Rapportering av uppgifter

Här finns vägledning för dig som ska rapportera in uppgifter i Energimyndighetens rapporteringssystem för elanvändning och energibesparingsåtgärder.