EPREL - Europeisk databas för energimärkta produkter

EPREL-databasen tillgängliggör information om produkter för marknadskontrollmyndigheter och konsumenter. Under 2022 införs en säkrare verifiering för leverantörer, och EPREL blir sökbar för konsumenter.

Sedan 1 januari 2019 är det obligatoriskt för alla leverantörer inom EU (det vill säga tillverkare, importör eller tillverkares representant), att lägga in data om alla nya modeller av produkter som omfattas av energimärkningskrav. Informationen ska läggas in i databasen EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) innan produkterna sätts på EU-marknaden. Även modeller som redan finns på marknaden ska läggas in i EPREL.

Det är EU-kommissionen som ansvarar för att bygga upp och underhålla den gemensamma databasen som styrs av EU-ramförordningen 2017/1369 från 4 juli 2017. Databasen består av en offentlig del som riktar sig till konsumenter och en del som riktar sig till marknadskontrollmyndigheter som kontrollerar efterlevnaden av energimärkningen.

Mer information

Skyldigheter och ansvar för tillverkare, importörer eller återförsäljare

EU-ramförordning 2017/1369

Vanliga frågor och svar om EPREL

Den nya energimärkningen

Vanliga frågor och svar om den nya energimärkningen

Belysning (särskilda datum gäller för den nya energimärkningen)

Vanliga frågor och svar om nya energimärkningen för belysning

Viktiga datum för dig som leverantör

Tidsplanen är gemensam för alla EU-länder och leverantörer har följande skyldigheter:

 • 1 januari 2019: Nya och gamla modeller av produkter som omfattas av obligatorisk energimärkning och vars enheter sätts på marknaden, måste registreras i databasen EPREL. Modeller vars alla enheter sattes på marknaden innan 1 augusti 2017 är frivilligt att registrera i EPREL.
 • Januari 2020: Informationen i EPREL blir synlig för marknadskontrollmyndigheter.
 • 1 november 2020: Obligatoriskt att registrera de parametervärden som finns i produktinformationsbladet om kyl och frys, disk och tvätt i EPREL enligt den nya reviderade energimärkningen.
 • 1 mars 2021: Obligatoriskt att registrera bildskärmar/TV samt kylar och frysar med direkt försäljningsfunktion i EPREL enligt den nya energimärkningen. Dessutom obligatoriskt att registrera teknisk dokumentation om kyl, frys, disk och tvätt i EPREL.
 • 1 mars 2021: Den publika delen av informationen i EPREL blir synlig för allmänheten via QR-kod för de produkter som får den nya energimärkningen (tvättmaskiner, kombinerade tvättmaskiner/torktumlare, diskmaskiner, kylar och frysar, kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion och TV/bildskärmar). EPREL ska efterhand kunna användas för att söka bland produkter samt få mer information om energimärkningen. QR-kod och den nya energimärkningen, EU-kommissionens webbplats (engelska)
 • 1 maj 2021: Obligatoriskt att registrera däck i EPREL enligt den nya energimärkningen. För däck finns vissa undantag, se nedan.
 • 1 maj–1 september 2021: Obligatoriskt att registrera ljuskällor/belysning i EPREL enligt den nya energimärkningen.
 • 21 februari 2022: En säkrare verifiering infördes för leverantörer som lägger in produkter i EPREL. Läs mer om verifiering nedan samt i EU-kommissionens guide på deras samarbetsyta
 • 28 mars 2022: Den publika delen av EPREL öppnades för alla produktgrupper och blev sökbar, se EPREL Public website (europa.eu). Dock var inledningsvis endast modeller sökbara vars leverantörer använt den säkrare verifieringen, se nedan om ny verifieringsprocess för leverantörer.
 • 16 maj 2022: Från detta datum är alla registrerade modeller som satts på marknaden före 1 april 2022 sökbara i den publika delen av EPREL. För de modeller vars leverantörer inte gjort den säkrare verifieringen visas en varningstext: ”Denna modell kommer från en leverantör som ännu inte har verifierats”. Modeller satta på marknaden från 1 april 2022 är bara sökbara om leverantörerna är verifierade, men de är alltid nåbara via QR-koden.  
 • Senare (datum ej satt): Det kommer inte längre gå att registrera produkter om leverantören inte har gjort den säkrare verifieringen, vilket innebär att leverantörerna måste använda den säkra verifieringen för att följa skyldigheten att registrera i EPREL.
 • Senare (datum ej satt): Icke-verifierade leverantörer och deras produkter tas bort ur EPREL, vilket innebär att den säkrare verifieringen blir obligatorisk.

Däckförordning 2020/740: 

 • 1 maj 2021 ska leverantörerna föra in information i EPREL innan de sätter däck på marknaden som tillverkats efter det datumet
 • 30 november 2021 ska leverantörerna registrera däck i EPREL som tillverkats 25 juni 2020 - 30 april 2021
 • Däck som satts på marknaden innan 25 juni 2020 är frivilligt att registrera i EPREL.

Samarbetsyta

EU-kommissionen har tagit fram en samarbetsyta för arbetet med EPREL. Där hittar du som leverantör bland annat vanliga frågor och svar, diskussionsforum, manual för att registrera produkter i databasen, länk till själva databasen och adress till kommissionens helpdesk.

EU-kommissionens samarbetsyta

Ny verifieringsprocess för leverantörer

Från och med 21 februari 2022 har det i EPREL införts en ny verifikationsprocess för leverantörer i EU, som bland annat ska säkerställa att:

 • Leverantörers offentliggjorda information är korrekt och kommer från pålitliga källor
 • Leverantören är etablerade i EU/EEA/Nordirland
 • Leverantörens namn inte missbrukas av till exempel konkurrenter.

Verifikationsprocessen kräver att juridiska personer använder en ”kvalificerad elektronisk stämpel” (eng. Qualified Electronic Seal) och fysiska personer en ”kvalificerad elektronisk signatur” för att kunna registrera produkter i EPREL.

I vägledningen nedan från EU-kommissionen kan du hitta information om hur man skaffar en elektronisk stämpel/signatur.

Create and verify your supplier organisation in EPREL (engelska, pdf)

Vägledningen Suppliers Verification Guide uppdateras kontinuerligt med en FAQ med anonymiserade frågor och svar.

Logga in för att läsa den senaste versionen: Create and verify your supplier organisation in EPREL - EPREL Workspace - EC Extranet Wiki (europa.eu)

Det finns även frågor och instruktioner samt en lista med aktörer som erbjuder Qualified Electronic Seal (kräver inloggning).

För att logga in behöver du skapa ett konto för EU-login.

Skapa ett konto för EU-login

Hitta aktörer som tillhandahåller elektroniska stämplar (e-seals”)

På EU-kommissionens så kallade EU Trust Service Dashboard kan man kryssa i ”Qualified certificate for electronic seals” eller ”Qualified certificate for electronic signature” för att få upp en lista över företag i EU som tillhandahåller ett sådant ”kvalificerad elektronisk stämpel/signatur” som krävs för den säkra verifieringen. Man behöver inte använda sig av ett företag baserat i sitt hemland.

EU Trust Services Dashboard

Energimyndigheten har hämtat en lista med aktörer som erbjuder Qualified Electronic Sea.

Lista över aktörer som erbjuder Qualified Electronic Seal, hämtad 2022-10-28 (engelska, pdf)

Product database, European Commission

EPREL på 5 minuter – se filmen

Vanliga frågor och svar

Viktigt att notera är att svar från Energimyndighetens handläggare och jurister endast är vägledande och inte lagligt bindande. Det är alltid möjligt att tolkningar kan ändras. I yttersta fall avgörs ärenden om tolkningar och oklarheter i regelverket i EU-domstolen.

+

1. Vilken information ska läggas in i produktdatabasen EPREL?

Reglerna för vilken information som ska läggas i EPREL finns i ramförordningen för energimärkning (EU 2017/1369). 

I artikel 12 punkt 5 (EU 2017/1369) anges den tekniska dokumentationen som är obligatorisk att lägga i produktdatabasen EPREL.
Det inkluderar:

 • a) En allmän beskrivning av modellen, tillräcklig för att den ska kunna identifieras på ett enkelt och entydigt sätt.
 • b) Hänvisningar till de harmoniserade standarder som tillämpats eller andra mätstandarder som använts.
 • c) Särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas i samband med att modellen monteras, installeras, underhålls eller provas.
 • d) Modellens uppmätta tekniska parametrar.
 • e) De beräkningar som utförts med de uppmätta parametrarna.
 • f) Provningsförhållandena, om dessa inte beskrivits tillräckligt i led b.

Därutöver får leverantörerna på frivillig basis överföra ytterligare delar av den tekniska dokumentationen till databasen.

För produktförordningar som beslutats efter att nya ramförordningen för energimärkning kom 2017 finns även information om vilken information som ska läggas i EPREL i produktförordningarna. Det gäller de produkter som får den nya energimärkningen år 2021.

Informationen finns i produktförordningarnas artikel 3 som hänvisar till bilaga V Produktinformationsbladet och VI Teknisk dokumentation. De produktförordningar som reviderats är kylar och frysar, tvättmaskin och kombinerande tvättmaskin och torktumlare, diskmaskin för hushåll, TV och bildskärmar, ljuskällor samt kylar och frysar med direkt försäljningsfunktion. Kraven börjar gälla från mars 2021 för alla dessa förordningar förutom ljuskällor som börjar gälla från 1 september 2021. Fyra månader innan kraven börjar gälla ska leverantörerna ha lagt in informationen i EPREL för produkterna.

+

2. Vilken säkerhetsklassning och sekretess gäller i databasen?

Tillsynsdelen av databasen, som bland annat innehåller den tekniska dokumentation som behövs vid marknadskontroll, har en hög säkerhetsklassning. Klassningen är nivån under den som gäller för exempelvis säkerhetsklassning av kärnkraftverk.

Som leverantör kommer man inte kunna se andra leverantörers information i marknadskontrolldelen av databasen.

EU-kommissionen kommer under 2022 införa en säkrare verifiering för leverantörer som lägger in produkter i EPREL. Läs mer i EU-kommissionens guide på deras samarbetsyta 

+

3. Vilka fördelar och nyttor ger databasen?

Med hjälp av databasen ska konsumenter kunna hitta information på ett och samma ställe och lätt kunna jämföra olika energimärkta produkter med varandra.

Som marknadskontrollmyndighet kommer Energimyndigheten att kunna göra ännu effektivare stickprovskontroller. Med databasen på plats kommer blir det enklare att hitta oseriösa företag som inte registrerar de produkter de säljer på EU-marknaden.

Databasen kommer även att förse EU-kommissionen med aktuella marknadsdata så att kommissionen kan följa upp utvecklingen på marknaden och föreslå framtida revideringar av energimärkningen.

+

4. Hur ser tidsplanen ut?

Tidplanen är gemensam för alla EU-länder och leverantörer har följande skyldigheter:

 • 1 januari 2019: Nya och gamla modeller av produkter som omfattas av obligatorisk energimärkning och vars enheter sätts på marknaden, måste först registreras i databasen EPREL. Modeller vars alla enheter sattes på marknaden innan 1 augusti 2017 är frivilligt att registrera i EPREL.
 • Januari 2020: Informationen i EPREL blir synlig för marknadskontrollmyndigheter.
 • 1 november 2020: Obligatoriskt att registrera de parametervärden som finns i produktinformationsbladet om kyl och frys, disk och tvätt i EPREL enligt den nya reviderade energimärkningen.
 • 1 mars 2021: Obligatoriskt att registrera bildskärmar/TV samt kylar och frysar med direkt försäljningsfunktion i EPREL enligt den nya energimärkningen. Dessutom obligatoriskt att registrera teknisk dokumentation om kyl, frys, disk och tvätt i EPREL.
 • 1 mars 2021: Den publika delen av informationen i EPREL blir synlig för allmänheten via QR-kod för de produkter som får den nya energimärkningen (tvättmaskiner, kombinerade tvättmaskiner/torktumlare, diskmaskiner, kylar och frysar, kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion och TV/bildskärmar). EPREL ska efterhand kunna användas för att söka bland produkter samt få mer information om energimärkningen.
  QR-kod och den nya energimärkningen, EU-kommissionens webbplats (engelska)
 • 1 maj 2021: Obligatoriskt att registrera däck i EPREL enligt den nya energimärkningen. För däck finns vissa undantag, se nedan.
 • 1 maj 2021-1 september 2021: Obligatoriskt att registrera ljuskällor/belysning i EPREL enligt den nya energimärkningen.
 • 21 februari 2022: En säkrare verifiering infördes för leverantörer som lägger in produkter i EPREL. Läs mer om verifiering nedan samt i EU-kommissionens guide på deras samarbetsyta
 • 28 mars 2022: Den publika delen av EPREL öppnades för alla produktgrupper och blev sökbar, se EPREL Public website (europa.eu). Dock var inledningsvis endast modeller sökbara vars leverantörer använt den säkrare verifieringen, se nedan om ny verifieringsprocess för leverantörer.
 • 16 maj 2022: Från detta datum är alla registrerade modeller som satts på marknaden före 1 april 2022 sökbara i den publika delen av EPREL. För de modeller vars leverantörer inte gjort den säkrare verifieringen visas en varningstext: ”Denna modell kommer från en leverantör som ännu inte har verifierats”. Modeller satta på marknaden från 1 april 2022 är bara sökbara om leverantörerna är verifierade, men de är alltid nåbara via QR-koden.  
 • Senare (datum ej satt): Det kommer inte längre gå att registrera produkter om leverantören inte har gjort den säkrare verifieringen, vilket innebär att leverantörerna måste använda den säkra verifieringen för att följa skyldigheten att registrera i EPREL.
 • Senare (datum ej satt): Icke-verifierade leverantörer och deras produkter tas bort ur EPREL, vilket innebär att den säkrare verifieringen blir obligatorisk

Däckförordning 2020/740: 

 • 1 maj 2021 ska leverantörerna föra in information i EPREL innan de sätter däck på marknaden som tillverkats efter det datumet
 • 30 november 2021 ska leverantörerna registrera däck i EPREL som tillverkats 25 juni 2020 - 30 april 2021
 • Däck som satts på marknaden innan 25 juni 2020 är frivilligt att registrera i EPREL.
+

5. Vad gäller för modeller som sattes på marknaden före 1 januari 2019?

Modeller som sattes på marknaden under perioden 1 augusti 2017 till 31 december 2018 måste också läggas in i EPREL. Du som är leverantör har fram till den 30 juni 2019 på dig att lägga in data. Detta gäller även om modellen redan har tagits bort från marknaden.

Det är frivilligt för leverantörer vill lägga in modeller vars alla enheter sattes på marknaden innan den 1 augusti 2017. Detta kan i så fall göras när leverantören själv vill och det finns inget bestämt slutdatum.

+

6. När blir informationen som jag lagt in synlig?

Som leverantör kan du börja att lägga in data om dina produkter innan dess att de sätts på marknaden. Det är ingen annan än du som leverantör som ser dessa uppgifter, och du kan ändra och uppdatera informationen så ofta som du vill och behöver.

Det är först när datumet som du angett att produkterna ska sättas på marknaden inträffar som informationen publiceras och blir synlig både i den publika delen och i tillsynsdelen av databasen.

Om du därefter gör ändringar och uppdateringar av informationen så kan även marknadskontrollmyndigheten se, följa upp och spåra dessa ändringar.

+

7. Måste jag fortsätta skicka med energimärkningsetiketter?

Ja, det måste du. EPREL kompletterar gällande lagstiftning kring energimärkningen men du som leverantör ansvarar fortfarande för att det medföljer en energimärkningsetikett med produkten.

EPREL kan generera nya energimärkningsetiketter vilket underlättar för återförsäljarna om den första energimärkningsetiketten kommit bort eller förstörts på något sätt. Då kan återförsäljaren skriva ut en ny etikett som baserar sig på tillverkarens egen information om produkten.

Leverantörerna kommer kunna ladda upp sina egna energimärkningsetiketter direkt i EPREL. Energimärkningsetiketten kompletteras med ett produktblad, som EPREL genererar på alla EU:s officiella språk.

Leverantören kan välja att antingen använda den etikett som EPREL genererar alternativt att använda och ladda upp en egen etikett.

Ladda upp pdf och bildfiler

Man kan ladda upp information på tre olika sätt:

 1. Interactive mode: via en webbapplikation.
 2. System-to-system: via en eDelivery kan leverantören skicka säker data och metadata i XML-format såväl som energimärkningsetiketter, teknisk information och andra filer i PDF, text, PNG, GIF, JPEG. eDelivery beräknas lanseras i februari.
 3. File upload: via en webbapplikation kan leverantören skicka en zip-file med både data och metadata i XML-format såväl som energimärkningsetiketter, teknisk information och andra filer i PDF, text, PNG, GIF, JPEG. Liknade som för system-to-system men med manuell uppladdning.

För kombinerade tvätt-torkmaskiner under direktiv 96/60 kommer energimärkningsetiketten inte att genereras utan den behöver laddas upp. Se sida 22 i EPREL Assumptions.

+

8. Vad händer om teknisk dokumentation saknas?

Om du som leverantör inte har lagt in teknisk dokumentation, eller om andra uppgifter som krävs saknas, så kan det leda till sanktioner såsom vitesförelägganden. Även om den tekniska dokumentationen finns i EPREL så kan marknadskontrollmyndigheten ibland behöva begära in ytterligare kompletteringar i samband med en marknadskontroll. Den tekniska dokumentationen måste publiceras i EPREL innan modellen sätts på marknaden.

Mer om skyldigheter och ansvar

+

9. Hur används EPREL i marknadskontrollarbetet?

Det finns mer detaljerad information om produkterna som bara är tillgänglig för marknadskontrollmyndigheter. Databasen underlättar det nationella marknadskontrollarbetet. I Sverige är Energimyndigheten ansvarig myndighet när det gäller marknadskontroller av energimärkningen.

Mer om marknadskontroll av produkter

+

10. Hur länge kommer informationen finnas kvar i EPREL?

I marknadskontrolldelen av EPREL kommer informationen om en modell finnas kvar i 15 år efter det att den utgått från marknaden. Detta om inte produktförordningen för den aktuella produktgruppen säger något annat. I den publika delen av EPREL tas informationen aldrig bort, men modeller som utgått syns bara om webbesökaren aktivt söker upp modellen via sökfunktionen.

+

11. Hur gör jag om jag har synpunkter?

EU-kommissionen tar emot feedback om EPREL via mail till: ENER-EPREL...@ec.europa.eu

Du kan även vända dig till Energimyndighetens handläggare:

E-post:

ekode...@energimyndigheten.se

energim...@energimyndigheten.se

belys...@energimyndigheten.se

marknads...@energimyndigheten.se

+

12. Kan jag uppdatera information om en produktmodell som jag redan registrerat i EPREL?

Ja det går att göra vissa uppdateringar (som loggas) av en registrerad modell som exempelvis att rätta skrivfel, ändringar i standarder etc – så länge modellen inte ändras. Men om modellen ändras, till exempel komponenter, som ger ändrade mätresultat – då måste leverantören registrera produkten som en ny modell med ny modellbeteckning. Man kan inte ändra varumärke/modellbeteckning när modellen är publicerad i EPREL.

+

13. Kan jag kopiera information från en produkt till en annan i EPREL?

Nej det går inte att kopiera information från en produkt till en annan i EPREL. Däremot finns möjlighet att ladda upp XML-filer med information om många produkter på en gång. Läs mer på EU-kommissionens samarbetsyta, och prova gärna i testmiljön ”acceptance".

EU-kommissionens samarbetsyta

EU-kommissionens testmiljö Acceptance

+

14. Kan man ange en produkt från en annan leverantör som ”equivalent product” i EPREL?

Nej, endast produktmodeller inom samma organisation kan registreras som likvärdiga (”equivalent”). Om olika företag med olika VAT-nummer och namn registrerar samma modell, så kommer dessa modeller inte ses som likvärdiga utan som olika modeller och det är inte möjligt att koppla dem.

+

15. Kan man ”outsourca” EPREL-registrering?

Modeller måste registreras av den organisation som sätter produkten på EUs marknad - men hur det går till är upp till organisationen. Alltså, det är organisationen som sätter produkten på marknaden som ska registreras i EPREL, inte ett eventuellt konsultföretag som utför registreringen. Företag kan outsourca EPREL-registrering av produkter, men de kan inte outsourca den nyligen införda e-verifieringen då ”e-sealen” behöver köpas av samma legala aktör som är registrerad i EPREL. Läs mer om den nya verifieringsprocessen för leverantörer ovan.

+

16. Hur gör man en elektronisk verifiering av företag i EPREL?

Läs mer om den nya verifikationsprocessen för leverantörer ovan. Där finns även länk till guiden ”Suppliers Verification Guide”.

+

17. Hur hittar man företag som tillhandahåller elektronisk stämpel (”e-seals”) ?

Se ovan under rubriken ”Hitta tillhandahållare av elektroniska stämplar (e-seals”)”.