Energimärkning på internet

Det finns krav på att energimärkning och produktblad ska visas på internet för vissa produkter. Kravet gäller om produkten erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp på internet. Här får du information om vilka produkter som omfattas och hur du går tillväga för att uppfylla kraven.

Kraven gäller sedan den 1 januari 2015. Förordningen 518/2014 publicerades i Official Journal den 5 mars 2014 och är ett tillägg, en så kallad ändringsförordning, till andra energimärkningsförordningar.

Frågor och svar

Vilka produkter omfattas av förordningen?

Förordningen ställer krav på nya produkter och produkter med nytt modellnummer som placeras på marknaden efter 1 januari 2015. Enligt förordningen tillåts användning av energimärkningsetiketten och produktbladet även på produkter som placerats på marknaden innan 1 januari 2015.

Vad är skillnaden mellan försäljning på internet och reklam på internet?

Kravet om energimärkning på internet ska tillämpas när en webbsida ger både prisinformation och en möjlighet att köpa produkten. 

Om inte det ges möjlighet att köpa produkten kan kraven om energimärkning i reklam gälla. Krav om energimärkning i reklam gäller då prisinformation eller energirelaterad information anges. Läs mer här.

Vad menas med "möjlighet att köpa produkten"?

Med det menas att kunden att på något sätt har möjlighet att beställa produkten. Det kan exempelvis vara en elektronisk köpknapp. Men det kan även vara enklare än så, till exempel att en e-postadress eller ett telefonnummer anges.

Hur ska energimärkningsetiketten visas på internet?

Energimärkningsetiketten ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Etiketten ska vara av en storlek så att informationen är tydligt synlig och läsbar.

Etiketten får visas med hjälp av en kapslad skärmbild. Då ska den bild som används för att göra märkningen åtkomlig uppfylla följande krav:

  • Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.
  • På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.
  • Ha ett av dessa två format:

Vid användning av kapslad skärmbild ska även följande turordning användas för presentation av etiketten:

  • Den kapslade skärmbilden ska visas i direkt anslutning till produktens pris.
  • Bilden ska vara länkad till märkningen.
  • Märkningen ska visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.
  • Märkningen ska visas genom ett pop-up fönster, en ny flik, en ny sida eller en infälld skärmbild.

På EU:s hemsida finns verktyg för att ta fram korrekt energimärkning. Besök sidan här.

Vem ansvar för att tillhandahålla energimärkningsetikett och produktblad?

Tillverkaren, importören eller leverantören ska se till att en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad finns tillgänglig för återförsäljaren. Kraven på vilken information som ska anges i produktbladet anges i respektive produktförordnings bilagor. De parametrar som redan visas på energimärkningsetiketten behöver inte visas på produktbladet.

Vad innebär kraven på energimärkning och produktblad?

Både energimärkningsetiketten och produktbladet ska visas på internet, där produkten erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp.

Vad ska produktbladet innehålla?

I produktbladet ska vissa parametrar redovisas, som till exempel skärmupplösning för TV-apparater. Informationen som ska finnas i produktbladet, och i vilken ordning informationen ska visas, anges i respektive produktgruppsförordning.

Här hittar du mer information om olika produktgrupper.

Hur ska produktbladet visas på internet?

Produktbladet ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara.

Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten "Produktblad". Då ska informationen visas på samma sätt som vid den kapslade skärmbilden för etiketten, det vill säga genom första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

Hur skapar jag en energimärkningsetikett?

EU-kommissionen har tagit fram ett webbverktyg för dig som vill ha hjälp med att skapa energimärkningsetiketten för produkter som säljs online.

Gå till verktyget på EU-kommissionens webbplats

Vad är det för skillnad på produktblad och informationsblad?

Det är ingen skillnad på produktblad och informationsblad. I förordningarna används båda benämningarna men det avser samma sak.

Vad gäller om en produkt visas på internet men bara kan köpas i fysisk butik?

Vilka är det vanligaste felen vid energimärkning på internet?

De vanligaste felen som uppmärksammas vid Energimyndighetens marknadskontroller är:

  • Energimärkningsetiketten saknas helt eller visas inte nära produktens pris.
  • Produktbladet saknas helt eller visas inte nära produktens pris.
  • Informationspunkterna i produktbladet presenteras i fel ordning. Den korrekta ordningen regleras i respektive produkts produktförordning.