Aktuella möten och konsultationer

Här kan du se vad som är aktuellt inom ekodesign och energimärkning just nu.

Arbete inom ekodesignprocessen

Energimyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för att bevaka och förhandla ekodesign- och energimärkningskrav. I detta arbete bjuder vi in till branschmöten för att diskutera förordningsförslag och informationstillfällen om nya krav som fastställts. Energimyndigheten är även ansvarig för marknadskontroll av ekodesign och energimärkning.

Marknadskontroll av produkter

Alla branschmöten i tabellen nedan anordnas av Energimyndigheten. Uppge vilket branschmöte du önskar delta på när du anmäler dig. Om mötet är digitalt skickas en Teams-länk ut senast samma dag mötet hålls.

Du är även välkommen att skicka skriftliga kommentarer om produkterna till respektive kontaktperson i listan nedan.

Alla möten i samrådet, expertgruppen och kommittén för ekodesign och energimärkning anordnas av EU-kommissionen. Energimyndigheten deltar för Sveriges räkning på dessa.

Ekodesignprocessen

Alla så kallade studiemöten anordnas av de som utför förstudien/revisionsstudien åt EU-kommissionen och eventuell anmälan sker på respektive studiesida, vilka finns att hitta på våra produktgruppssidor. Energimyndigheten deltar inte alltid på dessa möten.

Produktgrupper A-Ö

Planerade möten 2023

Externa nätaggregat (EPS)
Samrådsmöte 16 februari
Operationella detaljer för EPREL:s funktion
Samrådsmöte 28 februari
Luftkonditioneringsapparater, luftluftvärmepumpar och komfortfläktar
Samrådsmöte 7 mars
Pannor och värmepumpar samt ackumulatortankar och varmvattenberedare
Samrådsmöte 27 april

Kommitteen för ekodesign (omröstning) 25 april

Expertgruppsmöte energimärkning 26 april

 

Branschmöte 11 maj kl. 14.15, inför omröstning i kommitteen för ekodesign 30 maj

Branschmöte 24 maj kl. 14-15

Samrådsmöte 9 juni

Samrådsmöte Q3

Tidigare möten finns längre ner på sidan under rubriken Genomförda möten.

Öppna konsultationer från EU-kommissionen ”Kom med synpunkter”

Utöver den formaliserade ekodesignprocessen som beskrivs ovan och som Energimyndigheten representerar Sverige i, ger även EU-kommissionen alla intressenter möjlighet att lämna synpunkter på olika initiativ på en webbplats som kallas ”Have Your Say/Kom med synpunkter”.

Denna väg är öppen för alla, även enskilda medborgare.

Stängda konsultationer 2022

Mobiltelefoner och surplattor, ekodesign

Mobiltelefoner och surfplattor, energimärkning 

Rumsvärmare, energimärkning

Blidbehandlingsutrustning (kopiatorer, faxar, scannrar)

Solceller: ekodesign och energimärkning

Standby – Revidering av ekodesignförordning

Förordningsförslag och konsekvensbedömning finns. Nästa steg är kommittéomröstning och antagande. Läs mer på vår sida om standby eller kommissionens sida om standby.

Standby

Mer om standby på EU-kommissionens webbplats (engelska)

Kontaktperson: Carlos Lopes

Rumsvärmare – Revidering av ekodesignförordning

Konsekvensbedömning öppen för synpunkter till 18 februari 2022. 

Konsultation rumsvärmare ekodesign, EU-kommissionen (engelska)

Luftkonditionering/luft-luft-värmepumpar

Revidering av ekodesignförordning och energimärkningsförordning. Konsekvensbedömning öppen för synpunkter till 18 februari 2022.

Konsultation luftkonditionering ekodesign, EU-kommissionen (engelska)

Konsultation luftkonditionering energimärkning, EU-kommissionen

Torktumlare

Revidering av ekodesignförordning och energimärkningsförordning. Konsekvensbedömning öppen för synpunkter till 18 februari 2022.

Konsultation torktumlare ekodesign och energimärkning, EU-kommissionen

Vattenpumpar

Revidering av ekodesignförordning. Konsekvensbedömning öppen för synpunkter till 18 februari 2022.

Konsultation vattenpumpar ekodesign, EU-kommissionen

Pannor (el/gas/olja) och värmepumpar

Revidering av ekodesignförordning och energimärkningsförordning. Tillfälle att lämna synpunkter på konsekvensbedömning till och med 31 mars 2022.

Energieffektivitet – ekodesignkrav för pannor och värmepumpar (översyn)

Energieffektivitet – märkningskrav för pannor och värmepumpar (översyn/ny skala)

Varmvattenberedare och ackumulatortankar

Revidering av ekodesignförordning och energimärkningsförordning. Tillfälle att lämna synpunkter på konsekvensbedömning till och med 31 mars 2022.

Energieffektivitet – ekodesignkrav för varmvattenberedare och vattentankar

Energieffektivitet – märkningskrav för varmvattenberedare och vattentankar

Varmvattenberedare och ackumulatortankar

Revidering av ekodesignförordning och energimärkningsförordning. Tillfälle att lämna synpunkter på konsekvensbedömning till och med 31 mars 2022.

Energieffektivitet – ekodesignkrav för varmvattenberedare och vattentankar

Energieffektivitet – märkningskrav för varmvattenberedare och vattentankar

Externa nätaggregat

Utvärdering och konsekvensbedömning av ekodesignkrav för externa nätaggregat. Öppet för synpunkter till den 4 maj 2022.

Externa nätaggregat – ekodesign- och informationskrav, EU-kommissionen

Initiativ för hållbara produkter

Förslag för revidering och utvidgning av ekodesigndirektivet. Öppet för synpunkter till den 6 juni 2022.

Initiativ för hållbara produkter, EU-kommissionen

Dammsugare

Energieffektivitet – ekodesignkrav för dammsugare, EU-kommissionen (revision) – öppen till 12 juli 2022.

Energimärkning för dammsugare, EU-kommissionen – öppen till 12 juli 2022.

Rättning energimärkningsförordningar

Förordning för rättning av energimärkningsförordningar för luftkonditionering, bildskärmar, belysning, kylar och frysar. Öppet för synpunkter till den 9 augusti 2022.

Förordning för rättning av energimärkningsförordningar, EU-kommissionen

Genomförda möten

Genomförda möten hösten 2022

Mobiltelefoner och surfplattor 

  16 december, expertgruppsmöte

Carlos Lopes

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)   Förstudiemöte 15 november

Eva-Lotta Lindholm

Mobiltelefoner och surfplattor   17 och 18 november, kommittéomröstning

Carlos Lopes

Kylar och frysar - professionella  

Samrådsmöte 28 november

Carlos Lopes

Köksprodukter (ugnar, hällar, köksfläktar)   Samrådsmöte 29 november

Carlos Lopes

Marknadskontroll   Samrådsmöte 5 december

Anders Hallberg

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)   Förstudiemöte 15 september

Carlos Lopes

Datorer   20 september, workshop software tool

Carlos Lopes

Rumsvärmare el/gas/flytande, ekodesign   29 augusti, kl 13:30-15:30, fysiskt i Stockholm och digitalt via teams

Emma Olsson

 

Genomförda möten våren 2022

 

Produktområde Branschmöte Möten på EU-nivå Kontakt
Kylar och frysar för professionellt bruk   13 januari, förstudiemöte Emma Olsson
Ventilation, torktumlare, rumsvärmare (vissa aspekter till exempel reservdelar)   10 mars, samrådsmöte

Carlos Lopes

Lovisa Blomqvist

Rumsvärmare, info om ekodesignkrav fastbränsle 16 mars, 13.30–15.30 branschmöte  

Emma Olsson

Carlos Lopes

SPI, arbetsplan, EPREL, dammsugare, EPS, digitalboxar   31 mars, samrådsmöte

Lovisa Blomqvist

Carlos Lopes

Fläktar 18 mars, 13.00–14.30 branschmöte 1 april, samrådsmöte

Carlos Lopes

Standby   3 maj, kommittéomröstning

Carlos Lopes

Meerp   23 juni, revisionsstudiemöte Eva-Lotta Lindholm

Rumsvärmare och Luftkonditionering


13 juni, kl. 14–16, digitalt via Teams

24 juni, samrådsmöte


Emma Olsson

Solpaneler och växelriktare
10 juni, kl. 10–11.30, digitalt via Teams
27 juni, samrådsmöte

Peter Bennich

Jonas Pettersson

Torktumlare
6 juli, kl.
13–14, digitalt via Teams
 

Carlos Lopes

Lovisa Blomquist

 

Genomförda möten hösten 2021

Produktområde Branschmöte Möten på EU-nivå Kontakt
Lighting Week  6–14 december   Christofer Silfvenius
Solcellssystem-långtidstest 1 år Webbinarium 24 november kl. 14.00–15.30   Jonas Pettersson
IKT-produkter ”Task Force study”   23 november, förstudiemöte Carlos Lopes
Webinar livslängd och reparationsmöjligheter 19 november   Eva-Lotta Lindholm
EPREL   28 oktober, samrådsmöte

Lovisa Blomqvist

Fastighetsautomation (BACS)   15 november, samrådsmöte

Emma Olsson

Belysning webbinarium 27 augusti kl. 9.00–10.00   Peter Bennich
Mobiltelefoner och surfplattor   7+16 september, förstudiemöten Carlos Lopes
Emma Olsson
Värmepumpar och pannor (lot 1)

 

2 september kl. 13.00–15.00

27 september, samrådsmöte Emma Olsson
Carlos Lopes
Varmvattenberedare
och ackumulatortankar

 

3 september kl. 10.00–12.00

28 september, samrådsmöte Emma Olsson
Carlos Lopes
Solpaneler och växelriktare   Prel. 2022, samrådsmöte

Peter Bennich

Datorer   Prel. 2022, samrådsmöte

Carlos Lopes

Genomförda möten våren 2021

Produktområde Branschmöte Möten på EU-nivå Kontakt
Arbetsplan 2020-2024   26 mars, studiemöte

Carlos Lopes

Lovisa Blomqvist

Solpaneler och växelriktare   29 april, studiemöte Peter Bennich
Köksprodukter: ugnar, hällar, köksfläktar   4 och 5 maj, expertmöten inom förstudien Lovisa Blomqvist
Däck webbinarium nya energimärkningen

17 juni kl. 9.00-10-00

  Anders Hallberg
Ventilation 16 mars, kl. 14-16 30 mars, samrådsmöte Emma Olsson

Kylar och frysar (professionella)

 

 

18 februari, studiemöte

Emma Olsson
Den nya energimärkningen - vitvaror och TV

4 samt 10 februari kl. 8.30-9.15

 

Eva-Lotta Lindholm

Den nya energimärkningen – ljuskällor 23 samt 24 mars kl. 8.30-9.15   Peter Bennich
Vattenkokare 19 januari, kl. 10-11.00

29 januari, samrådsmöte

Emma Olsson
Bildbehandlingsutrustning, VA  

29 januari, tas upp kort på samrådsmöte

Carlos Lopes
Datorer   13 och 20 januari, studiemöten Carlos Lopes
Meerp (metodik för ekodesign)   24 juni, studiemöte


Lovisa Blomqvist
Eva-Lotta Lindholm

Mobiltelefoner och surfplattor 16 juni kl. 14.30 28 juni, samrådsmöte

Carlos Lopes
Emma Olsson

Energimärkning och EPREL   5 juli, expertmöte

Eva-Lotta Lindholm
Lovisa Blomqvist

Luftkonditionering/luft-luft-värmepumpar  

6 juli, samrådsmöte

Carlos Lopes

Emma Olsson

Rumsvärmare  

6 juli, samrådsmöte

Emma Olsson

Arbetsplan 2020-2024   13 juli, samrådsmöte

Carlos Lopes

Lovisa Blomqvist

Sustainable Product Initiative   17 mars - 9 juni  publik konsultation, Trinomics studie Lovisa Blomqvist

 

Genomförda möten 2020

Produktområde Branschmöte Möten på EU-nivå Kontakt

Våren 2020

     
Eepliant2 7 februari, 8.30-9.30* - Anders Hallberg
Pannor och värmepumpar - 13 februari Carlos Lopes
Belysning (ED, EL) - 19 februari Peter Bennich
Fastighetsautomation (ED) - 3 mars Carlos Lopes
Köksprodukter (ED, EL) - 19 mars Lovisa Blomqvist
Solcellssystem 23 mars, 13.00-16.00 - Peter Bennich

Hösten 2020

     
Nya ekodesignkrav 2021  26 november kl. 9-12   Lovisa Blomqvist
Den nya energimärkningen  21 okt 15 september,  expertgrupp Eva-Lotta Lindholm
Vattenkokare   15 juli & 21 okt, studiemöten Emma Olsson

Samlingsförordning
med korrigeringar av förordningar beslutade 2019

- Öppen konsultation till och med 3 november
Kommittéomröstning 10 november Expertmöte märkningen 13 november
Carlos LopesEmma Olsson
Metodiken Meerp   12 november, studiemöte Lovisa Blomqvist
Sol   19 november, studiemöte Peter Bennich
Kylcontainrar   20 november, samrådsmöte Emma Olsson
Sustainable Product Initiative   20 november, samrådsmöte Lovisa Blomqvist
Arbetsplan 2020-2024 - December/januari 2021, studiemöte  Carlos Lopes
Lovisa Blomqvist
Fastighetsautomation - 15 december, studiemöte Emma Olsson
Spelkonsoler, VA   9 december, samrådsmöte Carlos Lopes
Bildbehandlingsutrustning, VA   9 december, samrådsmöte Carlos Lopes
Avancerade digitalboxar, VA   9 december, samrådsmöte Carlos Lopes
Mobiltelefoner - 18 december,  studiemöte Carlos Lopes
Lovisa Blomqvist
Ventilation   Q1 2021, samrådsmöte Emma Olsson
Datorer - Q1 2021, samrådsmöte Carlos Lopes
Värmepumpar och pannor (lot 1) - Q3 2021, samrådsmöte Carlos Lopes
Varmvattenberedare (lot 2)   Q2 2021, samrådsmöte Carlos Lopes
EPREL - Tillsynsdel på plats, publik del preliminärt Q1 2021 Lovisa Blomqvist
Anders Hallberg

Tio omröstningar under 2018/2019

Under december 2018 och januari 2019 höll EU-kommissionen tio kommittéomröstningar om nya/reviderade ekodesignkrav, samt sex expertmöten om nya/reviderade energimärkningskrav. För alla nedanstående förväntar vi oss att de nya förordningarna publiceras under sommaren 2019. Vissa krav kan sedan börja gälla ganska omgående, men de flesta nya krav träder ikraft 2021. Se dokument ”slutlig granskning” på respektive produktgruppssida.

Nyheter

Här är en sammanfattning av utfallet:

1. Tvättmaskiner och tvätt/tork

Tvättmaskiner för hushållsbruk har haft både ekodesign- och energimärkningskrav sedan 2011 och från 2021 införs även krav för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare. Nytt är också att det införs krav på sköljning, maxtid och resurseffektivitet. Dessutom införs ett nytt obligatoriskt tvättprogram - eco 40-60. Programmet är tänkt att användas för att tvätta 40- och 60-graders tvätt tillsammans och ska på så sätt spara energi då maskinen kan fyllas bättre.

Läs mer om kraven på tvättmaskiner här.

2. Diskmaskiner

Diskmaskiner för hushållsbruk har haft ekodesign- och energimärkningskrav sedan 2011. Förutom att energikraven skärps så införs också krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet och tillgänglighet på reservdelar.

Läs mer om kraven för diskmaskiner här.

3. Motorer och varvtalsreglerare

Motorer har haft ekodesign krav sedan 2011. Revideringen av ekodesignkraven för motorer innebär bland annat att vissa större motorer måste klara effektivitetsklass IE4 från juli 2023. Varvtalsreglerare (VSD), som används för att styra motorer mer energieffektivt, var tidigare undantagna från förordningen men får nu ekodesignkrav. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin och nästan 40 procent av Sveriges totala elanvändning.

Läs mer om kraven för motorer här.

4. Transformatorer

Transformatorer har haft ekodesignkrav sedan 2015 och energikraven förändras inte nämnvärt. Nyheten är att det kommer bli tydligare hur marknadskontroll kan genomföras, när en transformator är att betrakta som ny och hur man söka dispens från kraven.

Läs mer om kraven på transformatorer här.

5. Externa nätaggregat

Externa nätaggregat, som bland annat är dosan som vanligtvis kallas för ”laddare” till bärbara datorer och mobiltelefoner, har haft ekodesignkrav sedan 2009. En nyhet är att fler produkter kommer att omfattas av kraven. Kraven blir dessutom skarpare och kommer förenkla för tillverkare då de nu är desamma som kraven i USA.

Läs mer om nätaggregat här.

6. Kyl- och frysdiskar i handeln - nya krav

Nu kommer även kylar och frysar för handeln, det vill säga kyl-och frysdiskar i mataffärer, glassboxar och drickakylar, få ekodesignkrav och obligatorisk energimärkning. För dessa produkter finns stor energieffektiviseringspotential.

Läs mer om kyl och frys för handel här.

7. Svetsutrustningar - nya krav

Svetsutrustning får krav på både energieffektivitet och resurseffektivitet. Från 2021 måste leverantörer av professionella svetsar tillhandahålla detaljerad produktinformation - bland annat med en lista på vilka kritiska råmaterial som finns i utrustningen. De ska även säkerställa att det finns underhålls- och reparationsinformation och tillgängliga reservdelar. Under 2023 införs även krav på energieffektivitet och svetsarnas tomgångsförbrukning.

Läs mer om kraven för svetsar här.

8. Kylar och frysar för hushåll

Kylar och frysar för hushållsbruk får skärpta ekodesignkrav vilket innebär att fler produkter nu kommer att omfattas av förordningen. Precis som för övriga produkter tillkommer också krav på resurseffektivitet. Energimärkningen revideras också.

Läs mer om kyl- och frysprodukter här.

9. Belysning

Utöver nya krav på energieffektivitet ställs nu även krav på ökade möjligheter att reparera och återvinna olika slags belysningslösningar, samt begränsat flimmer.

Läs mer om belysning här.

10. TV och bildskärmar

TV-apparater har sedan tidigare haft både ekodesign- och energimärkningskrav men nu kommer kraven även omfatta dataskärmar.

Här hittar du mer information om TV och bildskärmar.

Ny energimärkning införs 2021

I samband med revideringen av ekodesignkraven ändras även energimärkningen för belysning, bildskärmar/TV, diskmaskiner, tvättmaskiner, kombinerade tvättmaskiner/torktumlare samt kylar och frysar för hushållsbruk.

Dessutom införs energimärkning för kylar och frysar för handel. Från år 2021 kommer den nuvarande energimärkningen med A+++ till G att ersättas av skalan A till G. Att man behöver ändra skalan beror främst på att produkterna blivit allt mer energieffektiva.

Läs mer här.