Val av byggnader för trygghetspunkter

När man har uppskattat bebyggelsens och befolkningens behov och förutsättningar kan man påbörja arbetet med att upprätta en förteckning av tänkbara lämpliga fastigheter som finns i kommunen.

En bra utgångspunkt kan vara att ta reda på vilka av kommunens stora anläggningar som redan har antingen fast reservkraft eller som är förberedda för inkoppling av mobil reservkraft.

Om byggnader behövs utöver de som kommunen själv bestämmer över, slut avtal med fastighetsägaren och hyresgästen för att säkerställa tillgången vid behov.

Nedan är förslag på lokaler som kan vara lämpliga som trygghetspunkter:

  • Skolor
  • Förskolor
  • Idrottshallar och simhallar
  • Gemensamhetsutrymmen för bostadsföreningar
  • Distriktssköterskemottagningar, vårdcentraler och sjukhus
  • Hotell, kursgårdar och pensionat
  • Hembygdsgårdar och kyrkliga samlingslokaler
  • Kommunala bibliotek
  • I nödfall även industri- eller lagerlokaler