Aktuella EU-möten och branschmöten

Alla branschmöten inför samrådsmöten hålls i Energimyndighetens lokaler på Rosenlundsgatan 9, Stockholm. Anmäl dig till konferensen...@energimyndigheten.se och ange vilket branschmöte du anmäler dig till, och om du vill delta fysiskt eller via Skype.

Du är även välkommen att skicka skriftliga kommentarer om produkterna till respektive kontaktperson nedan.

Alla samrådsmöten anordnas av EU-kommissionen i Bryssel och Energimyndigheten deltar för Sveriges räkning. Samrådsmötet är steget innan kommittéomröstningen/expertmötet. Läs mer om processen här.

Planerade samrådsmöten (Consultation forums) och andra möten 2019

Produktområde Branschmöte Samrådsmöte Kontakt
Dammsugare (ED, EL)

8 oktober, 10:00-12:00

30 oktober Lovisa Blomqvist
Vattenpumpar (ED)

14 oktober, 13:00-15:00

29 oktober Anders Hallberg
Spelkonsoler (VA) - Datum kommer Lovisa Blomqvist
Vattenarmaturer (ED, EL) - Datum kommer Peter Bennich

 

Tio omröstningar under 2018/2019

Under december 2018 och januari 2019 höll EU-kommissionen tio kommittéomröstningar om nya/reviderade ekodesignkrav, samt sex expertmöten om nya/reviderade energimärkningskrav. För alla nedanstående förväntar vi oss att de nya förordningarna publiceras under sommaren 2019. Vissa krav kan sedan börja gälla ganska omgående, men de flesta nya krav träder ikraft 2021. Se dokument ”slutlig granskning” på respektive produktgruppssida.

Nyheter

Här är en sammanfattning av utfallet:

1. Tvättmaskiner och tvätt/tork

Tvättmaskiner för hushållsbruk har haft både ekodesign- och energimärkningskrav sedan 2011 och från 2021 införs även krav för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare. Nytt är också att det införs krav på sköljning, maxtid och resurseffektivitet. Dessutom införs ett nytt obligatoriskt tvättprogram - eco 40-60. Programmet är tänkt att användas för att tvätta 40- och 60-graders tvätt tillsammans och ska på så sätt spara energi då maskinen kan fyllas bättre.

Läs mer om kraven på tvättmaskiner här.

2. Diskmaskiner

Diskmaskiner för hushållsbruk har haft ekodesign- och energimärkningskrav sedan 2011. Förutom att energikraven skärps så införs också krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet och tillgänglighet på reservdelar.

Läs mer om kraven för diskmaskiner här.

3. Motorer och varvtalsreglerare

Motorer har haft ekodesign krav sedan 2011. Revideringen av ekodesignkraven för motorer innebär bland annat att vissa större motorer måste klara effektivitetsklass IE4 från juli 2023. Varvtalsreglerare (VSD), som används för att styra motorer mer energieffektivt, var tidigare undantagna från förordningen men får nu ekodesignkrav. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin och nästan 40 procent av Sveriges totala elanvändning.

Läs mer om kraven för motorer här.

4. Transformatorer

Transformatorer har haft ekodesignkrav sedan 2015 och energikraven förändras inte nämnvärt. Nyheten är att det kommer bli tydligare hur marknadskontroll kan genomföras, när en transformator är att betrakta som ny och hur man söka dispens från kraven.

Läs mer om kraven på transformatorer här.

5. Externa nätaggregat

Externa nätaggregat, som bland annat är dosan som vanligtvis kallas för ”laddare” till bärbara datorer och mobiltelefoner, har haft ekodesignkrav sedan 2009. En nyhet är att fler produkter kommer att omfattas av kraven. Kraven blir dessutom skarpare och kommer förenkla för tillverkare då de nu är desamma som kraven i USA.

Läs mer om nätaggregat här.

6. Kyl- och frysdiskar i handeln - nya krav

Nu kommer även kylar och frysar för handeln, det vill säga kyl-och frysdiskar i mataffärer, glassboxar och drickakylar, få ekodesignkrav och obligatorisk energimärkning. För dessa produkter finns stor energieffektiviseringspotential.

Läs mer om kyl och frys för handel här.

7. Svetsutrustningar - nya krav

Svetsutrustning får krav på både energieffektivitet och resurseffektivitet. Från 2021 måste leverantörer av professionella svetsar tillhandahålla detaljerad produktinformation - bland annat med en lista på vilka kritiska råmaterial som finns i utrustningen. De ska även säkerställa att det finns underhålls- och reparationsinformation och tillgängliga reservdelar. Under 2023 införs även krav på energieffektivitet och svetsarnas tomgångsförbrukning.

Läs mer om kraven för svetsar här.

8. Kylar och frysar för hushåll

Kylar och frysar för hushållsbruk får skärpta ekodesignkrav vilket innebär att fler produkter nu kommer att omfattas av förordningen. Precis som för övriga produkter tillkommer också krav på resurseffektivitet. Energimärkningen revideras också.

Läs mer om kyl- och frysprodukter här.

9. Belysning

Utöver nya krav på energieffektivitet ställs nu även krav på ökade möjligheter att reparera och återvinna olika slags belysningslösningar, samt begränsat flimmer.

Läs mer om belysning här.

10. TV och bildskärmar

TV-apparater har sedan tidigare haft både ekodesign- och energimärkningskrav men nu kommer kraven även omfatta dataskärmar.

Här hittar du mer information om TV och bildskärmar.

Ny energimärkning införs 2021

I samband med revideringen av ekodesignkraven ändras även energimärkningen för belysning, bildskärmar/TV, diskmaskiner, tvättmaskiner, kombinerade tvättmaskiner/torktumlare samt kylar och frysar för hushållsbruk.

Dessutom införs energimärkning för kylar och frysar för handel. Från år 2021 kommer den nuvarande energimärkningen med A+++ till G att ersättas av skalan A till G. Att man behöver ändra skalan beror främst på att produkterna blivit allt mer energieffektiva.

Läs mer här.

Tidigare möten 2019

Kompressorer (ED) 20 augusti, kl. 10-12 11 september Anders Hallberg
Luftkonditionering (ED, EL) 20 augusti, kl. 13-16 9 september Emma Olsson
Rumsvärmare (el, olja) (ED, EL) 22 augusti, kl. 13-15.30 10 september Carlos Lopes
Övergången till ändrade energimärkningen (EL) 27 augusti kl. 13-14.30 17 september Eva-Lotta Lindholm
Övergången till ändrade energimärkningen (EL) 4 september kl. 9.30-11.00 17 september Eva-Lotta Lindholm
Torktumlare (ED, EL)

4 september kl. 11.30-13.30

18 september

Lovisa Blomqvist