Att upprätta trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en mötesplats dit människor kan vända sig vid större kriser i samhället, som exempelvis vid omfattande el- eller värmeavbrott.

På trygghetspunkten kan man värma sig och få information om händelsen. I vissa fall kan det även finnas behov av att kunna laga mat, duscha och övernatta.

Att upprätta fungerande trygghetspunkter kräver noggranna förberedelser. I vänstermenyn finns tips och råd vid upprättandet av trygghetspunkter samt checklistor.

Exempel på trygghetspunkt

Röda korsets motsvarighet till trygghetspunkt i North Dakota (USA) i samband med en kris. Bilden används med tillstånd från FEMA.

Viktigt att tänka på

Omfattande el- eller värmeavbrott kan drabba en hel eller stora delar av en kommun. Därför måste det finnas förberedelser för att kunna upprätta trygghetspunkter i samtliga delar av kommunen.

För att uppskatta och dimensionera behovet av trygghetspunkter behöver bl.a. följande faktorer beaktas: antal invånare, åldersstruktur på befolkningen idag och i framtiden, hur utkylningshastigheten ser ut för fastigheterna i kommunen samt vilka uppvärmningssätt som används i fastigheterna.

Den egna bostaden den bästa trygghetspunkten

Den bästa trygghetspunkten för friska människor är ofta i den egna bostaden, även om den skulle bli lite kallare än vad man är van vid. Använd därför alla medel för att få friska människor att stanna hemma så länge det är möjligt. Information till allmänheten om hur man kan förebygga och lindra konsekvenser av störningar och avbrott finns här:

El-, gas- eller fjärrvärmeavbrott (energimyndigheten.se)