Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.  

Elkostnadsstödet riktade sig till företag i hela Sverige som hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).

De som uppfyllde kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober till december 2022.

Bakgrund om elkostnadsstödet

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att hantera utbetalningar av ett ekonomiskt stöd till elintensiva företag. Stödet finansieras med intäkterna från överbelastning (så kallade flaskhalsintäkter).

Förordning om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag, Svensk författningssamling (pdf)

 

Energieffektivisera ditt företag

Det finns mycket du kan göra för att energieffektivisera ditt företag och samtidigt minska elanvändningen. Ta del av vår information och webbutbildningar.