Aktuella möten

Alla branschmöten, inför EU-möten, anordnas av Energimyndigheten och kommer tillsvidare enbart att hållas via Teams. Anmäl dig till konferensen...@energimyndigheten.se och ange vilket branschmöte du anmäler dig till. En Teams-länk kommer att skickas ut senast samma dag mötet hålls.

Du är även välkommen att skicka skriftliga kommentarer om produkterna till respektive kontaktperson nedan.

Alla samrådsmöten, expertmöten, kommittémöten etc anordnas av EU-kommissionen i Bryssel och Energimyndigheten deltar för Sveriges räkning. Samrådsmötet är steget innan kommittéomröstningen/expertmötet. För vissa produkter finns också tekniska arbetsgrupper.

Läs mer om processen.

Alla så kallade studiemöten nedan anordnas av de som utför förstudien/revisionsstudien åt EU-kommissionen och eventuell anmälan sker på respektive studiesida. Dessa finns att hitta på våra produktgruppssidor. Energimyndigheten deltar inte alltid på dessa.

Planerade möten 2021

Nedan framgår vilka möten som är preliminära.

  • ED = Ekodesign
  • EL = Energimärkning
  • VA = Frivillig överenskommelse (volontary agreement)
  • Q4 = Kvartal 4 alltså oktober-december
Produktområde Branschmöte Möten på EU-nivå Kontakt
Kylar och frysar för professionellt bruk   13 januari, förstudiemöte Emma Olsson
Lighting Week  6–14 december   Christofer Silfvenius
Solcellssystem-långtidstest 1 år Webbinarium 24 november kl. 14.00–15.30   Jonas Pettersson
IKT-produkter ”Task Force study”   23 november, förstudiemöte Carlos Lopes
Webinar livslängd och reparationsmöjligheter 19 november   Eva-Lotta Lindholm
EPREL   28 oktober, samrådsmöte

Lovisa Blomqvist

Fastighetsautomation (BACS)   15 november, samrådsmöte

Emma Olsson

Belysning webbinarium 27 augusti kl. 9.00–10.00   Peter Bennich
Mobiltelefoner och surfplattor   7+16 september, förstudiemöten Carlos Lopes
Emma Olsson
Värmepumpar och pannor (lot 1)

 

2 september kl. 13.00–15.00

27 september, samrådsmöte Emma Olsson
Carlos Lopes
Varmvattenberedare
och ackumulatortankar

 

3 september kl. 10.00–12.00

28 september, samrådsmöte Emma Olsson
Carlos Lopes
Solpaneler och växelriktare   Prel. 2022, samrådsmöte

Peter Bennich

Datorer   Prel. 2022, samrådsmöte

Carlos Lopes

 

Tio omröstningar under 2018/2019

Under december 2018 och januari 2019 höll EU-kommissionen tio kommittéomröstningar om nya/reviderade ekodesignkrav, samt sex expertmöten om nya/reviderade energimärkningskrav. För alla nedanstående förväntar vi oss att de nya förordningarna publiceras under sommaren 2019. Vissa krav kan sedan börja gälla ganska omgående, men de flesta nya krav träder ikraft 2021. Se dokument ”slutlig granskning” på respektive produktgruppssida.

Nyheter

Här är en sammanfattning av utfallet:

1. Tvättmaskiner och tvätt/tork

Tvättmaskiner för hushållsbruk har haft både ekodesign- och energimärkningskrav sedan 2011 och från 2021 införs även krav för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare. Nytt är också att det införs krav på sköljning, maxtid och resurseffektivitet. Dessutom införs ett nytt obligatoriskt tvättprogram - eco 40-60. Programmet är tänkt att användas för att tvätta 40- och 60-graders tvätt tillsammans och ska på så sätt spara energi då maskinen kan fyllas bättre.

Läs mer om kraven på tvättmaskiner här.

2. Diskmaskiner

Diskmaskiner för hushållsbruk har haft ekodesign- och energimärkningskrav sedan 2011. Förutom att energikraven skärps så införs också krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet och tillgänglighet på reservdelar.

Läs mer om kraven för diskmaskiner här.

3. Motorer och varvtalsreglerare

Motorer har haft ekodesign krav sedan 2011. Revideringen av ekodesignkraven för motorer innebär bland annat att vissa större motorer måste klara effektivitetsklass IE4 från juli 2023. Varvtalsreglerare (VSD), som används för att styra motorer mer energieffektivt, var tidigare undantagna från förordningen men får nu ekodesignkrav. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin och nästan 40 procent av Sveriges totala elanvändning.

Läs mer om kraven för motorer här.

4. Transformatorer

Transformatorer har haft ekodesignkrav sedan 2015 och energikraven förändras inte nämnvärt. Nyheten är att det kommer bli tydligare hur marknadskontroll kan genomföras, när en transformator är att betrakta som ny och hur man söka dispens från kraven.

Läs mer om kraven på transformatorer här.

5. Externa nätaggregat

Externa nätaggregat, som bland annat är dosan som vanligtvis kallas för ”laddare” till bärbara datorer och mobiltelefoner, har haft ekodesignkrav sedan 2009. En nyhet är att fler produkter kommer att omfattas av kraven. Kraven blir dessutom skarpare och kommer förenkla för tillverkare då de nu är desamma som kraven i USA.

Läs mer om nätaggregat här.

6. Kyl- och frysdiskar i handeln - nya krav

Nu kommer även kylar och frysar för handeln, det vill säga kyl-och frysdiskar i mataffärer, glassboxar och drickakylar, få ekodesignkrav och obligatorisk energimärkning. För dessa produkter finns stor energieffektiviseringspotential.

Läs mer om kyl och frys för handel här.

7. Svetsutrustningar - nya krav

Svetsutrustning får krav på både energieffektivitet och resurseffektivitet. Från 2021 måste leverantörer av professionella svetsar tillhandahålla detaljerad produktinformation - bland annat med en lista på vilka kritiska råmaterial som finns i utrustningen. De ska även säkerställa att det finns underhålls- och reparationsinformation och tillgängliga reservdelar. Under 2023 införs även krav på energieffektivitet och svetsarnas tomgångsförbrukning.

Läs mer om kraven för svetsar här.

8. Kylar och frysar för hushåll

Kylar och frysar för hushållsbruk får skärpta ekodesignkrav vilket innebär att fler produkter nu kommer att omfattas av förordningen. Precis som för övriga produkter tillkommer också krav på resurseffektivitet. Energimärkningen revideras också.

Läs mer om kyl- och frysprodukter här.

9. Belysning

Utöver nya krav på energieffektivitet ställs nu även krav på ökade möjligheter att reparera och återvinna olika slags belysningslösningar, samt begränsat flimmer.

Läs mer om belysning här.

10. TV och bildskärmar

TV-apparater har sedan tidigare haft både ekodesign- och energimärkningskrav men nu kommer kraven även omfatta dataskärmar.

Här hittar du mer information om TV och bildskärmar.

Ny energimärkning införs 2021

I samband med revideringen av ekodesignkraven ändras även energimärkningen för belysning, bildskärmar/TV, diskmaskiner, tvättmaskiner, kombinerade tvättmaskiner/torktumlare samt kylar och frysar för hushållsbruk.

Dessutom införs energimärkning för kylar och frysar för handel. Från år 2021 kommer den nuvarande energimärkningen med A+++ till G att ersättas av skalan A till G. Att man behöver ändra skalan beror främst på att produkterna blivit allt mer energieffektiva.

Läs mer här.

Genomförda möten 2021

Produktområde Branschmöte Möten på EU-nivå Kontakt
Resurseffektivitet 19 november  

Peter Bennich

Eva-Lotta Lindholm

Lovisa Blomqvist

Arbetsplan 2020-2024   26 mars, studiemöte

Carlos Lopes

Lovisa Blomqvist

Solpaneler och växelriktare   29 april, studiemöte Peter Bennich
Köksprodukter: ugnar, hällar, köksfläktar   4 och 5 maj, expertmöten inom förstudien Lovisa Blomqvist
Däck webbinarium nya energimärkningen

17 juni kl. 9.00-10-00

  Anders Hallberg
Ventilation 16 mars, kl. 14-16 30 mars, samrådsmöte Emma Olsson

Kylar och frysar (professionella)

 

 

18 februari, studiemöte

Emma Olsson
Den nya energimärkningen - vitvaror och TV

4 samt 10 februari kl. 8.30-9.15

 

Eva-Lotta Lindholm

Den nya energimärkningen – ljuskällor 23 samt 24 mars kl. 8.30-9.15   Peter Bennich
Vattenkokare 19 januari, kl. 10-11.00

29 januari, samrådsmöte

Emma Olsson
Bildbehandlingsutrustning, VA  

29 januari, tas upp kort på samrådsmöte

Carlos Lopes
Datorer   13 och 20 januari, studiemöten Carlos Lopes
Meerp (metodik för ekodesign)   24 juni, studiemöte


Lovisa Blomqvist
Eva-Lotta Lindholm

Mobiltelefoner och surfplattor 16 juni kl. 14.30 28 juni, samrådsmöte

Carlos Lopes
Emma Olsson

Energimärkning och EPREL   5 juli, expertmöte

Eva-Lotta Lindholm
Lovisa Blomqvist

Luftkonditionering/luft-luft-värmepumpar  

6 juli, samrådsmöte

Carlos Lopes

Emma Olsson

Rumsvärmare  

6 juli, samrådsmöte

Emma Olsson

Arbetsplan 2020-2024   13 juli, samrådsmöte

Carlos Lopes

Lovisa Blomqvist

Sustainable Product Initiative   17 mars - 9 juni  publik konsultation, Trinomics studie Lovisa Blomqvist

 

Genomförda möten 2020

Produktområde Branschmöte Möten på EU-nivå Kontakt

Våren 2020

     
Eepliant2 7 februari, 8.30-9.30* - Anders Hallberg
Pannor och värmepumpar - 13 februari Carlos Lopes
Belysning (ED, EL) - 19 februari Peter Bennich
Fastighetsautomation (ED) - 3 mars Carlos Lopes
Köksprodukter (ED, EL) - 19 mars Lovisa Blomqvist
Solcellssystem 23 mars, 13.00-16.00 - Peter Bennich

Hösten 2020

     
Nya ekodesignkrav 2021  26 november kl. 9-12   Lovisa Blomqvist
Den nya energimärkningen  21 okt 15 september,  expertgrupp Eva-Lotta Lindholm
Vattenkokare   15 juli & 21 okt, studiemöten Emma Olsson

Samlingsförordning
med korrigeringar av förordningar beslutade 2019

- Öppen konsultation till och med 3 november
Kommittéomröstning 10 november Expertmöte märkningen 13 november
Carlos LopesEmma Olsson
Metodiken Meerp   12 november, studiemöte Lovisa Blomqvist
Sol   19 november, studiemöte Peter Bennich
Kylcontainrar   20 november, samrådsmöte Emma Olsson
Sustainable Product Initiative   20 november, samrådsmöte Lovisa Blomqvist
Arbetsplan 2020-2024 - December/januari 2021, studiemöte  Carlos Lopes
Lovisa Blomqvist
Fastighetsautomation - 15 december, studiemöte Emma Olsson
Spelkonsoler, VA   9 december, samrådsmöte Carlos Lopes
Bildbehandlingsutrustning, VA   9 december, samrådsmöte Carlos Lopes
Avancerade digitalboxar, VA   9 december, samrådsmöte Carlos Lopes
Mobiltelefoner - 18 december,  studiemöte Carlos Lopes
Lovisa Blomqvist
Ventilation   Q1 2021, samrådsmöte Emma Olsson
Datorer - Q1 2021, samrådsmöte Carlos Lopes
Värmepumpar och pannor (lot 1) - Q3 2021, samrådsmöte Carlos Lopes
Varmvattenberedare (lot 2)   Q2 2021, samrådsmöte Carlos Lopes
EPREL - Tillsynsdel på plats, publik del preliminärt Q1 2021 Lovisa Blomqvist
Anders Hallberg

Genomförda möten 2019

Produktområde Branschmöte Samrådsmöte Kontakt
Kompressorer (ED) 20 augusti, kl. 10-12 11 september Anders Hallberg
Luftkonditionering (ED, EL) 20 augusti, kl. 13-16 9 september Emma Olsson
Rumsvärmare (el, olja) (ED, EL) 22 augusti, kl. 13-15.30 10 september Carlos Lopes
Övergången till ändrade energimärkningen (EL) 27 augusti kl. 13-14.30 17 september Eva-Lotta Lindholm
Övergången till ändrade energimärkningen (EL) 4 september kl. 9.30-11.00 17 september Eva-Lotta Lindholm
Torktumlare (ED, EL)

4 september kl. 11.30-13.30

18 september

Lovisa Blomqvist

Batterier

22 november, 10:00-12:00

  Carlos Lopes
Digitalboxar avancerade (VA)

Datum kommer

Prel dec 2019 Carlos Lopes
Dammsugare (ED, EL)

8 oktober, 10:00-12:00

30 oktober Lovisa Blomqvist
Vattenpumpar (ED)

14 oktober, 13:00-15:00

29 oktober Anders Hallberg
Spelkonsoler (VA)

-

12 december Carlos Lopes
Bildutrustning t.ex. kopiator (VA)

 

12 december Carlos Lopes
Vattenarmaturer (EL)

3 december, 13:00-16:00

18 december Peter Bennich