Checklista för trygghetspunkt nivå 2

Nivå 2 - Utökat dagcentrum

Detta är en trygghetspunkt där man kan vistas vid större delen av dygnet men där man övernattar hemma. En idrottshall eller skolbyggnad skulle exempelvis kunna fungera som ett utökat dagcentrum då det i regel finns både duschmöjligheter och kafeteria/restaurang som kan användas för att laga mat i.

Behov som kan behöva tillgodoses:

 • Trygghetspunkten bör ligga inom rimligt gångavstånd (upp till ett par kilometer). Närheten är viktig, inte minst eftersom att de som kan ha störst behov att ta sig dit även är sådana som kan ha svårt att röra sig längre sträckor på egen hand, t.ex. sjuka eller äldre.
 • Det behöver finnas personal på trygghetspunkten som kan ge de som vistas där information om läget samt hålla i ordning. Ett alternativ kan vara att tillfälligt omplacera kommunens egen personal. Ett annat alternativ kan vara att teckna avtal med frivilligorganisationer om att snabbt kunna ställa upp med personal vid behov.
 • El- och värmeförsörjningen behöver vara tryggad genom reservkraft, antingen fast installerad eller att det finns möjligheter att snabbt kunna koppla in ett mobilt reservkraftverk. Säkerställ även att det finns möjlighet till löpande bränslepåfyllnad utifrån det bedömda behovet. När det gäller inomhustemperaturen är riktmärket att den bör vara minst +18 °C, men gärna +20 °C eller mer för att även kunna tillgodose äldre och sjukas behov av värme
 • Varmt och kallt vatten behöver finnas, varm dryck och helst möjligheter att tillgodose matbehovet hos spädbarn.Ett flertal fungerande toaletter behöver finnas. Tänk dock på att vatten och avlopp kan sluta fungera vid längre elavbrott. Det kan alltså hända att det inte går att spola i toaletterna. Planera därför även för alternativ till vanliga toaletter, exempelvis mobila utedass eller att det finns tillräckligt med soppåsar som kan placeras i toalettstolarna som "engångstoaletter".
 • Tillgång till information och möjligheten att kommunicera kommer vara viktigt i en krissituation. Planera därför så att det finns möjlighet för personalen på trygghetspunkten att även vid elavbrott kunna kommunicera med exempelvis kommunledningen. Vanlig radio och tv bör finnas i ett allrum så att besökare kan få information därigenom.
 • Första hjälpen-utrustning inklusive hjärtstartare bör finnas. Det är bra om det även finns någon medicinskt kunnig bland personalen, som är utbildad för att ge första hjälpen och att använda hjärtstartaren.
 • Det bör finnas tillgång till en bil vid trygghetspunkten för att vid behov snabbt kunna transportera varor eller människor.
 • Det måste finnas dusch- och/eller tvättmöjligheter då de som vistas på trygghetspunkten kanske inte har möjlighet att hålla hygienen hemma.
     - Tänk på aspekten att vatten- och avloppsförsörjningen kanske slutar att fungera vid långvariga elavbrott.
 • Matlagningsmöjligheter eller matservering behöver finnas för de som inte kan laga mat hemma.
     - Det är viktigt att ta höjd för att den ordinarie vattenförsörjningen kanske inte fungerar vid elavbrott. Säkerställ därför möjlighet till rent dricksvatten från annat håll.
     - Om det finns planer på att sälja mat och dryck måste det även finnas möjlighet att kunna ta betalt. En enkel kassalåda och ett kreditblock kan därför behövas.
     - Reservkraften kan behöva klara en högre belastning än vad lokalen normalt kräver då matlagningsmöjligheterna eventuellt kan kräva mer ström än normalt för byggnaden.
     - Det måste finnas möjlighet till förvaring av livsmedel.