Energieffektivisering

Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val.

Vi bygger om!

Just nu bygger vi om sidorna under Energieffektivisering så att du lättare ska kunna hitta informationen du söker. Du är just nu inne på en sektion där arbete pågår. Innehållet är inte fullständigt och det kan förekomma störningar. Om du har frågor, funderingar eller glada tillrop är du välkommen att höra av dig! 

Energimyndigheten hjälper dig inom offentlig sektor, företagare eller konsument att bli mer energieffektiv.

Vi vägleder om energieffektivisering i olika verksamheter och guidar inom de lagar och regler som finns inom energieffektiviseringsområdet. Vi har även stöd och bidrag som du kan söka för att utföra energieffektiviseringsåtgärder. 

Sektorsstrategier för energieffektivisering  

Energieffektivisering i företag och organisationer

Energieffektivisering i hemmet   Energieffektivisering i byggnader
Produkter med krav   Program och uppdrag
Stöd och bidrag   Gå med i Belysningsutmaningen