Checklista för trygghetspunkt nivå 3

Nivå 3 - För dygnet runt-vistelse

Detta är en trygghetspunkt där man ska kunna vistas dygnet runt, exempelvis vid evakueringar. På samma sätt som för en nivå 2-trygghetspunkt kan exempelvis idrottshallar eller skolbyggnader vara lämpliga eftersom de rymmer många människor samtidigt som det i regel finns faciliteter som både duschmöjligheter och kafeteria/restaurang som kan användas för att laga eller servera mat i.

Observera: För äldre, sjuka och andra vårdtagare krävs troligen boende med högre standard som till exempel hotell, kursgårdar eller pensionat. Det gör att kommunen i god tid behöver planera vilka fastigheter som kan vara aktuella för detta och teckna avtal med ägarna. Tänk på att även för dessa byggnader måste el- och värmeförsörjningen vara säkerställd, t.ex. genom mobila reservkraftaggregat.

Behov som kan behöva tillgodoses:

Behoven som behöver tillgodoses för nivå 3 är de samma som för nivå 2 med tillägget om att det även måste finnas sovplatser.

 • Trygghetspunkten bör ligger inom rimligt gångavstånd (upp till ett par kilometer). Närheten är viktig, inte minst eftersom att de som kan ha störst behov att ta sig dit även är sådana som kan ha svårt att röra sig längre sträckor på egen hand, t.ex. sjuka eller äldre.
 • Det behöver finnas personal på trygghetspunkten som kan ge de som vistas där information om läget samt hålla i ordning. Ett alternativ kan vara att tillfälligt omplacera kommunens egen personal. Ett annat alternativ kan vara att teckna avtal med frivilligorganisationer om att snabbt kunna ställa upp med personal vid behov.
 • El- och värmeförsörjningen behöver vara tryggad genom reservkraft, antingen fast installerad eller att det finns möjligheter att snabbt kunna koppla in ett mobilt reservkraftverk. Säkerställ även att det finns möjlighet till löpande bränslepåfyllnad utifrån det bedömda behovet. När det gäller inomhustemperaturen är riktmärket att den bör vara minst +20 °C för att kunna tillgodose äldre och sjuka människors behov av värme.
 • Varmt och kallt vatten behöver finnas, varm dryck och helst möjligheter att tillgodose matbehovet hos spädbarn.
 • Ett flertal fungerande toaletter behöver finnas. Tänk dock på att vatten och avlopp kan sluta fungera vid längre elavbrott. Det kan alltså hända att det inte går att spola i toaletterna. Planera därför även för alternativ till vanliga toaletter, exempelvis mobila utedass eller att det finns tillräckligt med soppåsar som kan placeras i toalettstolarna som "engångstoaletter".
 • Tillgång till information och möjligheten att kommunicera kommer vara viktigt i en krissituation. Planera därför så att det finns möjlighet för personalen på trygghetspunkten att även vid elavbrott kunna kommunicera med exempelvis kommunledningen. Vanlig radio och tv bör finnas i ett allrum så att besökare kan få information därigenom.
 • Första hjälpen-utrustning inklusive hjärtstartare bör finnas. Det är bra om det även finns någon medicinskt kunnig bland personalen, som är utbildad för att ge första hjälpen och att använda hjärtstartaren.
 • Det bör finnas tillgång till flera bilar vid trygghetspunkten för att vid behov snabbt kunna transportera varor eller människor samt även parkeringsplatser för de som besöker trygghetspunkten.
 • Det måste finnas dusch- och/eller tvättmöjligheter då de som vistas på trygghetspunkten kanske inte har möjlighet att hålla hygienen hemma.
     - Tänk på aspekten att vatten- och avloppsförsörjningen kanske slutar att fungera vid långvariga elavbrott.
 • Matlagningsmöjligheter eller matservering behöver finnas för de som inte kan laga mat hemma.
     - Det är viktigt att ta höjd för att den ordinarie vattenförsörjningen kanske inte fungerar vid elavbrott. Säkerställ därför möjlighet till rent dricksvatten från annat håll.
     - Om det finns planer på att sälja mat och dryck måste det även finnas möjlighet att kunna ta betalt. En enkel kassalåda och ett kreditblock kan därför behövas.
     - Reservkraften kan behöva klara en högre belastning än vad lokalen normalt kräver då matlagningsmöjligheterna eventuellt kan kräva mer ström än normalt för byggnaden.
     - Det måste finnas möjlighet till förvaring av livsmedel.
 • Det måste finnas möjlighet till sovplatser. Större lokaler, som t.ex. idrottshallar eller skolbyggnader, kan vara lämpliga som sovsalar. Kommunen måste dock säkerställa tillgången på temporära sängar, t.ex. luftmadrasser eller tältsängar. För att slippa säkerställa behovet av sängkläder kan man uppmana besökarna att ta med sig egna.