Ändringar i vissa ekodesign- och energimärkningsförordningar

Under 2019 publicerades en rad nya eller reviderade förordningar för ekodesign och energimärkning. Dessa innebär dels skärpta krav och att den nya omskalade energimärkningen införs.  

Efter att dessa förordningar publicerade uppmärksammandes att de innehöll vissa avvikelser. Ett förslag har därför tagits fram för att bland annat förtydliga vilka värden som ska anges i teknisk dokumentation och i produktdatabasen.  Förslagen presenterar även övergångsmetoder för test av servrar och bildskärmar. 

Förslaget är en samlingsförordning (så kallad omnibus) och innebär ändringar i flera förordningar. Produktgrupperna som berörs är:

  • Servrar
  • Elmotorer
  • Kylar och frysar
  • Belysning
  • TV och bildskärmar
  • Diskmaskiner
  • Tvättmaskin och kombinerade tvättmaskin/torktumlare
  • Kylar och frysar med direkt försäljningsfunktion

Dokument från EU-kommissionen