Reservkraft för trygghetspunkter

För att trygghetspunkterna ska fungera även vid elavbrott är någon form av reservkraft en förutsättning.

Om de potentiella trygghetspunkterna saknar reservkraftslösning behöver de förses med antingen fast reservkraft eller vara förberedda för inkoppling av mobil reservkraft.

Fast eller mobil reservkraft?

Att säkerställa reservkraft för samhällsviktiga funktioner innebär ofta stora ekonomiska investeringar. Det är därför viktigt att analysera vilka faktiska behov som finns för olika verksamheters kontinuitet och planera utifrån det.

Fast installerad reservkraft kan till exempel vara lämplig för lokaler som även i vardagen inrymmer samhällsviktig verksamhet som är extra känslig för störningar eller avbrott i elförsörjningen. För andra lokaler eller byggnader (som utgör potentiella trygghetspunkter) kan mobila reservkraftslösningar vara mer fördelaktigt.

Vad ska man tänka på när man skaffar reservkraft?

Den vanligaste formen av reservkraft idag är större dieseldrivna generatorer. Beroende på storlek har de kapacitet att försörja hela byggnader eller verksamheter i flera dygn så länge de är servade och det finns bränsle tillgängligt. När det gäller anskaffandet av reservkraft har Energimyndigheten i samarbete med flera andra myndigheter tagit fram en vägledning som idag förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Om reservkraft hos MSB

Test av mindre reservelverk

Energimyndigheten har testat reservelverk av det mindre slaget, som mer lämpar sig för konsumenter, samt tagit fram generella köpråd. Du hittar dessa här:

Att skaffa reservelverk