Energimärkning på internet

Det finns krav på att energimärkning och produktinformationsblad ska visas på internet för produkter. Kravet gäller om produkten erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp på internet. 

Energimärkningsinformationen måste visas på internet om det går att beställa produkten, till exempel via en elektronisk köpknapp, e-postadress eller via ett telefonnummer. Här får du information om vilka produkter som omfattas och hur du går tillväga för att uppfylla kraven.

Energimyndigheten har publicerat en återförsäljarguide till energimärkning på internet som finns att hämta under rubriken Mer information.  

Det är ditt ansvar som återförsäljare att:

 • Slutkunden har tillgång till energimärkningen och produktinformationsbladet innan köpet genomförs.
 • Energimärkningen och produktinformationsbladet visas i direkt anslutning till produktens pris och i övriga fall nära produkten.
 • Energimärkningsetiketten och produktinformationsbladet är väl synlig och läsbar.
 • Energimärkningsetiketten och produktinformationsbladet syns varje gång en produkt visas eller nämns.  

För produkter som ännu inte fått den nya energimärkningen finns reglerna för energimärkning på internet i förordningen 518/2014. Den gäller sedan den 1 januari 2015 och är ett tillägg, en så kallad ändringsförordning, till andra energimärkningsförordningar. 

Den 1 mars 2021 infördes den nya energimärkningen för vissa vitvaror och TV/bildskärmar. För dessa produktgrupper infördes vissa nya regler.

I frågor och svar nedan sammanfattas vad som gäller för både produkter som har den nya energimärkningen och de som ännu inte fått den nya energimärkningen.

Produkter först ut med nya energimärkningen 1 mars 2021

 • Kylar och frysar
 • Vinkylar
 • Diskmaskiner
 • Tvättmaskiner 
 • Kombinerade tvättmaskiner-torktumlare
 • TV-apparater
 • Bildskärmar, som datorskärmar (separata)
 • Kylar och frysar för direktförsäljning

Ljuskällor får den nya energimärkningen 1 september 2021.  

Frågor och svar

+

Vad är skillnaden mellan försäljning på internet och reklam på internet?

Kravet om energimärkning på internet ska tillämpas när en webbsida ger både prisinformation och en möjlighet att köpa produkten. 

Om inte det ges möjlighet att köpa produkten kan kraven om energimärkning i reklam gälla. Krav om energimärkning i reklam gäller då prisinformation eller energirelaterad information anges.

Vad menas med "möjlighet att köpa produkten"?

Med det menas att kunden på något sätt har möjlighet att beställa produkten. Det kan exempelvis vara en elektronisk köpknapp. Men det kan även vara enklare än så, till exempel att en e-postadress eller ett telefonnummer anges.

+

Hur ska energimärkningsetiketten visas på internet?

Energimärkningen ska visas i direkt anslutning till produktens pris och i övriga fall nära produkten. Energimärkningsetiketten ska vara väl synlig och läsbar och synas varje gång en produkt visas eller nämns.

Energimärkningsetiketten kan visas som en kapslad skärmbild. Informationen visas då i ett popup-fönster, i ny flik, på ny sida eller som en infälld skärmbild. Informationen på internet ska presenteras på ett bestämt sätt. Det underlättar för konsumenten att jämföra mellan olika webbplatser.

 •  Energimärkningsetiketten ska visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen, och för pekskärmar vid beröring av den grafiska pilen.
 • Energimärkningsetiketten för den aktuella produkten ska visas i ett pop-up fönster, en ny flik, en ny sida eller en infälld skärmbild.
 • Hela energimärkningsetiketten ska visas när du klickar på den grafiska pilen som visar den aktuella produktens energiklass, eller så snart du håller musen över den grafiska pilen.
 • På pekskärmar ska de vanliga funktionerna för förstoring kunna användas för att förstora bilden på energimärkningsetiketten.
 • En grafisk pil ska användas för att länka till produktens energimärkning. Den grafiska pilen ska ha samma färg som produktens energiklass, grön, gul eller röd.
 • Den grafiska pilen som visar produktens energiklass får peka åt vänster eller åt höger.

I nästa fråga förklaras hur den grafiska pilen ska se ut.

+

Två olika varianter av pilen med energiklasser - med och utan skalan A-G

En nyhet för produkter som får den nya generationen energimärkning 2021 är att den grafiska pilen som används på internet ska visa både produktens energiklass och hela skalan för energiklasser, A-G.

För produkter som inte har den nya generationen energimärkning ska den grafiska pilen även fortsättningsvis bara visa den aktuella produktens energiklass, utan skalan. Det innebär att på en och samma webbplats kan det finnas två olika varianter av den grafiska pilen samtidigt. En och samma produkt kan dock aldrig visas med två olika grafiska pilar, energimärkningsetiketter eller produktinformationsblad samtidigt.

Pilen med skalan A-G ska uppfylla följande krav

Pilen ska visa skalan A-G och ska ha samma färg som produktens energiklass. Bokstaven i pilen som visar produktens energiklassen ska vara placerad i centrum av pilens rektangulära del, och en synlig kantlinje som är 100 % svart ska finnas runt pilen och bokstaven för energiklassen. Teckensnittet för produktens energiklass ska vara Calibri, fetstil På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i 100 % vitt, med teckensnittet Calibri, fetstil och motsvarar teckenstorleken som används för att visa produktens pris, om priset anges: I övriga fall ska teckenstorleken vara väl synlig och läsbar. Bokstäverna för skalan A-G ska vara 100 % svart.

Pilen med skalan A-G ska ha ett av dessa två format:

Ladda ner den grafiska pilen.

Pilen utan skalan A–G ska uppfylla följande krav

För produkter som ännu inte fått den nya generationen energimärkning ska pilen vara utan skalan. Pilen ska ha samma färg som produktens energiklass och på pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen om priset anges, och i alla övriga fall med väl synlig och läsbar teckenstorlek.

Pilen utan skalan A-G ska ha ett av dessa två format: 

Ladda ner den grafiska pilen.

Länkarna går till EU:s webbplats där det finns verktyg för att ta fram korrekt energimärkning.

+

Vem ansvarar för att tillhandahålla energimärkningsetikett och produktinformationsblad?

Tillverkaren, importören eller leverantören ska se till att en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktinformationsblad finns tillgängligt för återförsäljaren.

Energimärkningsetiketten och produktinformationsbladet ska även finnas i den europeiska produktdatabasen för energimärkta produkter, EPREL  (European Registry for Energy Labelling).

Kraven på vilken information som ska anges i produktinformationsbladet anges i respektive produktförordnings bilagor.

+

Vad innebär kraven på energimärkning och produktinformationsblad?

Både energimärkningsetiketten och produktinformationsbladet ska visas på internet, där produkten erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp.

En nyhet för produkter som får den nya generationen energimärkning 2021 är att produktinformationsbladet istället för kapslad skärmbild kan vara en länk till den aktuella produkten i EPREL. Länken ska vara tydlig och läsbar med namnet "Produktinformationsblad".

+

Vad ska produktinformationsbladet innehålla?

Produktinformationsbladet kompletterar informationen på energimärkningen och ska precis som energimärkningsetiketten visas i direkt anslutning till produktens pris om priset anges, och i övriga fall nära produkten.

Vilken information som ska finnas med i produktinformationsbladet varierar mellan olika produktgrupper och framgår detaljerat i respektive produktförordning. Det är leverantören som är ansvarig för att produktinformationsbladet är tillgängligt för återförsäljare. 

Produktinformationsbladet ska även finnas i den europeiska produktdatabasen för energimärkta produkter, EPREL (European Registry for Energy Labelling).

Här hittar du mer information om olika produktgrupper.

+

Hur ska produktinformationsbladet visas på internet?

Produktinformationsbladet kompletterar informationen på energimärkningen och ska precis som energimärkningsetiketten visas i direkt anslutning till produktens pris om priset anges, och i övriga fall nära produkten. Produktinformationsbladet ska vara väl synligt och läsbart och synas varje gång en produkt visas eller nämns.

Kapslad skärmbild för produktinformationsbladet

Produktinformationsbladet kan visas som en kapslad skärmbild. Informationen visas då i ett popup-fönster, i ny flik, på ny sida eller som en infälld skärmbild. Det ska vara en tydlig och läsbar länk med namnet "Produktinformationsblad" som länkar till produktinformationsbladet.

En nyhet för produkter som får den nya generationen energimärkning 2021 är att produktinformationsbladet istället för kapslad skärmbild kan vara en länk till den aktuella produkten i EPREL. Länken ska vara tydlig och läsbar med namnet "Produktinformationsblad".

+

Hur skapar jag en energimärkningsetikett?

I den europeiska databasen för energimärkta produkter (European Product Registry for Energy Labelling) skapas energimärkningsetiketter när leverantörer lägger in data om produktmodeller. Från 1 januari 2019 är det obligatoriskt för leverantörer att lägga in data om alla modeller av energimärkta produkter i EPREL. Återförsäljare kan hämta både energimärkningsetiketter och produktinformationsblad från EPREL vilket underlättar om den första energimärkningsetiketten kommit bort eller förstörts på något sätt. Då kan återförsäljaren skriva ut en ny etikett som baserar sig på tillverkarens egen information om produkten.

+

Vad är det för skillnad på produktblad, informationsblad och produktinformationsblad?

I ramförordningen för energimärkningen som kom 2017 är namnet på bladet ”Produktinformationsblad”. Det är ingen skillnad på produktblad och informationsblad. I förordningarna används båda benämningarna men det avser samma sak.

+

Vad gäller om en produkt visas på internet men bara kan köpas i fysisk butik?

För produkter som bara kan köpas i butik med information på internet gäller regler för reklam.

+

Vilka är det vanligaste felen vid energimärkning på internet?

De vanligaste felen som uppmärksammas vid Energimyndighetens marknadskontroller är:

 • Energimärkningsetiketten saknas helt eller visas inte nära produktens pris.
 • Produktinformationsbladet saknas helt eller visas inte nära produktens pris.
 • Informationspunkterna i produktinformationsbladet presenteras i fel ordning. Den korrekta ordningen regleras i respektive produkts produktförordning.