Energieffektivisering

Behovet av el kommer öka kraftigt. Genom att använda energi på ett effektivare och smartare sätt bidrar vi tillsammans till ett hållbart energisystem. Det underlättar också resan mot ett mer elektrifierat samhälle.