Våra NNE-utbildningar

Energimyndigheten har tillsammans med andra aktörer fler kompetenshöjande insatser inom lågenergibyggande som vänder sig till olika målgrupper.

Energilyftet

Energilyftet är en av Energimyndighetens kompetenshöjande satsningar för ökad kunskap om lågenergibyggnader.

Till vem vänder sig Energilyftet?

Energilyftet vänder sig i första hand till beställare, ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare och tekniska förvaltare.

Beställarkompetens

Beställarkompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och EMTF och finansieras av Energimyndigheten. Beställarkompetens är delvis en fördjupning av kunskapen i Energimyndighetens utbildningssatsning Energilyftet.

Till vem vänder sig Beställarkompetens?

Beställarkompetens vänder sig till byggherrar, fastighetsägare och förvaltare och utbildar i fördjupad kunskap om verktygen i Sveby, BeBo, BeLok och Gröna Hyresavtal.

Läs mer om Beställarkompetens.

Nya glasögon

Nya Glasögon är ett branschöverskridande projekt mellan Energimyndigheten och branscherna inom byggsektorn.

Till vem vänder sig Nya glasögon?

"Nya Glasögon" vänder sig till gymnasielärare på byggprogrammen. De ska i sin tur lära framtidens arbetskraft hur lågenergihus ska byggas och renoveras.

Läs mer om satsningen Nya glasögon.

Energibyggare

Energibyggare är en kompetenshöjande utbildning, som vänder sig till byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare och platschefer.

Projektet lyder under EU:s initiativ BUILD UP Skills och finansieras av EU-kommissionen och Energimyndigheten.

Till vem vänder sig Energibyggare?

Energibyggare är ett branschöverskridande projekt för de som i dag är yrkesverksamma i byggbranschen.

Läs mer om Swebuilds satsning Energibyggare.

 

016-544 21 72