Välj rätt värmepanna

Det finns olika sorters värmepannor. Här kan du läsa om elpanna, vedpanna och pelletspanna.

Gå direkt till:

Elpanna ger dig många andra alternativ

Har du en elpanna så värms både rummen och vattnet till kranar och duschar med el. Dina energikostnader är helt beroende av priset på el. Det betyder att det är extra viktigt att du försöker minska ditt behov av värme och varmvatten. Det finns många andra alternativ om du vill byta uppvärmning. Det kanske finns möjlighet att ansluta huset till fjärrvärme, eller byta till värmepump. Du kan också minska din sårbarhet för höjda elpriser genom att komplettera med annan uppvärmning som en kamin eller en luft-luftvärmepump.

Elpannor hamnar långt ner på energimärkningen

Nya elpannor har liksom värmepumpar och andra värmepannor en energimärkning. Energimärkningen finns där för att du ska kunna jämföra olika elpannor med varandra, men också för att du ska kunna jämföra elpannan med annan uppvärmning. En elpanna är mellan fyra och fem gånger mindre effektiv än en bergvärmepump. Elpannor hamnar långt ner på skalan på energimärkningen i klass D. Det är en skala för att värma rummen, A+++-D och en annan skala A+-F för att värma vatten till kranar och duschar.

Vedpanna med ackumulatortank

När du värmer villan med vedpanna så ska du också ha en ackumulatortank. På så sätt sparar du ved och minskar utsläppen till miljön och du behöver inte elda lika ofta. Du ska bara elda med torr ved (fukthalt 15–20 procent), inget annat.

Vedpannan kan värma både rummen och vattnet till kranar och duschar. Huset behöver ha en fungerande skorsten och radiatorer (element) med vattenrör. Du måste ha plats för panna och ackumulatortank samt plats att förvara veden, både utomhus och inomhus.

Ta hjälp av energimärkningen

När du ska köpa vedpanna så ta hjälp av energimärkningen, det finns en energimärkning på vedpannan och en annan på ackumulatortanken. Dessutom kan du be installatören om en energimärkning för vedpannan tillsammans med ackumulatortanken. Energimärkningen gör att du kan jämföra vedpannor med varandra, men du kan även jämföra en vedpanna med andra uppvärmningar som till exempel en bergvärmepump eller en pelletspanna. Vedpannan har en skala på energimärkningen från A+++-D. Ackumulatortanken har en energimärkning med skalan A+-F. Vedpannor har också ekodesignkrav på effektivitet och gränsvärden för utsläpp till miljön.

Viktigt att du eldar rätt

Ved är ett förnybart och inhemskt bränsle. Att elda med ved är klimatsmart, om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt. Utsläppen påverkar din hälsa och miljön, främst lokalt men även globalt.

Läs mer om vedeldning på naturvårdsverket.se

Läs mer i Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt

Kostnaden påverkas av om du har egen ved eller köper ved

Uppvärmningskostnaden blir till stor del beroende av om du eldar med egen ved eller om du måste köpa ved. När du köper ved så kan du välja hur mycket arbete du själv vill göra, om du köper färdigkluven ved eller om du köper stockar som du kapar och klyver. Då är det viktigt med rätt skyddsutrustning och att du har den kunskap som krävs och använder verktyg och maskiner enligt tillverkarens instruktioner.

Skötsel och underhåll

En vedpanna måste askas ur och askan måste tas om hand på ett säkert sätt så att den inte kan börja brinna. Pannan måste sotas regelbundet för att fungera så bra som möjligt.

Sotning och brandskyddskontroll, msb.se

Komplettera din vedpanna med solfångare för varmvatten på sommaren

Om du kompletterar din vedpanna med solfångare så kan du värma vattnet till kranar och duschar på sommaren utan att du behöver elda. Solfångaren producerar varmt vatten och ska inte förväxlas med solcellsmoduler som producerar el. En vedpanna med solvärme har en egen energimärkning på skalan A+++-G.

Kontakta din kommun innan du installerar

Många kommuner kräver bygganmälan vid installation eller ändring av eldstad, och bygglov kan behövas för att få installera eller ändra skorsten. Kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller för eldning innan du bestämmer dig. Energi- och klimatrådgivaren vet mer.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Pelletspanna

Pelletspannan värmer både huset och vatten till kranar och duschar. I en pelletspanna är en stor del av pelletshanteringen automatiserad, vilket bidrar till att minska pelletsanvändningen och utsläppen till miljön samt underlättar för dig när du ska elda. Med en ackumulatortank minskar utsläppen och din arbetsinsats ytterligare. Utsläppen påverkar din hälsa och miljön, främst lokalt men även globalt.

En pelletspanna är speciellt anpassad för att enbart eldas med pellets och ska inte förväxlas med en gammal oljepanna eller kombipanna som i efterhand har kompletterats med en brännare för pellets. En sådan lösning är inte lika effektiv och utsläppen till miljön blir högre.

Kontakta din kommun innan du börjar

Många kommuner kräver bygganmälan vid installation eller ändring av eldstad, och bygglov kan behövas för att få installera eller ändra skorsten. Kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller för eldning innan du bestämmer dig. Energi- och klimatrådgivaren vet mer.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

En villa förbrukar 3,5–5 ton pellets per år

En villa förbrukar ungefär 3,5–5 ton pellets per år. Pellets finns i olika storlek, välj den storlek pannan är anpassad för. Hållfastheten är viktig så att pelletsen klarar att matas från förråd till brännare utan att smula sönder. Pellets kan köpas i småsäck (15–16 kg), storsäck (500–700 kg) eller i bulk (lösvikt). Hur du köper pelletsen påverkar också kostnaden.

Skötsel och underhåll

Pelletspannan behöver skötsel och underhåll, Det finns pelletspannor som har automatisk uraskning , men du måste tömma asklådan och askan måste tas om hand på ett säkert sätt så att den inte kan börja brinna. Det är viktigt att brännkoppen hålls ren och pannan måste sotas regelbundet för att fungera så bra som möjligt.

Sotning och brandskyddskontroll, msb.se

Ta hjälp av energimärkningen

Energimärkningen gör att du kan jämföra pelletspannor med varandra, men du kan även jämföra en pelletspanna med andra uppvärmningar som till exempel en bergvärmepump eller en vedpanna. Pelletspannan har en skala på energimärkningen från A+++-D. Pelletspannor har också ekodesignkrav på effektivitet och gränsvärden för utsläpp till miljön.

Komplettera din pelletspanna med solfångare för varmvatten på sommaren

Om du kompletterar din pelletspanna med solfångare så kan du värma vattnet till kranar och duschar på sommaren utan att du behöver elda. Solfångaren producerar varmt vatten och ska inte förväxlas med solcellsmoduler som producerar el.

Bilden visar en biobränsleanläggning som är kompletterad med en solfångare.

Bild: Att kombinera ved- eller pelletseldning med en ­solfångare är bra eftersom du
ofta slipper elda i din panna på sommaren. Bilden visar en biobränsleanläggning
som är kompletterad med en solfångare. Klicka på bilden för att förstora.
1. Solfångare
2. Panna, pellets eller ved
3. Elpatron
4. Ackumulatortank
5. Varmvatten ut till radiator
6. Radiator
7. Returvatten in (värmen är avgiven till
rummet)
8. Tappvarmvatten till tvätt och disk
9. Kallvatten in

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera