En ny generation energimärkning från 2021

EU-länderna har beslutat att energimärkningen med skalan A+++ till D ska ändras och ersättas av skalan A till G. Färgerna på pilarna kommer vara de samma. Den nya etiketten införs för ett flertal produkter från år 2021.

Energimärkning gammal till ny

Bild: Exempel på etikett för kylar och frysar för hushåll. Till vänster är energimärkningen som den såg ut fram till 28 februari 2021. Till höger är ett exempel på hur energimärkningen för kylar och frysar ser ut från mars 2021 och framåt.

EU-länderna har gemensamt beslutat att energimärkningen med pilar från grönt till rött och skalan A+++ till D allteftersom ska ändras och ersättas av skalan A till G. Färgerna på pilarna kommer vara de samma.

Varför behövs en ny energimärkning?

Energimärkningen har hjälpt till att driva på utvecklingen av energieffektiva produkter med bra resultat i snart 25 år. På den nya energimärkningsetiketten har skalan ändrats till A-G,  istället för A+++ till D, eller A++-E som använts för ljuskällor. Att skalan ändrats beror på att produkter, tack vare kraven på ekodesign och energimärkning har blivit allt mer effektiva och att den tidigare skalan på så vis slagit i taket.

Undersökningar visar att konsumenter är mer benägna att välja en mer energieffektiv klass på produkten om den har en annan bokstav, jämfört med om det bara skiljer ett par plustecken. De upplever skillnaden mellan ett A och B som större än skillnaden mellan A+++ och A++.

Med en ny etikett kan energimärkningen fortsätta att driva på produktutvecklingen och hjälpa konsumenter att jämföra och göra välgrundade och energismarta val, även i fortsättningen. Några produktgrupper har redan fått nya generationen energimärkning och ljuskällor fick ny energimärkning 1 september 2021.

Nya energimärkningen för ljuskällor

 • Nya skalan för energiklasser är A-G.
 • En QR-kod ger mer information.
 • Energianvändning visas i kilowattimmar per 1000 timmar, motsvarar att ljuskällan är tänd i nästan 2 timmar och 45 minuter per dag i ett år.

Energimärkningen tryckt på förpackningen

 • Energimärkningen finns i två storlekar.
 • En normal storlek och en mindre för små förpackningar.
 • Lampförpackningen får som minst vara 20 x 54 mm. Samma mått gäller för den mindre energimärkningsetiketten.

ladda ned.jpg

Bild: Datum för övergången till den nya energimärkningen

Viktiga datum för ljuskällor

 • 1 maj 2021 – 31 augusti 2021: För ljuskällor som är satta på marknaden ska leverantörer omregistrera produkter enligt de nya kraven i den europeiska databasen för energimärkta produkter, EPREL.
 • 1 juli 2021: Tillverkare kan skicka ljuskällor med nya energimärkningen till återförsäljare, men de måste informera återförsäljarna att de tidigast får sälja ljuskällan 1 september 2021.
 • 1 september 2021: Förbjudet att importera och sätta nya ljuskällor, som har energimärkning med skalan A++-E, på den EU-gemensamma marknaden. Första dagen återförsäljare får visa den nya energimärkningen på ljuskällor i butiker och i e-handel.
 • 1-20 september 2021: Inom 14 arbetsdagar ska återförsäljare i e-handel, märka om ljuskällor med nya generationen energimärkning på webbplatsen. Ett tips är att även märka om lampförpackningen, men lampförpackningen som skickas till kunden kan ha kvar den tidigare energimärkningen med skalan A++ till E. Den 1 mars 2023 och framåt är det bara den nya energimärkningen för belysning som ska användas. En och samma förpackning får bara visa en energimärkning.
 • 1 mars 2022: Den tekniska dokumentationen för produkter där det följer med en löstagbar ljuskälla ska innehålla information om ljuskällans energiklass.
 • 1 mars 2023: Alla ljuskällor som omfattas av energimärkning ska ha nya generationen energimärkning.

Först ut att få den nya energimärkningen var några av de produktgrupper som har haft energimärkning allra längst.

Produktgrupper som har nya generationen energimärkning

Drickakylar och glassfrysar har också energimärkning

Drickakylar, glassfrysar och andra så kallade kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion har också energimärkning med den nya skalan för energiklasser, A-G. Energimärkningen ska hjälpa butiksägare och inköpare att välja energismarta kylar och frysar för varor som säljs i butikerna.

Så fungerar nya energimärkningen

Ny skala, A-G

Den nya skalan på energimärkningen blir A-G, där A är effektivast. Avsikten är att de effektivaste produkterna på marknaden till en början ska finnas i energiklass B eller C. Färgen på pilarna är fortsatt från grönt till rött. 

Energimärkningen visar andra funktioner

Beroende på vilken produkt det är visar energimärkningen även andra viktiga funktioner som vattenanvändning, buller och programtid.

Det går inte att jämföra de två olika generationerna energimärkningar

De bakomliggande testerna och beräkningarna har ändrats för att passa dagens konsumenter. Därför går det inte att direkt jämföra de två olika generationerna energimärkningarna för en produkt.

QR-kod underlättar för konsumenten

En QR-kod på energimärkningen ska underlätta för konsumenterna att direkt få mer information om produkten. Genom att skanna koden med en smartphone får konsumenten tillgång till informationen som finns i den europeiska databasen EPREL (European Registry for Energy Labelling). Alla tillverkare och importörer måste lägga in information om de energimärkta produkter de säljer på EU-marknaden i EPREL.

Två varianter på energimärkning finns samtidigt

Energimärkningen ändras inte för alla produktgrupper samtidigt. Det kommer att finnas till exempel torktumlare och ugnar där energimärkningen har skalan A+++ till D. Det betyder att det finns två varianter av energimärkningar samtidigt.

Vilken energimärkning som ska användas beror på vilken produktgrupp det är, alla produkter i en grupp har dock samma skala på energimärkningen. Den nya energimärkningen kommer allteftersom att införas för fler produkter.

Mer information och E-learning

Informationsmaterial finns på webbplatsen www.label2020.eu och den motsvarande webbplatsen som Energimyndigheten ansvarar för www.energimarkning.se. Här finns bland annat ett webbaserat E-learning verktyg där leverantörer och återförsäljare kan lära sig mer om nya generationen energimärkning.

EU-projekt Label 2020

LABEL 2020-kampanjen ska hjälpa till att marknadsföra och förklara den nya energimärkningen för att främja energieffektiva produkter på marknaden. Verktyg och hjälpmedel kommer att tas fram för att stödja olika aktörer och om möjligt underlätta vid övergången till den nya energimärkningen.

Målgrupper och nyckelaktörer

 • Konsumenter
 • Återförsäljare
 • Tillverkare
 • Inköpare
 • Upphandlare

Verktyg som kan utvecklas

 • Webbinformation
 • Trycksak
 • Utbildningsmaterial
 • Butiksmaterial
 • Pressmaterial

Energimyndighetens medverkan

Energimyndigheten medverkar i EU-projektet Label 2020. Det övergripande målet är att nå så många som möjligt i en samordnad kampanj som involverar majoriteten av EU:s medlemsstater. I projektet samarbetar 16 länder som tillsammans täcker in cirka 88 procent av hushållen i EU. Label 2020 är ett Horizon 2020-projekt. Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Projektet startade i juni 2019 och pågår till 2022.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 847062.