Frivillig energimärkning

Det finns många olika energimärkningar på marknaden idag. Bara energimärkning enligt lagen om märkning av energirelaterade produkter är obligatorisk för de produkter som omfattas, medan övriga, som Svanen och Energy Star är frivilliga.

Frivilliga märkningar, som Energy Star, EU-blomman och Svanen ger också en bild av hur mycket energi en produkt använder. EU-blomman och Svanen ger dessutom en bild av resurseffektiviteten, som materialanvändning och transport. Dessa märkningar visar dock inte hur bra en produkt är i förhållande till andra, utan bara att den märkta produkten uppfyller kraven för respektive märkning. Syftet med dessa märkningar är att signalera "bra produkt".

För att få märka sina produkter med EU-blomman eller den nordiska miljömärkningen Svanen, får företagen betala en avgift. Att produkten uppfyller kraven för miljömärkningen kontrolleras av en oberoende part.

Energy Star är ett amerikanskt statligt drivet energimärkningsprogram som har funnits sedan 1992. Idag samarbetar de med en mängd olika länder och regioner, bland annat EU. De produktspecifika kraven för att få använda sig av Energy Star-märkningen godkänns av EU och kan därefter användas på den europeiska marknaden.

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för Energy Star i Sverige och ska bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning.