Energimärkning i butik och i reklam

För produkter som omfattas av en förordning om energimärkning finns regler för hur återförsäljare ska visa energimärkningen i butik samt i reklam och marknadsföring. 

+

Energimärkning i butik

Produkter som omfattas av en förordning om energimärkning ska vara försedda med en energimärkningsetikett (etikett) i butiken. Mer specifikt innebär det att:

  • etiketten ska vara väl synlig på framsidan eller ovansidan av alla produkter på försäljningsstället som har en prisangivelse eller annan teknisk information.
  • modellbeteckningen på etiketten överensstämmer med produktens modellbeteckning.

Tillverkaren eller importören av produkten ansvarar för att förse dig som är återförsäljare med korrekta etiketter och, om återförsäljaren särskilt begär det, tryckta produktinformationsblad.

Specifik information rörande bildskärmar (TV och datorskärmar) och ljuskällor

Om bildskärmen visas på ett försäljningsställe utan att någon enhet av modellen visas utan förpackning, ska den etikett som är tryckt på förpackningen eller fäst vid den vara synlig.

I butiker (inte e-handel) får ljuskällor säljas med den tidigare energimärkningen till och med 28 februari 2023.

Frågor och svar om nya energimärkningen för belysning

+

Energimärkning i reklam

Med reklam menas i det här sammanhanget marknadsföring för en produkt där konsumenten sedan går in i en butik eller handlar på en internetsida med fullständig information.

Om reklamen innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska information lämnas om produktens energieffektivitetsklass och den skala av energieffektivitetsklasser som finns tillgänglig på etiketten för produkten. Att skalan ska inkluderas i reklam är ett nytt krav från 2017 enligt ramförordningen för energimärkning (EU 2017/1369).

Regler för produktgrupper som har den nya generationens energimärkning

En nyhet för produkter som får den nya generationens energimärkning 2021 är att en grafisk pil som visar både produktens energiklass och hela skalan för energiklasser ska användas i reklam och annonser. Reglerna för energimärkning i reklam för de produkter som har den nya energimärkningen finns i respektive produktförordnings bilaga VII men är även sammanfattade nedan.

Pilen ska ha samma färg som produktens energiklass och ska visa den skala av energieffektivitetsklasser som finns tillgänglig på etiketten för produkten. Om reklamen är i svartvit då kan en svartvit version av pilen användas. Bokstaven i pilen som visar produktens energiklassen ska vara placerad i centrum av pilens rektangulära del, och en synlig kantlinje som är 100 procent svart och har en vikt på 0,5 punkter ska finnas runt pilen och bokstaven för energieffektivitetsklassen. På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i 100 procent vitt, med teckensnittet Calibri, fetstil och motsvarar teckenstorleken som används för att visa produktens pris, om priset anges. I övriga fall ska teckenstorleken vara väl synlig och läsbar. Bokstäverna för skalan A-G ska vara 100 procent svart.

Pilen med skalan A-G ska ha ett av dessa två format:

FAQ Ny energimärkning Bild pil Reklam fraga 8.jpg

Ladda ner den grafiska pilen.

Produkter först ut med nya energimärkningen 1 mars 2021

  • Kylar och frysar
  • Vinkylar
  • Diskmaskiner
  • Tvättmaskiner 
  • Kombinerade tvättmaskiner-torktumlare
  • TV-apparater
  • Bildskärmar, som datorskärmar (separata)
  • Kylar och frysar för direktförsäljning

För ljuskällor införs den nya energimärkningen 1 september 2021.

+

Energimyndigheten utför marknadskontroller

Energimyndigheten utför marknadskontroller för att kontrollera att återförsäljare i Sverige uppfyller gällande krav på energimärkning.

För definitioner av begrepp och specifika krav för särskilda produktgrupper, se respektive förordning på sidan Produktgrupper A-Ö.