Energieffektivisering inom offentlig sektor

Här finns råd och stöd till dig som jobbar med energieffektivisering inom offentlig sektor.

Varför är det viktigt att offentlig sektor sparar el?

Staten, regionerna och kommunerna äger och hyr många olika lokaler och byggnader runtom i Sverige. I dessa lokaler och byggnader finns goda möjligheter att minska elanvändningen. Varje kilowattimme (kWh) räknas.

Hur kan energieffektivisering förbättra läget?

Genom att energieffektivisera lokalerna, uppmuntra till beteendeförändringar samt ställa krav på energieffektivitet vid upphandlingar, kan offentlig sektor minska sin elanvändning. Detta kan även bidra till teknikutveckling som påskyndar omställningen till ett hållbart energisystem.

Tillsammans gör vi skillnad

Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar och behöver inventera vilka energibesparingsåtgärder som är möjliga och lämpliga. Här har vi samlat råd och stöd som myndigheter, regioner och kommuner kan använda – sammantaget kan det göra stor skillnad. Länsstyrelserna har i också uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder.