För dig med direktverkande elvärme

Om ditt hus värms med direktverkande elelement har du inte riktigt lika många uppvärmnings-alternativ att välja på som om du hade haft vattenburen uppvärmning. Men det finns ändå mycket du kan göra för att minska elanvändningen. 

Central styrning 

Se till att ha en central styrning och bra termostater på elelementen. Det blir lättare att ställa in den temperatur du önskar och inomhustemperaturen blir jämnare samtidigt som elanvändningen minskar.

Komplettera med en luft-luftvärmepump

Har ditt hus direktverkande el är en luft-luftvärmepump ett av få enkla alternativ som du kan välja för att minska dina elkostnader för värmning av rummen. Den kan användas som ett komplement till direktelen, men den kan inte värma vattnet till kranar och duschar. 
 
En luft-luftvärmepump fungerar inte lika bra i norra delen av landet eftersom det inte finns någon värme att hämta när det är riktigt kallt ute. 
 
Det är viktigt att luft-luftvärmepumpen installeras rätt så att värmen kan spridas i rummen och att det finns ett bra styr- och reglersystem. Dels så att elradiatorerna (elementen) stängs av när de inte behövs. Och dels så att luft-luftvärmepumpen inte automatiskt börjar kyla när temperaturen i rummet går över till exempel 20 grader. 

Komplettera med eldning så blir du mindre sårbar

Komplettera med en braskamin eller pelletskamin så du blir mindre sårbar för höjda elpriser. Om du kompletterar el med eldning så är det extra viktigt att du har ett bra styr- och reglersystem så att värmen på radiatorerna (elementen) sänks så snart du eldar i braskaminen eller pelletskaminen. Huset behöver ha en skorsten eller möjlighet att leda ut röken via en rökkanal i väggen. Tänk också på att du måste ha utrymme till att förvara veden eller pelletsen. 

Välj varmvattenberedare efter kapacitet

När varmvattenberedaren behöver bytas ut, välj storlek efter hur mycket varmvatten som behövs och ta hjälp av energimärkningen. På energimärkningen visas varmvattenberedarens kapacitet. En mindre storlek passar i ett mindre hus medan en större passar bättre för en familj som behöver mycket varmt vatten.
 
Det finns varmvattenberedare med värmepump som drar mindre el än varmvattenberedare som bara värms med el. 

Att byta från direktverkande el till annan uppvärmning 

Om du vill kunna byta från direktel till annan uppvärmning betyder det att du måste installera rörledningar och nya radiatorer (element) för vattenburen värme. 

Om det är möjligt och hur mycket det kostar beror till stor del på planlösningen för ditt hus. Ta in offerter från flera installatörer och jämför inte bara priset utan också övriga villkor. Har du ett tvåvåningshus kanske du kan installera rör och vattenradiatorer (element) på nedervåningen och behålla den direktverkande elen på övervåningen.
 
Om du sätter in radiatorer (element) med rör i en del av huset så tänk på att det kan betyda att du behöver välja en mindre bergvärmepump så att du kan ta tillvara på det nya uppvärmningssystemets hela kapacitet. Här ska installatören hjälpa dig att få en lösning som passar för dig och ditt hus.
 
Tänk också på att du måste ha plats inomhus för ett nytt uppvärmningssystem, till exempel en fjärrvärmecentral, en bergvärmepump eller en luft-vattenvärmepump. Har du väl bytt till vattenburen värme kan du välja nästan vilken uppvärmning som helst i framtiden. 

 • Avdrag och finansiering

 • Bidrag för energieffektivisering i småhus

  Från och med 3 juli 2023 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för energieffektivisering, om du har ett el- eller gasuppvärmt småhus. Du kan få max 60 000 kr per hus. 
  Läs mer och ansök via Boverket.
  Bidrag för energieffektivisering i småhus, Boverket

 • Rotavdrag

  Du kan använda rotavdraget på upp till 50 000 kronor per år och person när du anlitar ett företag för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad. 
  Rotavdrag hos Skatteverket

 • Avdrag för grön teknik

  Det finns också ett avdrag för grön teknik som gäller för laddstolpar, solceller och elenergilagring.
  Grön teknik-avdrag hos Skatteverket

 • Gröna lån

  Flera banker erbjuder gröna lån med något bättre villkor i samband med renovering. Kontakta din bank för att diskutera villkor och möjligheter.  
Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera