrvärme beror på hur nära fjärrvärmenätet ditt hus ligger och om fjärrvärmebolaget tar emot nya kunder. En installation av fjärrvärme förutsätter också att villan har radiatorer (element) med rör eller vattenburen golvvärme.

Med fjärrvärme kan du både värma huset och vattnet till kranar och duschar. Fjärrvärme har ingen energimärkning på motsvarande sätt som finns för olika värmepumpar, pannor och kaminer. Dina kostnader för uppvärmning nu och i framtiden beror på fjärrvärmetaxan där du bor. Som för alla andra uppvärmningsalternativ är det även här viktigt att du försöker göra så mycket som möjligt för att minska behovet av värme och varmvatten. Det bidrar till att du blir mindre sårbar för höjda energipriser nu och i framtiden.

Energi- och klimatrådgivaren i din kommun vet mer om fjärrvärmen där du bor.

Hitta din energi- och klimatrådgivare

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera