En ny generation energimärkning från 2021

EU-länderna har beslutat att energimärkningen med skalan A+++ till G ska ändras och ersättas av skalan A till G. Färgerna på pilarna kommer vara de samma. Den nya etiketten införs för ett flertal produkter från år 2021.

Energimärkning gammal till ny

Bild: Exempel på etikett för kylar och frysar för hushåll. Till vänster är energimärkningen som den ser ut idag. Till höger är ett exempel på hur energimärkningen kan se ut från mars 2021.

EU-länderna har gemensamt beslutat att den nuvarande energimärkningen med pilar från grönt till rött och skalan A+++ till G allteftersom ska ändras och ersättas av skalan A till G. Färgerna på pilarna kommer vara de samma.

Varför byts energimärkningen?

Energimärkningen har hjälpt till att driva på utvecklingen av energieffektiva produkter med bra resultat i snart 25 år.

På den nya etiketten kommer skalan att ändras till A-G istället för A+++- G.

Att man behöver ändra skalan beror på att produkter, tack vare kraven på ekodesign och energimärkning, blivit allt mer effektiva och att den nuvarande energimärkningsskalan på så vis slagit i taket.

Undersökningar visar att konsumenter är mer benägna att välja en mer energieffektiv klass på produkten om den har en annan bokstav jämfört med om det bara skiljer ett par plustecken, detta eftersom de upplever skillnaden mellan A och B som större än skillnaden mellan A+++ och A++.

Med en ny etikett kan energimärkningen fortsätta att driva på produktutvecklingen och hjälpa konsumenter att jämföra och göra välgrundade och energismarta val.

Först ut med nya energimärkningen

Först ut att få den nya energimärkningen är några av de produktgrupper som har haft energimärkning allra längst.

Produktgrupper som får ny energimärkning

 • Kylar och frysar
 • Vinkylar
 • Diskmaskiner
 • Tvättmaskiner
 • Kombinerade tvättmaskiner och torktumlare
 • Ljuskällor
 • TV-apparater
 • Bildskärmar
 • Kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion (har inte haft energimärkning innan)

Kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion får samtidigt energimärkning för första gången. Märkningen ska hjälpa butiksägare och inköpare att välja energismarta kylar och frysar för varor som säljs i butikerna.

När ska den nya etiketten börja användas?

Den nya energimärkningen kommer börja bli synlig i både fysiska butiker och i e-handeln från och med 1 mars 2021. För ljuskällor införs den nya märkningen 1 september 2021.

Viktiga datum

 • 1 november 2020: Leverantörer ska skicka med de nya energimärkningsetiketterna för de produkter som får ny energimärkning. Fram till 1 mars måste de skicka med två typer av etiketter, den nuvarande energimärkningen och den nya. Leverantörer ska även ha fört in uppgifter för det nya produktinformationsbladet enligt den nya reviderade produktförordningen i databasen EPREL för produkter som är satt på marknaden. 

 • 1 mars 2021: Första dagen återförsäljare får visa den nya energimärkningen på produkter i butiker och i e-handel. Endast en typ av märkning får synas och det är inte tillåtet att visa både den nuvarande och den nya energimärkningen samtidigt på en och samma produkt. Leverantörer ska även ha fört in den tekniska dokumentationen enligt den nya reviderade produktförordningen i databasen EPREL.

 • 1–18 mars 2021: Under 14 arbetsdagar, senast den 18 mars 2021 ska återförsäljare (inkl e-handel) märka om sina produkter.

 • 19 mars: Den nya energimärkningen ska finnas på alla produkter som fått ny märkning i både butiker och e-handel. Den nuvarande energimärkningen får inte längre visas på produkter som ska ha den nya energimärkningen.

 • 1 maj 2021: För ljuskällor ska leverantörer ha fört in uppgifter för det nya produktinformationsbladet enligt den nya reviderade produktförordningen i databasen EPREL för produkter som är satta på marknaden. 

 • 1 september 2021: För ljuskällor införs den nya märkningen 1 september 2021. Återförsäljare får 18 månader på sig att märka om ljuskällor som är satta på marknaden innan 1 september 2021. Leverantörer ska även ha fört in den tekniska dokumentationen enligt den nya reviderade produktförordningen i databasen EPREL.  

 • 1 mars 2023: Alla ljuskällor som omfattas av energimärkning ska ha den nya energimärkningen.

Så fungerar nya energimärkningen

Ny skala, A-G

Den nya skalan på energimärkningen blir A-G. Avsikten är att de effektivaste produkterna till en början ska finnas i energiklass B eller C. Färgen på pilarna är fortsatt från grönt till rött. 

Energimärkningen visar andra funktioner

Beroende på vilken produkt det är visar energimärkningen även andra viktiga funktioner som vattenanvändning, buller och programtid.

Det går inte att jämföra de två olika generationerna energimärkningar

De bakomliggande testerna och beräkningarna har ändrats för att passa dagens konsumenter. Därför går det inte att direkt jämföra de två olika generationerna energimärkningarna för en produkt.

QR-kod underlättar för konsumenten

En QR-kod på energimärkningen ska underlätta för konsumenterna att direkt få mer information om produkten. Genom att skanna koden med en smartphone får konsumenten tillgång till informationen som finns i den europeiska databasen EPREL (European Registry for Energy Labelling). Alla tillverkare och importörer måste lägga in information om de energimärkta produkter de säljer på EU-marknaden i EPREL.

Två varianter på energimärkning finns samtidigt

Energimärkningen ändras inte för alla produktgrupper samtidigt. Det kommer att finnas till exempel torktumlare och ugnar där energimärkningen har skalan A+++ till G. Det betyder att det finns två varianter av energimärkningar samtidigt.

Vilken energimärkning som ska användas beror på vilken produktgrupp det är, alla produkter i en grupp har dock samma skala på energimärkningen. Den nya energimärkningen kommer allteftersom att införas för fler produkter.

Informationsmaterial finns på webbsidan www.label2020.eu och den svenska spegelwebbsidan som Energimyndigheten ansvarar för www.energimarkning.se.

EU-projekt Label 2020

LABEL 2020-kampanjen ska hjälpa till att marknadsföra och förklara den nya energimärkningen för att främja energieffektiva produkter på marknaden. Verktyg och hjälpmedel kommer att tas fram för att stödja olika aktörer och om möjligt underlätta vid övergången till den nya energimärkningen.

Målgrupper och nyckelaktörer

 • Konsumenter
 • Återförsäljare
 • Tillverkare
 • Inköpare
 • Upphandlare

Verktyg som kan utvecklas

 • Webbinformation
 • Trycksak
 • Utbildningsmaterial
 • Butiksmaterial
 • Pressmaterial

Energimyndighetens medverkan

Energimyndigheten medverkar i EU-projektet Label 2020. Det övergripande målet är att nå så många som möjligt i en samordnad kampanj som involverar majoriteten av EU:s medlemsstater. I projektet samarbetar 16 länder som tillsammans täcker in cirka 88 procent av hushållen i EU. Label 2020 är ett Horizon 2020-projekt. Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Projektet startade i juni 2019 och pågår till 2022.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 847062.