Det här är Energilyftet

Energilyftet är en webbutbildning som höjer din grundkompetens inom lågenergibyggande.

Du får en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande gällande nyproduktion och renovering. I utbildningen förmedlas vilka skillnader det innebär att bygga och renovera lågenergibyggnader i jämförelse med konventionella byggnader.

Energilyftet riktar sig till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

För andra målgrupper inom byggsektorn finns riktade utbildningar inom lågenergibyggande. Se vårt utbildningsutbud inom NNE här.

Kunskapsnivå före och efter Energilyftet

Energimyndighetens kunskapshöjande insatser ses som en kunskapshöjning som utgår från att varje yrkesgrupp i målgruppen har grundläggande baskunskap inom fastighetsdrift, byggprocesser, byggnads- och installationsteknik och byggnadens energiprestanda men att en kompetenshöjning behövs vid uppförande av lågenergihus eller vid energirenovering av byggnader.

Därför förutsätts vid utveckling av utbildningen att nivån hos kursdeltagarna idag ligger på 2 (baskännedom finns) eller 3 (baskunskap finns men används inte) och målet är att komma till nivå 4 (baskunskap finns och används). För de som ligger på nivå 5 idag behövs ingen utbildning och för de som vill komma från nivå 4 till nivå 5 rekommenderas längre lärarledda kurser som innefattar praktiska moment.