EPREL - Europeisk databas för energimärkta produkter

Den europeiska databasen för energimärkta produkter EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) finns nu på plats. Från 1 januari 2019 är det obligatoriskt för leverantörer att lägga in data om alla nya modeller av energimärkta produkter. Information kommer bli tillgänglig för konsumenter och marknadskontrollmyndigheter i hela EU.

Från 1 januari 2019 är det obligatoriskt för alla leverantörer inom EU, det vill säga tillverkare och importörer, att lägga in data om nya modeller av produkter som omfattas av energimärkningskrav. Informationen ska läggas in i databasen EPREL innan produkterna sätts på EU-marknaden. Även modeller som redan finns på marknaden ska läggas in i EPREL.

Det är EU-kommissionen som ansvarar för att bygga upp och underhålla den gemensamma databasen som styrs av EU-ramförordningen 2017/1369 från 4 juli 2017. Databasen består av en offentlig del som riktar sig till konsumenter och en del som riktar sig till marknadskontrollmyndigheter som kontrollerar efterlevnaden av energimärkningen.
Läs mer i frågor och svar längre ned på denna sida.

Viktiga datum för dig som leverantör

Tidsplanen är gemensam för alla EU-länder och leverantörer har följande skyldigheter:

 • Från 1 januari 2019: Nya och gamla modeller av produkter som har energimärkning, och vars enheter sätts på marknaden, måste först registreras i databasen EPREL.
 • 1 augusti 2017: Modeller vars alla enheter sattes på marknaden innan detta datum kan registreras i EPREL. Detta är dock helt frivilligt. 
 • Januari 2020: Informationen i EPREL blir synlig för marknadskontrollmyndigheter.
 • Juli 2020, preliminärt: Den publika delen av informationen i EPREL blir synlig för offentligheten.

EPREL på 5 minuter – se filmen

Samarbetsyta

EU-kommissionen har tagit fram en samarbetsyta för arbetet med EPREL. Där hittar du som leverantör bland annat vanliga frågor och svar, diskussionsforum, manual för att registrera produkter i databasen, länk till själva databasen och adress till kommissionens helpdesk. Här når du samarbetsytan.

Vanliga frågor och svar

Vilken information ska läggas in i databasen?

I första hand är det den specifika produktförordningen som styr vilken information som ska finnas i EPREL. Utöver det reglerar ramförordningen för energimärkning hur och när detta ska ske.

Vilken säkerhetsklassning och sekretess gäller i databasen?

Tillsynsdelen av databasen, som bland annat innehåller den tekniska dokumentation som behövs vid marknadskontroll, har en hög säkerhetsklassning. Klassningen är nivån under den som gäller för exempelvis säkerhetsklassning av kärnkraftverk.

Som leverantör kommer man inte kunna se andra leverantörers information i marknadskontrolldelen av databasen.

Vilka fördelar och nyttor ger databasen?

Med hjälp av databasen ska konsumenter kunna hitta information på ett och samma ställe och lätt kunna jämföra olika energimärkta produkter med varandra.

Som marknadskontrollmyndighet kommer Energimyndigheten att kunna göra ännu effektivare stickprovskontroller. Med databasen på plats kommer blir det enklare att hitta oseriösa företag som inte registrerar de produkter de säljer på EU-marknaden.

Databasen kommer även att förse EU-kommissionen med aktuella marknadsdata så att kommissionen kan följa upp utvecklingen på marknaden och föreslå framtida revideringar av energimärkningen.

Hur ser tidsplanen ut?

Tidsplanen är gemensam för alla EU-länder och leverantörer har följande skyldigheter:

 • Från 1 januari 2019: Nya och gamla modeller av produkter som har energimärkning, och vars enheter sätts på marknaden, måste först registreras i databasen EPREL.
 • 1 augusti 2017: Modeller som sattes på marknaden innan detta datum kan registreras i databasen. Detta är dock helt frivilligt. 
 • November 2019, preliminärt: Informationen i databasen blir synlig för marknadskontrollmyndigheter.
 • Juli 2020, preliminärt: Den publika delen blir synlig för offentligheten

Vad gäller för modeller som sattes på marknaden före 1 januari 2019?

Modeller som sattes på marknaden under perioden 1 augusti 2017 till 31 december 2018 måste också läggas in i EPREL. Du som är leverantör har fram till den 30 juni 2019 på dig att lägga in data. Detta gäller även om modellen redan har tagits bort från marknaden.

Det är frivilligt för leverantörer vill lägga in modeller vars alla enheter sattes på marknaden innan den 1 augusti 2017. Detta kan i så fall göras när leverantören själv vill och det finns inget bestämt slutdatum.

När blir informationen som jag lagt in synlig?

Som leverantör kan du börja att lägga in data om dina produkter innan dess att de sätts på marknaden. Det är ingen annan än du som leverantör som ser dessa uppgifter, och du kan ändra och uppdatera informationen så ofta som du vill och behöver.

Det är först när datumet som du angett att produkterna ska sättas på marknaden inträffar som informationen publiceras och blir synlig både i den publika delen och i tillsynsdelen av databasen.

Om du därefter gör ändringar och uppdateringar av informationen så kan även marknadskontrollmyndigheten se, följa upp och spåra dessa ändringar.

Måste jag fortsätta skicka med energimärkningsetiketter?

Ja, det måste du. EPREL kompletterar gällande lagstiftning kring energimärkningen men du som leverantör ansvarar fortfarande för att det medföljer en energimärkningsetikett med produkten.

EPREL kan generera nya energimärkningsetiketter vilket underlättar för återförsäljarna om den första energimärkningsetiketten kommit bort eller förstörts på något sätt. Då kan återförsäljaren skriva ut en ny etikett som baserar sig på tillverkarens egen information om produkten.

Leverantörerna kommer kunna ladda upp sina egna energimärkningsetiketter direkt i EPREL. Energimärkningsetiketten kompletteras med ett produktblad, som EPREL genererar på alla EU:s officiella språk.

Leverantören kan välja att antingen använda den etikett som EPREL genererar alternativt att använda och ladda upp en egen etikett.

Ladda upp pdf och bildfiler

Man kan ladda upp information på tre olika sätt:

 1. Interactive mode: via en webbapplikation.
 2. System-to-system: via en eDelivery kan leverantören skicka säker data och metadata i XML-format såväl som energimärkningsetiketter, teknisk information och andra filer i PDF, text, PNG, GIF, JPEG. eDelivery beräknas lanseras i februari.
 3. File upload: via en webbapplikation kan leverantören skicka en zip-file med både data och metadata i XML-format såväl som energimärkningsetiketter, teknisk information och andra filer i PDF, text, PNG, GIF, JPEG. Liknade som för system-to-system men med manuell uppladdning.

För kombinerade tvätt-torkmaskiner under direktiv 96/60 kommer energimärkningsetiketten inte att genereras utan den behöver laddas upp. Se sida 22 i EPREL Assumptions.

Vad händer om teknisk dokumentation saknas?

Om du som leverantör inte har lagt in teknisk dokumentation, eller om andra uppgifter som krävs saknas, så kan det leda till sanktioner såsom vitesförelägganden. Även om den tekniska dokumentationen finns i EPREL så kan marknadskontrollmyndigheten ibland behöva begära in ytterligare kompletteringar i samband med en marknadskontroll. Den tekniska dokumentationen måste publiceras i EPREL innan modellen sätts på marknaden.

Hur används EPREL i marknadskontrollarbetet?

Det kommer finnas mer detaljerad information om produkterna som bara är tillgänglig för marknadskontrollmyndigheter. Databasen kommet att underlätta, men inte ersätta, det nationella marknadskontrollarbetet. I Sverige är Energimyndigheten ansvarig myndighet när det gäller marknadskontroller av energimärkningen.

Hur länge kommer informationen finnas kvar i EPREL?

I marknadskontrolldelen av EPREL kommer informationen om en modell finnas kvar i 15 år efter det att den utgått från marknaden. Detta om inte produktförordningen för den aktuella produktgruppen säger något annat. I den publika delen av EPREL tas informationen aldrig bort, men modeller som utgått syns bara om webbesökaren aktivt söker upp modellen via sökfunktionen.

Hur gör jag om jag har synpunkter?

EU-kommissionen tar emot feedback om EPREL via mail till: ENER-EPREL...@ec.europa.eu

Du kan även vända dig till Energimyndighetens handläggare:

E-post: ekode...@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 21 00 kl. 10-12 tisdag-torsdag.