Vi ser över innehållet på Energiaktiv.se

Innehållet från energiaktiv.se är flyttat och inbakat i Energimyndighetens övriga information på webbplatsen.

Det finns information på energimyndigheten.se om bland annat:

Är du boende i villa eller lägenhet?

Testa vårt verktyg Energikalkylen för att se vilka åtgärder du kan göra i ditt hem för att sänka energianvändningen. Till Energikalkylen.