Välj rätt värmepump

Värmepumpar tar vara på den värme som finns i berggrunden, jorden eller luften och avger den till huset som ska värmas. En värmepump minskar inte byggnadens energibehov men sänker uppvärmningskostnaden.

Värmepumpar finns i många olika varianter för att passa i olika hus och för olika familjer. I ett stort hus där det bor många är bergvärmepump ofta ett bra alternativ.

För ett hus i södra Sverige kan en luft-vattenvärmepump som tar värmen från utomhusluften och sprider den i huset via radiatorer (element) och/eller värmer vattnet till kranar och duschar vara ett alternativ.

Har ditt hus mekanisk ventilation kan en frånluftsvärmepump återanvända värmen i inomhusluften innan den lämnar huset.

En luft-luftvärmepump kan komplettera annan uppvärmning och är ett av få enklare alternativ för dig som har direktverkande el.

Alla värmepumpar utom luft-luftvärmepumpen blir ännu mer effektiva om de kopplas till vattenburen golvvärme. Anledning är att golvvärmen kan hålla en lägre temperatur än radiatorerna.  

Gå direkt till: 

Bergvärmepump för större hus och familjer

Bergvärmepumpen hämtar värmen från berggrunden. Den kan värma både rummen i villan och vattnet till kranar och duschar. Bergvärmepumpen är ett alternativ för större hus med många boende. Den förutsätter att huset har radiatorer (element) med rör och att det går att borra i berget där huset ligger. Den fungerar över hela landet, från norr till söder, och en fördel är att temperaturen i berget är ungefär den samma året om.

Ta hjälp av energimärkningen

Bergvärmepumpar har energimärkning du kan jämföra olika bergvärmepumpar med varandra, men energimärkningen finns också för att du ska kunna jämföra bergvärmepumpen med andra uppvärmningsslag. Bergvärmepumpar är effektiva och hamnar högt upp på skalan på energimärkningen, i klass A++ eller A+++. Det är en skala för att värma rummen, A+++-D och en annan skala A+-F för att värma vatten till kranar och duschar.
Energimärkningsetikett för bergvärmepump

VärmepumpBild: Bergvärmepump. Klicka på bilden för att förstora.

Markvärmepump (ytjord) för större hus utan berg

Markvärmepumpen är ett alternativ till bergvärmepumpen. En markvärmepump hämtar värmen från marken (ytjorden). Den kräver god tillgång på mark och kan värma både rummen och vattnet till kranar och duschar. Markvärmepump är ett alternativ för större hus med många boende på platser där det inte är möjligt att borra i berget.

Ta hjälp av energimärkningen

Markvärmepumpar har energimärkning, du kan jämföra olika markvärmepumpar med varandra men energimärkningen finns där också för att du ska kunna jämföra markvärmepumpen med annan uppvärmning. Markvärmepumpar är effektiva och hamnar högt upp på skalan på energimärkningen, i klass A++ eller A+++. Det är en skala för att värma rummen, A+++-D och en annan skala A+-F för att värma vatten till kranar och duschar.

Luft-vattenvärmepump för små och större hus i södra Sverige

Luft-vattenvärmepumpen passar bra för både mindre och större hus i södra Sverige. Den hämtar värmen från utomhusluften och kan värma både rummen och vattnet till kranar och duschar. Den förutsätter att huset har radiatorer (element) med rör. När det blir riktigt kallt ute finns det ingen värme att hämta i uteluften därför fungerar den inte lika effektivt i norra Sverige med långa kalla vintrar. Utomhusdelen ska sitta där den inte kan störa grannar eller din egen nattsömn.

Det är också viktigt att du kan leda bort avfrostningsvattnet från utomhusdelen under vintern så att det inte bildas ett isberg under värmepumpen eller en isgata vid entrén till huset.

Bild 9.jpg

Bild: Luft-vattenvärmepumpen utvinner värme ur uteluften och överför värmen till husets vattenburna värmesystem. Värmepumpen värmer även husets varmvatten. Klicka på bilden för att förstora.

Ta hjälp av energimärkningen

Luft-vattenvärmepumpar har energimärkning, du kan jämföra olika luft-vattenvärmepumpar med varandra men energimärkningen finns där också för att du ska kunna jämföra luft-vattenvärmepumpen med annan uppvärmning. Luft-vattenvärmepumpar är effektiva och hamnar högt upp på energimärkningen i klass A+, A++ och ibland A+++. Det är en skala för att värma rummen, A+++-D och en annan skala A+-F för att värma vatten till kranar och duschar.

Frånluftsvärmepump för hus med mekanisk ventilation

I villor med mekanisk ventilation kan man ta tillvara på värmen i den redan uppvärmda inomhusluften innan den luften lämnar huset. En fördel är att inomhusluften har en jämn temperatur över året och tillgången är hela tiden den samma. Dock finns det ju begränsat med inomhusluft så det är inte säkert att luften räcker till att täcka hela behovet av värme och varmvatten i villan. Frånluftsvärmepumpen kan användas till att värma vattnet till kranar och duschar där behovet av värme inte varierar så mycket utan är ungefär lika stort hela året.

Ta hjälp av energimärkningen

Frånluftsvärmepumpar har energimärkning, du kan jämföra olika frånluftsvärmepumpar med varandra men energimärkningen finns där också för att du ska kunna jämföra frånluftsvärmepumpen med annan uppvärmning. Frånluftsvärmepumpar är effektiva och hamnar högt upp på skalan på energimärkningen. Det är en skala för att värma rummen, A+++-D och en annan skala A+-F för att värma vatten till kranar och duschar.


Luft-luftvärmepump kan komplettera direktverkande el

En luft-luftvärmepump hämtar värmen från utomhusluften och sprider värmen till rummen via inomhusluften. Den kan värma rummen i huset men inte vattnet till kranar och duschar. När det blir riktigt kallt ute finns det begränsat med värme att hämta i uteluften därför fungerar den inte lika effektivt i norra Sverige med långa kalla vintrar. Utomhusdelen ska sitta där den inte kan störa grannar eller din egen nattsömn. Det är också viktigt att du kan leda bort avfrostningsvattnet från utomhusdelen under vintern så att det inte bildas ett isberg under värmepumpen eller en isgata vid entrén till huset.

Har ditt hus direktverkande el är en luft-luftvärmepump ett av få enkla alternativ som du kan välja för att minska dina elkostnader för värmning av rummen. Den kan användas som ett komplement till direktverkande el, men den kan inte värma vattnet till kranar och duschar.

Bild 10.jpg

Bild: Luft-luftvärmepump. Klicka på bilden för att förstora.

Rätt placering och installation är viktigt för funktionen

Rätt placering och installation är viktigt för att luft-luftvärmepumpen ska fungera så bra som möjligt. Inomhusdelen ska sitta centralt i huset så att värmen kan spridas. Installatören ska kunna hjälpa dig att hitta en lösning som blir bra för ditt hus och dina behov.

Ta hjälp av energimärkningen

Ta hjälp av energimärkningen när du ska jämföra och välja luft-luftvärmepump. Energimärkningen visar effektivitet både för att kyla, luftkonditionering, och för uppvärmning. Fokusera på effektiviteten vid uppvärmning i nordiskt klimat, vilket motsvarar klimatet i Helsingfors. I de sydligaste delarna av landet kan det även vara relevant att jämföra effektiviteten för europeiskt medelklimat, vilket motsvarar klimatet i Strasbourg. Luft-luftvärmepumpar finns i energiklasserna A++ och A+++.

Tänk på att om du använder luft-luftvärmepumpen för att kyla inomhus på sommaren så kommer en del av den energibesparing du gör med en luft-luftvärmepump att minska. 
Energimärkningsetikett för luft-luftvärmepump

 

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera